Уикипедия:Навигация – Уикипедия

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Вече сигурно сте разбрали, нали? Уикипедия не е обикновен сайт.

Уикипедия е уики

Уики е сравнително нова и още непозната, но динамично развиваща се мрежова технология за организиране на уебстраници в отделни уебсайтове и дори в мрежи от взаимосвързани сайтове. Наред с текстовете и картинките, из страниците се съдържат голям брой препратки, които осъществяват навигацията в рамките на сайта и навън от него. Едно от най-характерните неща за уикито е техническата възможност всеки потребител да може да редактира съществуващи, както и да създава нови страници, които веднага се записват в базата данни и стават достъпни от другите страници в уикито. Редактирането и създаването на нови страници не минава през процедура на модериране и предварително одобрение и резултатът е моментално достъпен и видим при това не само за потребителя, който е нанесъл редакцията, но за всички — буквално всички! — потребители.

Уики-технологията дава на потребителите изключително богати възможности, някои от които революционно нови:

  • възможност за създаване и съвместно редактиране на страници посредством специално създаден за целта, опростен mark-up език; за свързването помежду им и организирането им в различни именни пространства и категоризиране (при това незадължително в дървовидни категорийни дървета).
  • възможност за съхраняване на пълните истории на редакциите във всички страници, съхраняване на историите на всички приноси и административни действия на всички потребители, както и възможност за проследяване в реално време на всичко, което се случва на сайта.
  • възможност за търсене на информация в страниците, както и за извличане от базата данни на редица автоматично генерирани специални списъци, имащи отношение към поддръжката на сайта.
  • възможност за фино нагласяне както на общите настройки на уикито, така и на личните потребителски настройки.

Възможностите за навигация в Уикипедия са многобройни, гъвкави и взаимосвързани, и обикновено има реализиран по повече от един начин да се открие една и съща информация или да се стигне от едно място до друго. Всъщност, едно от нещата, които правят разликата между „новака“ и опитния уикипедианец е тъкмо способността да се ориентира достатъчно добре в тази… на пръв поглед джунгла. усмивка

Основни съвети за навигацията

Ето някои първоначални насоки, които могат да помогнат на новите уикипедианци да свикнат по-бързо с навигацията и особеностите на уикито.

  • За разлика от някои добре познати текстови редактори, при които се отваря неозаглавен документ и след въвеждането на текст той се запазва под избрано впоследствие име, уикито работи на обратния принцип: първо трябва да се започне от избор на заглавие на страница, след това да се въведе съдържанието ѝ и да се съхрани редакцията.
  • Почти всяка страница в Уикипедия дава възможност за навигация както „напред“, така и „назад“, т.е. освен препратките, които сочат от тази към други страници, може лесно да се види и кои препратки (от това уики) сочат към дадената. Измежду препратките „напред“ има два вида — сини и червени, които отговарят на съществуващите и на несъществуващите страници. Последването на червена препратка ще отвори за редактиране отнапред заложената и все още несъществуваща страница със съответното заглавие във връзката.
  • Навигацията в категорийното дърво е вертикална: от дадена категория може да се върви само „нагоре“ към нейните родителски категории и „надолу“ към категориите, които я наследяват.
  • Всички страници (без специалните) си имат прилежащи към тях беседи, и те имат независими истории. Из историите може да се навигира като се преглеждат последователно версиите на страниците, или се сравняват версии: по двойки съседни или през няколко.
  • Също така може да се проследяват собствените приноси и приносите на другите редактори. В списъците с приноси се записват само редакциите по страниците. Другите действия, които потребителите могат да извършват, се записват в така наречените Дневници (например регистриране на сметки, преместване на страници, качване на картинки, и действия изискващи административен статут). Полезно е и отбелязването за наблюдение на страници и преглеждане на списъка с наблюдаваните страници; всеки потребител обаче има достъп само и единствено до своя личен списък за наблюдение.
  • Навигацията из различните именни пространства задължително изисква изписване както на заглавието на страницата, така и на представката за именното пространство. Например, ако някой път потърсите настоящата страница, Уикипедия:Навигация, но не напишете в търсачката и представката Уикипедия:, ще попаднете в енциклопедичната статия Навигация от основното именно пространство, което... не е съвсем същото. усмивка Съдържанието на базата данни, изведено по ИП, е достъпно през специалната страница Всички страници. Добра отправна точка за навигация из категориите дава Началната категория, а за навигация из помощните и административни страници — Уикипедия:Първи стъпки или Уикипедия:Портал. Специално в Уикипедия на български език тези страници са организирани по такъв начин, че връзките към най-важните и най-често използвани страници от това именно пространство са тематично разпределени в седем групи и достъпни с минимален брой щраквания.

Има и още много други неща, които могат да се кажат за навигацията, но това са може би най-основните, с които потребителите имат нужда да се запознаят отначало. Съветите в тази страница, ще ви помогнат да свикнете с навигацията не само в Уикипедия на български език, но и във всички други уикипедии на различни езици и сродни проекти. В голяма степен тези съвети са приложими и за всички други сайтове, изградени на уики технологията, които сигурно вече сте срещали и все по-често ще срещате в интернет пространството.