Уикипедия:Вандализъм – Уикипедия

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Вандализъм се нарича всяко добавяне, изтриване или променяне на съдържание от Уикипедия, което е извършено умишлено с цел влошаване качеството на енциклопедията. Най-често срещаните форми на вандализъм са замяната на съществуващ текст с вулгарности; пълното премахване на съществуващото съдържание, или вкарването на злонамерени шеги или други безсмислици. За щастие, този вид вандализъм лесно се забелязва.

Всички добронамерени опити да се подобри енциклопедията, дори те да бъдат погрешни или необмислени, не се смятат за вандализъм. Редакции, в които не се съдържа полезен принос, но и чиято недобронамереност не е безспорно засвидетелствана, не би трябвало да се смятат за вандализъм в Уикипедия. Например еднократното добавяне на лично мнение към статия не е вандализъм — от него просто няма полза и то трябва да бъде изтрито или преформулирано. При еднократни действия е трудно да се правят генерални изводи и по-добре да се приложи презумпцията за добронамереност.

Очевидните вандалски прояви са в нарушение на политиката на Уикипедия. Веднъж забелязани, те трябва да бъдат третирани съобразно. Ако не можете сами да се справите с вандализма, потърсете помощ от колега-уикипедианец или отправете заявка към администратор.

Не всяка вандалска проява се набива на очи, и не всички големи или спорни промени представляват вандализъм. Трябва внимателно да се преценява дали настъпилите по статията промени са благотворни, или неблагоприятни, макар и добронамерени, или пък представляват откровен вандализъм.

Откриване на вандализмите

Най-сигурният начин за откриване на вандалски прояви е патрулът по последните промени и следенето на личния списък за наблюдение. Удобно е преглеждането им сортирани по различни именни пространства, или със скриване на влезли в системата и анонимни редактори.

С инструмента „Какво сочи насам“ към страници като Картинка:Пример.jpg и Категория:Категория могат да се засекат много пробни редакции и/или вандализъм. Когато откриете вандализъм, би трябвало да възвърнете състоянието на страницата към по-ранна добра нейна версия; като не забравите да слеете към тази версия и всички добри редакции, настъпили междувременно.

Особено полезни за откриване на вандализми са автоматично генерираните резюмета. За идентифицирането на авторите на стари вандализми пък изключително удобен е инструментът Article Blamer.

Справяне с вандализмите

Аз тръгнал на лов за вандал

Проучване на IBM от 2002 г. показва, че по-голямата част от вандализма, извършен на англоезичната уикипедия, е връщан в рамките на пет минути (вж. официалните резултати). Въпреки това вандализмът продължава да представлява проблем за всички потребители и е добра идея когато редактирате някоя статия да проверявате последните редакции върху нея за незабелязан вандализъм, дори последната промяна да е била направена преди пет минути.

Ако се натъкнете на вандализъм (в някоя от формите му, описани по-долу), възвърнете страницата към последната ѝ версия преди вандализма и оставете на беседата на вандала съобщение или само шаблона {{subst:вандал}}.

Когато възвръщате състоянието на страницата, проверявайте щателно историята ѝ, за да сте сигурни, че сте премахнали всички вандалски редакции (които понякога може да са повече и от различни сметки / IP адреси), както и за да сте спокойни, че не сте отменили неволно и други, легитимни редакции.

Ако в историята на страницата няма други освен вандалски прояви, то тази страница следва да се изтрие.

Не забравяйте и да прегледате останалите приноси на вандала — може би ще се натъкнете и на други зловредни редакции, които трябва да бъдат възвърнати.

Предупреждения на беседата

Удивително е колко често дори само едно или две предупреждения на беседата на развихрил се вандал могат да го спрат и да не се наложи употреба на административни инструменти. Сравнително редки са случаи на вандалите, които се оказват толкова „продуктивни“ и бързи в пакостите си, че е нужно да бъдат блокирани по спешност и без церемонене. Предупреждението е добър вариант и в случаите когато не се забелязва администратор на линия, който да наблюдава изкъсо поведението на вандала.

Ефектът на предупреждението се изразява чрез момента на изненадата: малко хора знаят, че всички редакции в Уикипедия се виждат в реално време посредством Последните промени и чрез тях и списъка с приноси от всяка регистрирана сметка или IP-адрес може да се проследи кой какво кога къде е правил. Откритието, че изобщо не са били толкова анонимни в рушенето си и че са били хванати „на местопрестъплението“ засрамва доста от вандалите. Помага и споменаването, че възвръщането на вандализмите всъщност е само въпрос на няколко секунди досада…

На разположение има и някои удобни предупредителни шаблони, а може да се пишат и лични съобщения.

Проследяване по IP адрес

Ако вандалът е нерегистриран потребител, в долния край на беседата и на страницата с приносите му присъства информационно каре с инструменти, чрез които може да се проследи IP-адреса. Информацията, която може да се получи чрез тези инструменти, не е много, но понякога достатъчна: къде географски е локализиран потребителя, кой е доставчикът му на интернет, и дали ползва анонимно (отворено) прокси, като така нарушава политиката на Уикипедия срещу отворените проксита. IP-адресите, от които са настъпили нарушения на тази политика, биват безсрочно блокирани.

Видове вандализъм

Проявите на вандализъм в Уикипедия могат да попаднат в една или повече от следните категории:

Премахване на съдържанието на страница
Като вандализъм се третира както премахването на цялото съдържание на страница или съществени пасажи от него, така и заменянето на утвърдени като съдържание страници със собствена версия преди първо да е постигнат консенсус с авторите на съществуващото съдържание. Често без основателни причини, посочени в резюметата на редакциите, се трият съществени и удостоверими източници на информация в статията. Въпреки това, не се счита за вандализъм премахването на големи обеми съдържание, когато при преглеждане на въпросното съдържание причината за това действие става очевидна, или когато при видимо легитимно съдържание се дава сериозно обяснение за премахването. Пример за легитимно премахване на съдържание е премахването на цялата или част от биографичната информация за живи хора. Уикипедия е особено загрижена да се предоставя коректна и безпристрастна информация за живите хора, и триенето на информация от такива статии може да бъде опит за премахване на некоректен или пристрастно поднесен материал. Заради възможността съдържание да се премахва без обосновка макар и добронамерено, нормално е да предупредите редактора, премахнал съдържанието, с шаблони като {{п-тест1}} или {{п-изтриване1}}, когато естеството на казуса не изисква по-сериозни предупреждения (например шаблони {{п-изтриване2}} или {{п-нахален вандал}}).
Раздуване на страниците
Добавяне на огромни (по отношение на броя байтове) количества от съдържание, поради което страниците да се зареждат изключително бавно или изобщо да не могат да се заредят на някои компютри.
Спам
Вандализъм е, ако и след предупреждение, се продължи с добавянето на външни препратки към неподходящи или недостатъчно значими сайтове (например за рекламиране на собствения сайт)
Ботове-вандали
Скрипт или "робот", който се е заел да вандализира или спамира солиден брой статии (стотици или хиляди).
Глупости; графити
Добавяне на простотии или случайни символи към статиите, създаване на безсмислени и очевидно неенциклопедични страници и т.н. Моля, имайте предвид, че добавянето на случайни символи към страниците може да не е умишлено зловредно, тъй като е често срещан начин новите потребители да тестват възможностите за редактиране в Уикипедия. Можете да обърнете внимание на потребителите с шаблон {{п-шега1}}
Неявен вандализъм
Вандализъм, който по-трудно се открива. Например добавяне на правдоподобно звучаща, но невярна информация към статиите (например леко преправяне на дати), укриване на вандализъм (например, направени са две „лоши“ редакции, а после е върната само едната), или връщане на легитимни редакции с намерението да се попречи на подобряването на статията.
Вандализиране на лично потребителско пространство
Писане на обиди, простотии и прочее в страниците или беседите на потребител (вижте също Уикипедия:Никакви лични нападки). И макар че редактирането на чужди потребителски страници (например коригиране на правописни грешки) само по себе си не е вандализъм, препоръчително е предварително да поискате разрешение от потребителя.
Вандализъм чрез изображения
Качването на шокиращи изображения, неуместното разполагане на експлицитни изображения по страниците или използването на каквито и да е изображения по начин, който разрушава Уикипедия. Моля, обаче, имайте предвид, че Уикипедия не се цензурира за защита на непълнолетни и когато има основанителни причини експлицитни изображения могат да се качват и разполагат по страниците.
Злоупотреба с шаблони
Злонамереното поставяне на шаблони като {{изтриване}}, {{бързо изтриване}}, {{защитена страница}} и др., в статии, които не отговарят на критериите за съответните шаблони. Вандализъм е и премахването на шаблони като {{изтриване}}, {{бързо изтриване}}, {{авторски права}} и др., с цел да се прикрият номинираните за изтриване статии или да се предотврати премахването на съдържание, неподходящо за енциклопедията. Имайте предвид, че такива действия често извършват новодошли потребители, които не са наясно с процедурите по изтриване. Такива потребители трябва да бъдат оправдани и упътени към съответната страница, на която да дискутират проблема.
Връщането на редакции като вандализъм
Възвръщане на страници към предишно състояние с цел предотвратяване на вандализъм е автентичният замисъл на функцията Възвръщане. Опитите да се прекара системата, като се заобиколи правилото за тройното връщане разрушава Уикипедия и се счита за форма на вандализъм.
Местенето на страници като вандализъм
Промяната на името на страница (наричана още преместване на страница) с разрушително по своя характер или неподходящо ново име. Уикипедия сега позволява само на регистрираните от поне от 4 дни да местят страници.
Вандализиране на препратки
Промяна на вътрешни или външни препратки в страница, така че да изглеждат по същия начин, но да сочат към сайт, който не е бил целта на редактора, поставил препратката (например сайт с експлицитно или шокиращо съдържание).
Подмяна на чужди коментари
Вандализъм е да се редактират коментарите на други потребители, като фактически се подменя техния смисъл (например обръщане на нечий вот), с изключение на случаите, когато се премахват лични нападки (което само по себе си е действие, по което може да бъде оспорено). Обозначаването на коментар като неподписан е изключение. Моля, също имайте предвид, че не се насърчава поправянето на чужд правопис по беседите.
Неуместна употреба на шаблони за спорно съдържание
Шаблоните, които указват спорно съдържание на страницата са важен начин редакторите да покажат съществуващи проблеми в статиите. Не премахвайте тези шаблони, освен ако сте сигурни, че всички посочени причини за диспута вече са изгладени. Общото правило е да не се премахват чуждите шаблони за спорно съдържание два пъти в рамките на 24 часа. Не поставяйте без основание шаблони за спорно съдържание, например в статии, по които не се е разразил спор, или само защото предложена редакция не е успяла да срещне консенсус. Вместо това, последвайте правилата за консенсус и приемете, че по някои редакции никога няма да се достигне до единодушие. Моля, имайте предвид, че поставянето или премахването на шаблоните за спорно съдържание не се счита за обикновен вандализъм, и следователно връщането на такива редакции не представлява изключение от правилото за тройното връщане.
Вандализиране на беседи
Премахването на коментари на други потребители от дискусионни страници, различни от вашата (с изключение на премахването на външен спам, вандализъм и др.), в общия случай се счита за вандализъм. Премахването на лични нападки често се счита за основателно действие, а е допустимо и архивирането на твърде дълги беседи, като се създаде архивна страница и там се премести текста от основната дискусионна страница. Следователно горното правило не се прилага към личната дискусионна страница, където по свое усмотрение потребителят може да премахне или архивира коментари. Имайте предвид обаче, че на премахването на предупреждения от личната беседа често се гледа с лошо око.
Многократно качване на материали със запазени авторски права
Качването или използването в Уикипедия на материали, които по някакъв начин нарушават правилата за авторските права, дори и след направено предупреждение, се счита за вандализъм. Тъй като потребителите може да не знаят, че информацията е със запазени права, или да не са наясно с правилата как такава информация може да се използва в Уикипедия, такива действия се превръщат във вандализъм само в случай, че те продължават да се повтарят и след като на потребителя му е разяснено положението с правата — по принцип и за конкретния случай.
Злонамерено създаване на сметки
Създаването на сметки с потребителски имена, които съдържат преднамерено обидни думи, се счита за вандализъм, без значение дали сметката се ползва или не. Вижте правилата в Уикипедия за това какво се счита за неподходящо потребителско име. Вижте също Уикипедия:Марионетка.
Повторно създаване на изтрити страници
Многократното създаване на страници, които легитимно са изтрити след процедура на гласуване или подадена заявка за бързо изтриване. Повторното създаване на страницата може да се приеме и за разбираема грешка, но многократното създаване и след като потребителят е бил предупреден да спре, може вече да представлява вандализъм.
Вандалски резюмета на редакции
Писане на обидни резюмета на редакции в опит да се остави следа, която не може да бъде лесно премахната (резюметата не могат просто да бъдат „възвърнати“ и остават видими в историята на страницата). Често комбинирано със злонамерено създаване на сметки.
Скрит вандализъм
Всяка форма на вандализъм, който използва вкаран текст, който не е видим в режим на преглеждане на страницата, но е видим в режим на редактиране.

Какво НЕ е вандализъм

Кълне се, аз не вандал!

Въпреки че понякога неправилно са причислявани към вандализма, следният списък от неща не се считат за вандализъм и следва да се третират различно:

Проби на експериментиращи потребители
Когато открият бутона „Редактиране“, новите потребители понякога искат да изпитат как се редактира страница и може в името на пробата да добавят нещо безполезно към страницата (например няколко случайни символа). Такива редакции не се правят със зла умисъл и следователно не са вандализъм! Вместо да бъдат предупреждавани да не вандалстват, тези потребители следва да бъдат топло посрещани и упътвани към пясъчника, където да продължат да правят пробни редакции без да нанасят неволно разрушения по съдържанието.
Неправилна употреба на уики-форматиране и уики-стил
Неопитните потребители рядко са наясно с форматирането и граматическите стандарти в Уикипедия (например как да се създават вътрешни и външни препратки, кога дадени думи да се форматират като получер текст или курсив, и т.н.) Вместо да наричате такива потребители „вандали“, просто им обяснете какъв е стандартния стил, с който боравим — насочете ги към документация като Уикипедия:Наръчник, и подобни страници.
Нарушения на неутралната гледна точка
Принципът за неутралната гледна точка е труден за разбиране от много уикипедианци, и дори и ветерани в Уикипедия понякога случайно внасят материали, които не са напълно издържани от гледна точка на неутралността. Наистина, всички ние в една или друга степен се влияем от своите убеждения. Въпреки че такива нарушения на НГТ са неуместни, те не представляват вандализъм, освен ако продължават и след отправени предупреждения.
Смели редакции
Уикипедианците често извършват стремителни промени по страниците с цел да ги подобрят; и повечето от нас се стремим да сме смели, когато редактираме статии. Колкото и да ви е неприятно да премахнат или съществено пренапишат текст, писан от вас, самите редакции, които осезаемо изменят текста или съдържанието на страниците, не би трябвало веднага да се окачествяват като вандализъм.
Неволно предоставяне на подвеждаща информация
Понякога потребителите може да добавят към статии информация, за която вярват, че е правилна, а тя фактически да не е. Когато тези редакции са добронамерени, потребителите се опитват да допринесат към енциклопедията и да я подобрят, а не вандализират. Ако мислите, че подвеждащата информация е вкарана в статията неволно, уверете се, че това е така и/или обсъдете фактите с потребителя, който я е предоставил.
Неволни безсмислици
Докато умишленото добавяне на безсмислици в страниците е форма на вандализъм, понякога добросъвестни редактори може да не са се изразили правилно, да са допуснали синтактични грешки и други, които могат да направят текста да звучи безсмислено. Понякога проблеми с Интернет връзката или конфликти на редакции водят до неволното появяване на нелепи или зловредни редакции. Във всеки случай, прилагайте презумпцията за добронамереност.
Инат
Някои потребители не успяват да постигнат съгласие с други редактори, склонни да разговарят с тях по определени редакции, а вместо това многократно правят промени, на които другите се противопоставят. Въпреки че такова поведение е достойно за съжаление, то не представлява „вандализъм“ и не бива да се третира като такова. Помощ бихте могли да получите, като погледнете Уикипедия:Разрешаване на спорове.
Тормоз или лични нападки
Принцип в Уикипедия е да не се допускат никакви лични нападки и тормоз над други редактори. И въпреки че някои форми на тормоз са очевидни форми на вандализъм, например вандализирането на потребителското пространство и добавянето на лични нападки в статия, тормозът сам по себе си не се счита за вандализъм и към него трябва да се подхожда различно.
Едностранни промени по официални правила/препоръки
Въпреки че редакторите биват насърчавани да бъдат смели, редакциите на страници с правила, предложения за правила, препоръки и т.н., които променят вложения смисъл на документа, без предварително да е направен опит за консенсус, са неуместни, макар и да не представляват вандализъм. В такива случаи е необходимо предупреждение на беседата на потребителя, но ако и след това неуместното поведение продължи, то може да бъде основание за блокиране на потребителя.
Ако потребител третира ситуации, които не представляват явен вандализъм, като такъв, тогава той е този, който фактически вреди на енциклопедията, като отблъсква или отчуждава потенциални редактори.

Вижте също

  Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата Wikipedia:Vandalism в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​