Институт по оптически материали и технологии „Академик Йордан Малиновски“ – Уикипедия

Институтът по оптически материали и технологии „Академик Йордан Малиновски“ е научно звено, в научно-изследователското направление по нанонауки, нови материали и технологии, на Българска академия на науките.[1]

Институтът работи по създаването на високотехнологични оптични материали и регистриращи системи за приложение във фотониката, плазмониката, нелинейната оптика и органичната оптоелектроника. Разработват се иновативни продукти, като: мултифункционални оптични и оптоелектронни хибридни устройства, оптични и био/газ сензори, органични фотоволтаични клетки и светоизлъчващи диоди (OLED).

Синтезират се фотоанизотропни нанокомпозити за направата на дифракционни оптични елементи. Разработват се числени методи за цифрови холографски системи и динамична спекол метрология, както и за създаването на триизмерен холографски дисплей и компютърно генериране на холограми.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. 150 години Българска академия на науките. Храм на познанието. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. ISBN 978-954-322-000-7. с. 427.