Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници – Уикипедия

Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници е научно звено, в научно-изследователското направление по енергийни ресурси и енергийна ефективност, на Българска академия на науките.[1]

Лабораторията провежда фундаментални и приложни научни изследвания, консултантска и експертна дейност и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници. Разработват се нови материали, полупроводникови прибори и технологии за приложение при преобразуване на слънчевата енергия.

Разработват се иновативни прибори и съоръжения за намаляване на себестойността на фотоелементите и за повишаване на енергийна ефективност.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. 150 години Българска академия на науките. Храм на познанието. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. ISBN 978-954-322-000-7. с. 427.