Уикипедия:Политика за блокиране – Уикипедия

Блокиране е едно от техническите средства, чрез които се налагат забраните за редактиране. То се използва и срещу вандализъм, роботи и неподходящи потребителски имена.

Има три вида блокиране:

 • На потребителски сметки
 • На анонимни IP адреси
 • На поредици от IP адреси

Администраторите могат да прилагат и трите блокирания за неограничено време, но блокиранията трябва да са съобразени с нашата политика. Блокиране на потребителски имена може да се използва за налагане на отнети права за редактиране или при случаи на вандализъм. Проверяващите също могат да налагат блокирания при злоупотреби, установени с помощта на предоставените им инструменти.

Кога може да се използва блокиране[редактиране на кода]

Случаите, когато администратори могат да блокират потребители са изброени по-долу. Блокирането не трябва да се използва в други случаи. По-специално, блокиране не трябва да се използва срещу мнения, различни от общоприетото или при еднократни прояви на вандализъм.

Роботи[редактиране на кода]

Както е обсъдено на Уикипедия:Бот (en), роботите трябва да бъдат одобрени на en:Wikipedia talk:Bots и трябва да отговарят на изискванията. При всеки случай, когато роботът изглежда е загубил контрол, администраторите могат да го блокират.

Вандализъм[редактиране на кода]

Вижте Уикипедия:Вандализъм за подробности относно политиката ни.

Администраторите по своя преценка могат да блокират IP адреси, които разрушават Уикипедия. За динамични адреси такова блокиране продължава 24 часа. За статични адреси блокирането също продължава 24 часа, но при повторни проблеми нарушителите могат да се блокират за срок до един месец.

Администраторите могат да блокират за постоянно потребителски сметки, чиито редакции са почти само вандализъм. Ако обаче потребителската сметка прави и добри редакции, не би трябвало да се блокира по този начин.

Превъплъщения на блокирани вандали могат също да се блокират, ако продължават вандализма или ако редактират по начин, който предполага, че ще го продължат.

Блокиране не трябва да се прилага при отделни случаи на вандализъм.

Потребителски имена[редактиране на кода]

Според нашата политика за потребителски имена обидни, умишлено объркващи и други неподходящи потребителски имена не са разрешени и могат да бъдат блокирани от администраторите.

Администраторите могат да наложат смяна на потребителското име като го блокират (безсрочно, в полето се въвежда „infinite“).

Блокиращият администратор трябва да включи Шаблон:Блокирано потребителско име в полето за причината (като въведе {{Блокирано потребителско име}}), заедно с препратка към Уикипедия беседа:Потребителско име, където проблемът е обсъждан. Ако съществува потребителска дискусионна страница, всеки уикипедианец може да добави кратко обяснение защо потребителската сметка е блокирана и препратка към Уикипедия беседа:Потребителско име; ако такава дискусионна страница не съществува, не се препоръчва тя да се създава.

Трябва да се внимава при отблокирането (свалянето на блокирането) на IP адреси. За да се отблокира адрес, но не потребителско име, изчакайте друг потребител да се опита да редактира страница, тогава в Списък на блокирани IP адреси и потребители ще се появи съобщение 12.34.56.78 беше блокиран, защото използва същия адрес като Потребител:Име. Натиснете на „отблокиране“ до съобщението – потребителят ще може да „влезе“ със собственото си потребителско име.

Ако дадена потребителска сметка е била блокирана и за вандализъм, и за неподходящо потребителски име, IP адресът се оставя автоматично блокиран.

Потребителски имена, които са създадени с цел да изглеждат като други съществуващи потребители се блокират моментално. Техните IP адреси се оставят автоматично блокирани.

Лични или съдебни заплахи към други потребители[редактиране на кода]

Потребители, отправящи заплахи, били те съдебни, лични или професионални, които по какъв да е начин изглеждат опит за сплашване на друг потребител, могат да бъдат блокирани без предупреждение. Ако е желателно, потребителят може първо да бъде предупреден. Потребители, отправящи сериозни заплахи, могат да бъдат блокирани за неограничено време.

Вижте Уикипедия:Никакви лични нападки и Уикипедия:Никакви съдебни заплахи (en) за повече информация.

Разрушение[редактиране на кода]

Потребители могат да бъдат блокирани, когато тяхното поведение сериозно разстройва проекта – тяхното поведение е несъвместимо с учтива, колегиална атмосфера и пречи на процеса, в който различни редактори си сътрудничат в хармония за изграждането на енциклопедията.

Несъгласия относно съдържанието или правилата не са разрушение, а по-скоро част от нормалното функциониране на Уикипедия и би трябвало да бъдат решавани чрез процедури за разрешаване на спорове. Блокиране за разрушение би трябвало да се прилага само, когато даден потребител по някакъв начин затруднява други да допринасят в Уикипедия.

Администраторите могат да блокират IP адреси или потребителски имена, разстройващи нормалното функциониране на Уикипедия или достатъчно сериозно го заплашват. Примерите включват (но не се ограничават до):

 • Вандализъм
 • Прекалени възвръщания (У:ПТВ)
 • Неподходящи потребителски имена
 • Злоупотреба с марионетки
 • „Публични“ потребителски сметки, за които паролата е достъпна или споделена от различни редактори
 • Анонимни или отворени транзитни сървъри (open proxies)
 • Ботове трябва да бъдат одобрени и могат да бъдат блокирани ако редактират по разрушителен начин

Блокирания за обща неучтивост са спорни; блокирания „за успокояване“ са много спорни. Помислете дали едночасово блокиране ще доведе до двумесечна драма. Вижте en:Wikipedia:Disruptive editing.

Потребители, които агресивно и нееднократно нарушават основни правила, могат да бъдат блокирани ако има консенсус измежду незамесените потребители, че това е необходимо. Към такива личности би трябвало да се отнасяме любезно и с търпение, но техните поразии трябва да бъдат предотвратени през периода седмици или месеци, който би отнело искане за арбитраж. Бъдете любезни.

Отнети права за редактиране[редактиране на кода]

Потребители, на които са отнети правата за редактиране, обикновено са блокирани от Уикипедия. Правата могат да се отнемат като резултат от някое от следните положения:

Ако стане очевидно, че дадена потребителска сметка е марионетка на съществуващ блокиран потребител, новата потребителска сметка също се блокира.

Вижте също Отнемане на правата за редактиране.

Анонимни или общодостъпни междинни сървъри (proxy)[редактиране на кода]

Администраторите могат и се препоръчва да блокират за подходящ срок ИП адреси на междинни сървъри [1]. Срокът на блокиране е добре да бъде съобразяван със спецификата на всеки случай. Адреси, за които е известно, че се ползват дългосрочно като такива сървъри, може да е подходящо да бъдат блокирани за периоди от няколко месеца до пет години (по-дълги срокове не се препоръчват, освен ако няма система за периодична проверка доколко адресът все още функционира като анонимен междинен сървър). За адреси, които може да се предполага, че представляват зомбирани компютри, налагането на срокове по-дълги от година е неподходящо и дори необосновано. Блокирането в тези случаи следва да бъде възможно най-кратко с оглед на нуждата да бъде защитена Уикипедия. Вижте цялата нишка с дискусия относно легитимността да се използват анонимни междинни сървъри при редактиране Уикипедия.

Предложение за съобщение за блокиране е {{Open proxy}}. При блокиране, администраторите трябва да добавят параметър {{Open proxy|блокиран=1}}.

Лични нападки, заплаха за уикипедианци[редактиране на кода]

Блокиране може да се приложи при отправяне на заплахи или действия (включително извън сайта на Уикипедия), които излагат някои редактори на политическо, религиозно или друго преследване от правителства, работодатели или други. Всеки администратор може незабавно да приложи блокиране при установяване на такава заплаха. Администратори, наложили такова блокиране, трябва да уведомят членовете на Арбитражния комитет и Джимбо Уейлс какво са направили и защо. Вижте също Никакви лични нападки.


Кога не може да се използва блокиране[редактиране на кода]

Случаите, когато се прилага блокиране, са подробно изброени по-горе. Блокирането не трябва да се прилага при никакви други обстоятелства. Ако желаете да използвате блокиране в други случаи, моля, първо обсъдете промяната на политиката или потърсете други решения. По-специално, блокирането не трябва да се използва срещу:

Непопулярни мнения[редактиране на кода]

Блокирането не може да се използва, за да се попречи на даден потребител да излага непопулярни мнения. Обсъждането на съдържанието трябва да се проведе между потребителите на дискусионната страница на статията или на собствените им потребителски дискусионни страници. Ако спорът не бъде разрешен по този начин, има ясно дефинирана процедура за разрешаване на спорни въпроси. За повече подробности вижте Разрешаване на спорове.

Самоблокиране[редактиране на кода]

На потребителите не е разрешено да се блокират сами или да искат да бъдат блокирани временно за ползване на Уикиотпуск или пътуване. Такова блокиране обърква хората, които следят дневника на блокиранията. То евентуално може да причини проблеми поради автоматично блокиране на IP адреси – много IP адреси са или динамични, или споделени, и следователно е възможно по невнимание да бъдат блокирани много други потребители.

Освен това, такова безсмислено използване на функцията за блокиране омаловажава нещо, което трябва да бъде сериозно. Тъй като администраторите могат сами да се отблокират, това прави този процес безмислен.

Администраторите обаче могат да поискат да им се отнемат администраторските права m:requests for permissions, ако смятат, че това ще им помогне да си вземат Уикиотпуск или ако възнамеряват да напуснат Уикипедия.

Последици от блокирането[редактиране на кода]

Блокираните потребители могат да разглеждат страниците на Уикипедия, но препратката „Редактиране“ отвежда към страница „Потребителят е блокиран“, която обяснява причината за блокирането и дава информация как да се поиска отблокиране. Препратки и шаблони, въведени в полето „причина“, се форматират и показват по познатия начин.

Продължителността на блокирането зависи от срока, който е въведен по време на задействане на блокирането, който може да бъде „indefinite“ (неопределен) или „infinite“ (безкраен) (т.е., докато не се извърши изрично отблокиране).

Когато даден IP адрес е блокиран или поредица от IP адреси е блокирана, сметките, които споделят този IP адрес, автоматично биват блокирани, като не позволяват от същия IP да се създаде нова сметка, целяща избягване на блокирането. Когато се блокира регистриран потребител, IP адресите на сметката му автоматично също се блокират.

Има вътрешна променлива за автоматично изтичане на срока на блокиране, на която е зададена стойност 24 часа, което означава, че когато даден потребител е блокиран неопределено, неговият IP адрес ще бъде автоматично отблокиран 24 часа след като за последен път е имал достъп до дадена страница.

Случайно блокиране[редактиране на кода]

Понякога може да се окаже, че потребители с динамични IP адреси са блокирани случайно, защото техният текущ адрес преди това е използван от вандал или потребител, срещу когото има твърда забрана за редактиране. Това блокиране ще изчезне, ако потребителят може да промени IP адреса си. Ако това е невъзможно, за блокирането трябва да се съобщи на най-близкия благосклонен администратор по електронната поща – вижте Списък на администраторите за подходящ кандидат.

Потребител, който действува в стила на потребител, срещу когото има наложена забрана, или на известен вандал, или си играе на вандализъм, също може да бъде случайно блокиран. За да избегнете този проблем, не действайте по този начин. "Просто не го правете". Препоръчително е да редактирате така, че да покажете своята благонадеждност, а не да си създавате репутация на неблагонадежден.

Как се блокира[редактиране на кода]

Администраторите могат да отидат на Специални страници и да изберат препратка „Блокиране на потребител“. Тя ще ги отведе на специалната страница Блокиране на потребител, където има по-нататъшни инструкции. До Блокиране на потребител може да се достигне и от препратка [блокиране], която се появява до всеки нерегистриран потребител в Последните промени.

Сроковете на блокиране са дадени в стандартен формат на GNU, който е описан в ръководството на tar. Алтернативно, срокът на блокирането може да бъде „indefinite“ (неопределен) или „infinite“ (безкраен), което означава, че блокирането е постоянно, докато някой администратор не отблокира сметката.

Ако не посочите срок за блокиране, ще видите съобщение за грешка.

Блокиране на поредица IP адреси[редактиране на кода]

Блокиране на поредица IP адреси се използва в случаите, когато даден потребител вандал или рушител бива блокиран няколко пъти, но той се появява пак с различен IP адрес. В много случаи блокирането на поредица IP адреси може да засегне и някои коректни потребители. Затова блокирането на поредица IP адреси трябва да се използва само когато разрушителното поведение е толкова често и упорито, че останалите методи са неефективни. Това е предмет на обсъждане, като трябва да се вземе предвид и евентуалният брой коректни потребители, които може да бъдат засегнати.

Когато се използва блокиране на поредица IP адреси, то трябва да бъде за възможно най-кратко време.

Функцията „блокиране на поредица IP адреси“ трудно се използва правилно, защото изисква познания по двоична аритметика. Има определени ограничения при нейното прилагане, изискващи началният и крайният адрес да бъдат числа, точно кратни на разстоянието между тях, което трябва да бъде степен на числото две. За подробности, вижте mw:Help:Range blocks.

Отблокиране[редактиране на кода]

Списък на блокирани IP адреси и потребители съдържа списък на всички текущо блокирани потребители и IP адреси. Администраторите ще видят линк за [отблокиране] до всеки потребител. След като щракнете върху него, трябва да напишете причината, поради която отблокирате потребителя, а след това да щракнете върху бутон Отблокирай този адрес. Администраторите могат да отблокират себе си, като следват тази процедура.

Администраторите могат да отблокират потребители, ако:

 • Те са били блокирани в нарушение на тази политика.
 • Причината за блокиране вече не съществува.
 • Блокирането е продължило твърде дълго.
 • В други подходящи случаи.

Няма твърдо установени правила за отблокиране, поради което се посочва и правилото В други подходящи случаи. Администраторите трябва да използват здравия си разум и чувството си за правилна преценка. Спорните случаи първо трябва да се обсъдят. Трябва да се отбележи, че войните на блокиране, при които даден потребител бива нееднократно блокиран и отблокиран, са много вредни. Ако има сериозно разногласие дали даден потребител трябва да бъде блокиран, по-добре е да го оставите отблокиран и да се консултирате с Арбитражния комитет за авторитетно решение на този проблем.

Блокирания от проверяващи[редактиране на кода]

Специален случай са блокиранията, наложени от проверяващи, отбелязани от тях като такива. Проверяващите налагат блокирания на базата на достъпната от предоставените им инструменти техническа информация, която може да разкрие иначе незабележими злоупотреби. По тази причина администраторите не бива самостоятелно да отменят такива блокирания или да променят параметрите им. Ако администратор смята, че подобно блокиране е наложено погрешно, той или тя следва първо да обсъди въпроса с някого от проверяващите. Ако не се постигне съгласие, въпросът може да бъде отнесен към Арбитражния комитет, ако такъв е избран, или, в отсъствието му, към общността за взимане на общо решение.

  Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата Wikipedia:Blocking policy в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​