Институт по невробиология – Уикипедия

Институтът по невробиология е научно звено в научно-изследователското направление по биомедицина и качество на живот на Българската академия на науките. Институтът провежда интердисциплинарни неврофизиологични, психофизиологични и фармакологични изследвания за получаване на нови знания за невробиологичните механизми на организация, адаптация и регулация в организма на човека и животните и лекарствените въздействия върху тях. Разработват се нови диагностични и прогностични методи за подобряване на качеството на живот, на интелектуалните и физически възможности на човека в хода на неговото развитие и стареене в норма и при различни соматични, неврологични и психиатрични заболявания.[1]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. 150 години Българска академия на науките. Храм на познанието. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. ISBN 978-954-322-000-7. с. 427.