Уикипедия:Уикиадвокатстване – Уикипедия

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Уикиадвокатстване (на английски: wikilawyering) е термин с негативна конотация, с който се обозначават опитите на редактори да аргументират своя позиция или да наложат някакво решение, опирайки се върху определени технически похвати със спорна коректност, взаимствани от юридическата практика. Тези похвати може да включват:[1]

 • формално и превратно тълкуване на съществуващи правила в ущърб на техния дух, като се набляга върху буквалния смисъл на текста и се използва недостатъчната му прецизност или пропуснати уточнения от типа „като изброените, но не само“;
 • позоваване на липсата на изрично разписани правила по дадени въпроси, като например според случая се твърди, че всичко, което не е изрично забранено, е разрешено, или, обратно, че ако нещо не е изрично разрешено, то е забранено;
 • изместване на фокуса на обсъждания от излагането на аргументи по същество към изясняване дали тези аргументи са представени „според правилата“, т.е. даване на приоритет на формата на спора пред неговото съдържание.

На практика, уикиадвокатът е еквивалент на безскрупулните юристи, които в търсене на „вратички в законодателството“ се съсредоточават в техническо интерпретиране на нормативните актове до степен, при която техните смисъл и дух се оказват изпразнени от съдържание или дори нарушени чрез самото буквално прилагане на закона. Примери могат да бъдат оправдаването на автокрадци с мотива, че „просто са използвали възможността да се скрият от дъжда“, осъждането на жертва на изнасилване за умишлено убийство, тъй като е „превишила пределите на неизбежната отбрана“, удряйки с попаднал под ръката камък своя насилник, докато той е бил „само“ с голи ръце, или пък определянето на по-леко наказание на водач на МПС, причинил смърт в пешеходна зона при грубо нарушаване на правилата за движение, тъй като буквата на закона изисквала и пешеходецът да се съобразява с пътната обстановка. Във всички тези случаи е налице подмяна на същинските цели на законодателството, а именно ограничаване на общественоопасните действия и осигуряване на защита на живота, здравето и собствеността на гражданите.[2]

Политиките и правилата в Уикипедия трябва да бъдат интерпретирани от позиция на здравия разум, като се изхожда от целите, с които те са създадени, както и въобще от целите на Уикипедия. С други думи, отговорът на въпроса дали дадено действие е правилно или не произтича от това, дали съответната политика е имала за цел да го насърчи или ограничи, и още повече от това, дали то спомага или, напротив, пречи за постигане на принципните цели на енциклопедията. В противоречие с това виждане, уикиадвокатите поставят като върховен критерий формалното спазване на процедури, правила и политики, без значение дали конкретната им интерпретация въобще съответства на духа на Уикипедия.

Уикиадвокат в своята стихия

Уикиадвокатстването може да има различни форми и проявления, като например:[1]

 • кукловод с множество марионетки се възмущава от блокирането им още при първи вандализъм, защото в У:БЛОК е записано, че „блокиране не трябва да се използва (...) при еднократни прояви на вандализъм“;
 • редактор оспорва блокиране по У:НЛН, тъй като според У:БЛОК „блокиране не трябва да се използва срещу мнения, различни от общоприетото“, а обидните квалификации към негови колеги са именно такова мнение;
 • потребител изисква да му бъде признат гласа, понеже от сметката си има над 400 редакции в монголските Уикикниги, а У:ПГ изисква единствено „[да] са направени поне 400 редакции“, без да уточнява в кой проект;
 • автор на рекламни статии, който използва за имената им дати, възразява срещу тяхното изтриване, тъй като У:ИОГ не допуска изтриване на статии „за дати, години и векове“;
 • спамър настоява сайтът му да бъде премахнат от MediaWiki:Spam-blacklist, тъй като няма приета официална политика, която да урежда при какви точно условия сайтове се добавят в този списък;
 • потребител публикува на У:Р обяви за покупко-продажба и се възмущава, че е блокиран, понеже никъде няма изрична забрана тази страница да бъде използвана за точно тези цели;
 • участник в редакторска война се опитва да избегне блокиране по У:РВ, като формално спазва У:ПТВ и прави точно три връщания за 24 часа, но ги повтаря всеки следващ ден;
 • редактор се намесва в ролята на съдник между спорещи страни, вместо да им помогне да подобрят общуването си и евентуално да намерят консенсусно решение.
Не всички уикиадвокати са злодеи
На снимката: Аманда Китън (Amanda Keton), главен юридически съветник на Фондация „Уикимедия“

Все пак, трябва да се има предвид, че далеч не всяко позоваване на политики или правила представлява уикиадвокатстване. Особено важно е да се избягват обвинения в уикиадвокатстване в случаите, в които дадена страна в спор не може да намери други аргументи в защита на своята позиция. Не е непременно уикиадвокатстване и обсъждането на политики и правила, независимо дали се касае за промяна на съществуващи или приемане на нови такива, включително и когато се дискутират най-дребни детайли във формулирането на текстовете. Призоваването към спазване на възприетите политики и правила или цитирането им, когато се обяснява защо дадено действие представлява нарушение, също в почти всички случаи не е уикиадвокатстване, дори и когато като отговор просто е посочена връзка към съответната политика или правило. Друг е въпросът, че в последния случай добрата практика по принцип, и особено по отношение на новодошли, е да се избягват твърде сухи отговори, които може да прозвучат студено, надменно и отблъскващо.

Очевидно е, че субективният елемент в преценяването на подобни случаи не може да бъде напълно избегнат, и все пак ключов критерий за разграничаване на уикиадвокатстването от приемливото и полезно поведение остава винаги едно: доколко това поведение спомага за постигането на целите на Уикипедия и доколко съответства на нейния дух, заложен в основополагащите ѝ принципи.

 1. а б Добрият уикиадвокат не би пропуснал да се възползва от факта, че в края на това изречение липсват ключовите думи „но не само“.
 2. Дадените примери съзнателно са опростени; реалните казуси са значително по-сложни и изискват много по-задълбочен анализ.