Институт по математика и информатика – Уикипедия

ИМИ при БАН
ИМИ при БАН (на заден план, ниската сграда)

Институт по математика и информатика (ИМИ) при Българска академия на науките е научноизследователски институт за фундаментални и приложни изследвания и подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на математиката и информатиката.

История[редактиране | редактиране на кода]

За рождена дата на ИМИ се приема 27.10.1947 г[1]. На този ден Управителният съвет на БАН приема план за научната дейност през 1947/1948 г., който полага основите за откриването на научноизследователски институти по отделни научни направления, в това число Математически институт.

През 1949 г. е учреден Математически институт (МИ) при физико-математическия клон на Академията и за негов ръководител е определен акад. Любомир Чакалов.

През 1961 г. МИ се преименува в Математически институт с изчислителен център (МИ с ИЦ), през 1972 г. – в Институт по математика и механика с изчислителен център (ИММ с ИЦ), през 1994 г. – в Институт по математика (ИМ). Сегашното име – Институт по математика и информатика датира от 1995 г.

Сред важните дати в развитието на ИМИ са:

Директори на института[редактиране | редактиране на кода]

Паметната плоча на входа на ИМИ с лика на акад. Любомир Илиев, официално открита на 1 ноември 2013 г. Скулптор: Александър Хайтов, архитект: чл.-кор. Атанас Ковачев.

Научни области[редактиране | редактиране на кода]

В съответствие с европейските приоритети и научноизследователски програми, както и със световните тенденции за развитие на математиката и информатиката, ИМИ-БАН извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на:

Математически структури:

 • дискретни математически структури и приложения,
 • диференциални уравнения,
 • анализ, геометрия и топология;

Математическо моделиране:

 • стохастика,
 • изследване на операциите,
 • числени методи и научни изчисления,
 • теория на апроксимациите
 • основи на математическите модели;

Математическа информатика:

 • математически основи на информатиката,
 • математическа лингвистика и обработка на знания,
 • моделиране на софтуерни, когнитивни и информационни процеси;

Моделиране на процеси в сферата на образованието по математика и информатика.

Важна част от политиката на ИМИ е участие в образователните програми по математика и информатика като осигурява обучението на магистри и докторанти, изявени ученици (в това число подготовка на националните отбори по математика, информатика и математическа лингвистика), преквалификация на учители, подготовка на студенти и докторанти за научна работа.

В института действат над 10 постоянни научни семинара. От ИМИ или със съдействието на Института се издават 5 научни и научно-методически списания.

Поддържа се богата библиотека, която е сред най-добрите в Югоизточна Европа в областта на математическите науки.

Ежегодно ИМИ участва активно в голям брой проекти на национално, регионално и международно ниво.

Всяка година Институтът посреща над 200 известни чуждестранни учени, организира над 10 научни конференции, семинари, школи.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. История на института // Архивиран от оригинала на 2016-03-28. Посетен на 9 ноември 2015.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]