Уикипедия:Цивилизованост – Уикипедия

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Цивилизоваността е кодекс за поведение в Уикипедия при редактиране и писане на резюмета на редакции, коментари и при дискусии в беседите. Нецивилизоваността тук общо се определя като лично насочено поведение, пораждащо атмосфера на враждебност, неуважение, конфликти и стрес, а нашият кодекс за цивилизованост ясно заявява, че хората трябва да се отнасят цивилизовано едни към други.

Уикипедианската общност чрез опита си е изградила една неформална йерархия от основни принципи, най-важните от които са принципите на енциклопедичността: „Неутрална гледна точка“, „Без оригинални изследвания“ и „Възможност за проверка“. След това изискваме една разумна степен на цивилизовано отношение към другите. „Цивилизованост“ е единственият принцип, който можем да прилагаме при поведението онлайн, и единственият разумен начин за разграничаване на приемливото поведение от неприемливото. Ние не можем винаги да очакваме хората взаимно да се обичат и почитат, да се подчиняват на останалите или дори да ги уважават. Но ние имаме всички права да изискваме цивилизованост.

Кооперативност

[редактиране на кода]

В един колаборативен проект различията в мнението са неизбежни, но при дискутирането на тези различия редакторите трябва да избягват да бъдат излишно груби. Различията в темите се дискутират и се обсъждат компромисни варианти.

Редакторите се очаква да бъдат обмислено участващи и кооперативни, да се въздържат от персонални атаки, и да работят според указанията в Уикипедия. Колегите редактори трябва да се уважават, като участващи във един важен проект. Бъдете вежливи и търпеливи към тези, които допринасят продължително и конструктивно.

При проблеми

[редактиране на кода]

Всички читатели биват приканвани да влязат в ролята и на редактори и да помогнат за подобряването съдържанието на Уикипедия. Но често мненията по това кои промени действително са „подобрения“ се различават. Претегляйки аргументите си за и против редакцията, може да се окаже трудно редакторите да критикуват текста, като остават обективни на ситуацията.

В опита си да бъдат разбрани, редакторите, които променят съдържанието на статия, могат да бъдат излишно резки. Обратно, редакторите, чието съдържание бива променено, могат да бъдат свръхчувствителни когато видят материала си подменен от нещо, което има претенцията да е „по-добро“, макар и то да е точно обратното на това, което те са написали.

Ограничението на текст-базираното общуване не позволява да се предадат нюансите на устния разговор, което води до това малки, закачливи коментари да бъдат интерпретирани погрешно. Една неучтива забележка може лесно да прерасне в разгорещена дискусия, при която действителният въпрос за обсъждане в статията да остане извън фокус. Точно при такива „престрелки“ членове на общността могат да загубят интерес да подобряват енциклопедичното съдържание, а вместо това да „триумфират“ над „врага“.

Незначителни случаи, които допринасят за създаване на нецивилизована среда:

 • употреба на груби думи,
 • назидателен тон в резюметата на редакциите („поправен немарлив правопис”, „отстранени несвързани брътвежи”),
 • омаловажаване на сътрудниците заради езиковите им умения или избор на думи,
 • необмислени обвинения за неточности от един или друг вид,
 • започване на коментар с: „Не го приемай лично, но...“,
 • да бъде наричан някого лъжец или да бъде обвиняван в злословия и клевети. Дори и това да е точно така, забележки като тези по-скоро задълбочават, отколкото да разрешават спора.

Към по-сериозните случаи спадат:

Проява на нецивилизованост е, например, когато кротко си създавате нова страница, друг потребител да ви каже: „Ако си решил да създаваш безсмислена статия, няма ли поне да ѝ пуснеш правописна проверка?”

Обстановката се нажежава, когато отговорите: „Гледай си работата!”

Този начин на взаимодействие между уикипедианците прогонва сътрудници, отвлича вниманието на останалите от много по-важни неща и отслабва цялата общност.

Кога и защо се случва това?

[редактиране на кода]
 • По време на редакторска война, когато хората имат различни мнения, или когато има конфликт за разпределение на влияние.
 • Когато общността нарасне. Отделните редактори не познават всички останали и може да не схващат важността на всеки отделен човек за проекта, така че не се грижат за поддържане на добри взаимоотношения или за изграждане на такива, ако не съществуват. Репутацията в по-голямата общност не струва толкова много, колкото в по-малката.
 • Понякога в проекта се включва особено невъзпитан потребител. Това може да въвлече в прояви на нецивилизованост и други редактори.

Оскърбления се използват и в разгара на конфликт. По същество, те са начин за прекратяване на дискусията. Често пъти човек, който е използвал обидни думи, съжалява след това. Само по себе си това е съвсем основателна причина да се премахнат обидните думи.

В други случаи, нарушителят извършва това целенасочено: или да отклонява „опонентите” си от темата, или просто да ги отстрани от работа върху статията или дори проекта, или да ги подтикне да извършат още по-голямо нарушение на правилото за цивилизованост, което може да доведе до изгонване или забрана за редактиране. В такива случаи е малко вероятно нарушителят да се разкае или да се извини.

Някои редактори умишлено подтикват други към нарушаване на правилото за цивилизованост, без сами да извършват такова нарушение. Това може да представлява форма на тролстване и определено не е цивилизован начин за взаимодействие.

Защо това е лошо?

[редактиране на кода]
 • Защото това прави хората нещастни, обезсърчава ги и ги кара да напускат.
 • Защото това разгневява хората, довеждайки ги до неконструктивно или дори невъзпитано поведение, все повече изостряйки обстановката на нецивилизованост.
 • Защото кара хората да заемат отбранителна позиция, което пречи те да отворят съзнанието си за други идеи и да достигнат до консенсус.
 • Защото хората изгубват добронамереността си, което довежда до намаляване на възможностите за разрешаване на текущия или на следващия конфликт.

Общи предложения

[редактиране на кода]

Предотвратяване на нецивилизованост в Уикипедия

[редактиране на кода]
 • Предотвратявайте редакторските войни между отделни потребители (от проекта се поставят ограничения на редактирането – по същество, отговор на общността).
 • Изкуствено забавяйте отговорите, за да дадете време на редакторите да се успокоят и съвземат и за да се избегне по-нататъшно изостряне на конфликта (защита на страници).
 • Използвайте положителната обратна връзка (като отправяте похвала към онези, които не отговарят на грубостите с грубости).
 • Упражнявайте постоянен колегиален натиск (като изразявате недоволство всеки път, когато се проявява грубост или нецивилизовано отношение).
 • Намирайте решение на причината за конфликта между нарушителя и другите редактори или общността – или намерете компромис.
 • Използвайте отрицателната обратна връзка (като предложите на даден редактор, страна в конфликт, да се откаже от конфликта или дори временно да избягва всякакви спорни теми в Уикипедия). Може би си заслужава труда такива предложения да се отправят към двете страни на конфликта.
 • Въздържайте някои потребители да редактират на определени страници, които често провокират към нецивилизованост.
 • Филтрирайте писмата от нарушителя или филтрирайте пощата по определени ключови думи, за да отхвърляте електронни писма до пощенския списък на Уикипедия, които съдържат тези думи.
 • Приемете, че нецивилизоваността и грубостите не могат да бъдат напълно избегнати в такъв проект, и не им отговаряйте по същия начин.
 • Присъждайте награди за добрите редакции.

Намаляване на въздействието

[редактиране на кода]
 • Балансирайте всяка нецивилизована забележка със смекчаващ или конструктивен коментар.
 • Не отговаряйте на обидни забележки. Забравете за тях. Прощавайте на редакторите. Не изостряйте конфликта (индивидуален подход).
 • В други случаи, когато усетите грубост, отговаряйте още по-вежливо и уважително. Много редактори ще се окажат на висотата на положението и ще смекчат тона си, за да отговаря на вашия.
 • Не обръщайте внимание на нецивилизовано поведение. Работете така, сякаш нарушителят не съществува. Вдигнете „стена” между нарушителя и общността.
 • Отминете. Уикипедия е голяма, не е само една статията, над която може да се работи. Известно време редактирайте други статии и се върнете, когато страстите са се поохладили.
 • Моля. Благодаря. Съжалявам. Заповядай пак. Отнасяйте се към останалите редактори като уважавани и почитани колеги, които си сътрудничат с вас по изпълнението на значим проект.
 • Не е нужно да харесвате даден редактор като човек, за да оценявате, че той също работи за благото на проекта. Ако не харесвате колега редактор, опитайте се да не му го показвате.

Отстраняване на нецивилизовани коментари

[редактиране на кода]
 • Задрасквайте на дискусионните страници оскърбителните думи или ги замествайте с по-меки (такива действия често биват оспорвани, понеже се „рефакторират” думите на други хора).
 • Отстранявайте оскърбителните коментари от дискусионните страници (тъй като те остават в историята на страницата, всеки може да ги намери отново и да се позове на тях по-късно).
 • Изтривайте (изцяло и трайно) редакции, направени от нарушителя (към администраторите).
 • Изтривайте трайно оскърбителни коментари, изпратени до пощенските списъци (към модераторите на списъка).

Предупреждаване на нарушителя

[редактиране на кода]

Ако е налице явен случай на продължителни прояви на нецивилизованост, обмислете възможността да се обърнете към нарушителя на неговата дискусионна страница. Можете да приложите разликова препратка с конкретна негова проява на грубост.

Справяне с нецивилизоваността чрез посредничество

[редактиране на кода]

Понякога страните се опитват да постигнат споразумение, въпреки че една от тях не е готова за преговори. Например, ако източникът на конфликта е съвсем конкретен пункт в дадена статия, разрешаването на спора може да се провали, ако спорът все още е помрачен от нецивилизована размяна на думи между двете страни. Най-добре е възможно най-бързо да се изясни предметът на спора, така че спорещите да възстановят равновесието и ясната си мисъл при редактиране.

Обяснявайте проявите на нецивилизованост

[редактиране на кода]

Душевното равновесие на някои редактори сериозно се нарушава от нецивилизовани думи, отправени към тях, и не могат да се съсредоточат върху самия източник на конфликта. Може би ще им помогнете, ако им обясните защо са използвани неприятни думи и дадете да се разбере, че макар и нецивилизованото поведение да е нередно, идеите, които стоят зад него, може би са добре обосновани.

Засегнатият може да разбере, че думите не винаги трябва да се приемат буквално и може да реши да прости и да ги забрави.

Може би ще помогне, ако посочите на спорещия нарушенията на цивилизоваността, дори и с цел да го засегнете, понеже това може да му помогне отново да се съсредоточи върху проблема (спорно решение).

Парафразиране на коментарите на страните в спора

[редактиране на кода]

По време на процеса на посредничество, трета, неутрална страна, е в контакт и с двете страни в спора, като осигурява комуникация между тях. Ролята на посредника е да съдейства за провеждане на разумна дискусия между двете страни в спора. В такъв случай е полезно да се отстраняват нецивилизованите думи на Потребител А, като бъдат парафразирани в коментарите, предназначени за Потребител Б.

Например, ако Потребител А и Потребител Б се обиждат един друг в кореспонденцията си чрез посредника, най-добре би било посредникът да промени „Няма да позволя на апологети на неонацизма да се въдят из Уикипедия” на „Потребител А е загрижен, че вие може би придавате твърде голяма тежест на определена гледна точка”.

В края на процеса на посредничество, посредникът може да предложи страните в спора да отстранят нецивилизованите коментари, които са останали на дискусионните страници на потребителите и на статиите. Редакторите може да се споразумеят да бъдат изтрити страниците, създадени специално за размяната на оскърбления помежду им, и/или да бъде премахнато изцяло обидното съдържание, което няма връзка със съдържанието на дискусията по статията, и/или да се рефакторира (резюмира) дискусията. Това може да позволи на спорещите страни да простят и забравят по-бързо оскърбленията.

Също така, страните по спора може да се споразумеят взаимно да се извинят.

Предлагане на извинение

[редактиране на кода]

Посредничеството редовно включва спорове, при които едната страна се чувства засегната от другата. Извинението е действие, което не е свързано нито с решаване на проблема и провеждане на преговори, нито с арбитраж. По-скоро, то е форма на ритуална смяна на местата на двете страни, при която се изричат думи, позволяващи помирение. При трансформативното посредничество извинението представлява възможност за признание, което да преобрази отношенията.

За някои хора може да бъде от решаващо значение да получат извинение от онези, които са ги оскърбили. Поради тази причина, искреното извинение често е разковничето за решаване на даден конфликт: извинението е символ на прошка. Извинението е крайно препоръчително, когато очевидната грубост на единия редактор е наранила другия.

Страници на английски език
  Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата Wikipedia:Civility в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​