Уикипедия:Премахване на лични нападки – Уикипедия

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  
Не се държах добре... сега се крия

С разрастването на Уикипедия и присъединяването на нови потребители се умножават и различните мнения и гледни точки, което понякога става причина за ожесточени спорове. Понякога казваме неща, за които по-късно съжаляваме, например груби думи и обиди, несъвместими с цивилизованото поведение, което подхожда на съавторите в една енциклопедия.

Мрежовата технология уики дава възможност да се редактират всички текстове, написани от останалите. В Уикипедия на английски език съществува практика личните нападки да се изтриват. Това не е основно правило на официалната политика и прилагането му не е задължително, но в много от случаите спомага за спадане на напрежението, съсредоточаване върху обсъждания въпрос и по-бързо намиране на подходящо за страните решение.

Целта на новото правило е да ограничи отчасти възможността за редактиране на чужди мнения. Правилото, прието от общността е следното:

Премахването на лична нападка от реплика не може да се прави от уикипедианеца, към когото тя е насочена. Ако се чувства нападнат, този уикипедианец може да помоли за преценка и съдействие някой друг, който да отстрани личната нападка.

Причината за такова ограничаване е, че ако даден участник в спор се чувства засегнат, има опасност да не може съвсем точно да прецени кое е лична нападка, кое конструктивна критика и кое - маловажен и нецеленасочен израз на недоволство, несъгласие или неуважение. Погледът на външен редактор върху дискусията би могъл да свали напрежението.

Аргументация на правилото
  • Основен принцип общността е да не се отправят никакви лични нападки. Обсъждаме представяните аргументи за подобряването на статиите и енциклопедията, а не личните качества на редакторите.
  • Друг основен принцип е прилагането на презумпцията за добронамереност. Ако повечето редактори не бяха добронамерени, Уикипедия нямаше да просъществува.
  • Промяната на чужди думи под предлог, различен от лична нападка, е в разрез с етичните правила за една уважаваща себе си общност. В случаи когато мненията и репликите нямат пряка връзка с предмета на обсъждането, силно се препоръчва на участниците в даден спор да не редактират текстовете на събеседниците си, защото това би могло да влоши положението. Ако е наложително тези текстове да бъдат премахнати или променени, участниците могат отново да се обърнат към външен на спора уикипедианец за преценка и евентуално редактиране на дадена реплика.