Уикипедия:Марионетка – Уикипедия

Тази статия е за смисъла на думата в контекста на Уикипедия. За куклите на конци вижте марионетка.

Марионетка в действие

Марионетката е допълнително потребителско име, използвано от уикипедианец, който извършва редакции под повече от едно име. Уикипедианецът, който използва марионетка, може да бъде наречен кукловод. Използването на марионетки не се одобрява при повечето случаи; Джимбо Уейлс казва: „Няма конкретна политика срещу това, но в общи линии се смята за кофти, освен ако нямаш добро основание“.

Причината да не се одобряват марионетките се състои във възможните злоупотреби като гласуване на едно лице няколко пъти при допитване или избори, или използване на множество сметки за заобикаляне на правилата на Уикипедия. Някои хора смятат, че марионетки не трябва да се използват изобщо. Проверки за използване на марионетки имат право да извършват проверяващите.

Вижте също MeatBall:SockPuppet за информация как това явление засяга други онлайн общности.

Забранена употреба на марионетки

[редактиране на кода]

Гласуване от няколко сметки

[редактиране на кода]

Уикипедия използва принципа „един човек – един глас“ за всички гласувания и подобни дискусии, където по някакъв начин се броят отделните предпочитания. Следователно, марионетки не се допускат да гласуват в подобни процедури като Уикипедия:Гласуване, Уикипедия:Страници за изтриване, Уикипедия:Предложения за администратори и т.н. Доказаните марионетки трябва да бъдат безсрочно блокирани, ако са използвани за пускане на дублирани гласове.

Заблуда и превъплъщение

[редактиране на кода]

Забранено е да се използват марионетки за създаване на илюзия, че дадена позиция се ползва с по-широка подкрепа от реалната. Това се отнася както за обсъждания в дискусионните страници, така и за извършване на редакции в страниците от различни сметки, като и в двата случая целта е да изглежда сякаш няколко човека независимо един от друг поддържат определена позиция. Частен и особено тежък случай на подобна злоупотреба е използването на марионетки за заобикаляне на ограничението за не повече от три връщания в рамките на 24 часа от един редактор. В такива случаи администраторите и проверяващите трябва да бъдат безкомпромисни, като не се колебаят да блокират незабавно всички установени марионетки. Когато нарушението е извършено в контекста на У:ПТВ, при определянето дали да бъде извършено блокиране следва всички връщания от марионетки да се смятат за извършени от кукловода.

Особен случай на заблуда е опитът за превъплъщение, имперсониране на друг редактор. Обикновено в такива случаи кукловодът създава сметка, чието потребителско име звучи много подобно на това на имперсонирания редактор, или по друг начин създава заблуда, че принадлежи на последния. Често цел на подобни деяния стават потребители, които имат по-специални права: администратори, бюрократи, проверяващи. Тези действия са изключително опасни, и когато цел на превъплъщението е злонамерена заблуда на други редактори с користни мотиви (а не, например, просто неуместна шега), извършителите следва да бъдат наказвани с безсрочно блокиране на всички настоящи и бъдещи сметки.

Заобикаляне на блокиране

[редактиране на кода]

Потребители с отнети права за редактиране или блокирани според политиката за блокиране, нямат право да използват марионетки или да редактират анонимно, за да избегнат санкцията. Избягването на забрана по този начин става причина таймерът ѝ (както и този на всички блокирани по същата причина IP адреси) да започне да отброява отначало, а самите марионетки да бъдат блокирани безсрочно. Системното заобикаляне на наложени блокирания чрез марионетки, включително анонимно и през отворени проксита, може да стане причина за безсрочно блокиране, особено в случаите, когато чрез заобикалянето се извършва груб вандализъм, отправяне на лични нападки или други сериозни разрушителни действия.

Изключение от горното може да бъде допуснато в случаи, когато блокираният редактор има достатъчно основание да смята, че наложеното му блокиране е неправилно, и особено ако е извършено при грубо нарушаване на установените правила от страна на блокиращия администратор или проверяващ. Но дори при тези условия, силно се препоръчва засегнатият потребител вместо това да използва средства като Специални:Писмо на потребител, пощенските списъци, социалните мрежи и т.н., за да се свърже с други редактори, които да помоли да представят случая му пред общността, или пък, в краен случай, да поиска съдействие от Комисията на омбудсманите.

Заплахи и тормоз над редактори

[редактиране на кода]

Използването на марионетки за отправяне на заплахи и упражняване на тормоз над други редактори, било с цел да се прикрие истинската самоличност на извършителя, било с цел да се заобиколят наложените по тези причини блокирания, са изключително сериозно нарушение. По преценка на администраторите или проверяващите, когато злоупотребата е доказана и особено ако става дума за системни нарушения от такъв характер, може да бъде наложено безсрочно блокиране на всички настоящи и бъдещи сметки на извършителя.

Други злонамерени действия

[редактиране на кода]

Марионетките също могат да бъдат използвани и за други вредителски действия, като например извършване на мащабен вандализъм, който да остане незабелязан, тъй като се състои от отделни малки вандализми от привидно несвързани потребители, или пък тролстване, разиграване на редактори и въобще разстройване на работната атмосфера в енциклопедията, независимо дали за собствено забавление или с цел да се навреди на Уикипедия. Във всички такива случаи, използването на марионетки следва да се отчита като утежняващо вината на извършителя обстоятелство. По отношение на марионетките, както и при останалите видове злоупотреба, правилно е те да бъдат блокирани безсрочно.

Характерни черти на марионетките

[редактиране на кода]

Най-точна преценка дали зад няколко сметки стои един и същи редактор могат да направят проверяващите, тъй като те разполагат с технически средства да преглеждат потенциално силно уличаваща информация, като например от кой или кои IP адрес(и) са извършвани редакциите. Заявки към проверяващите обаче може да се правят само ако вече са налице достатъчно основания да се подозира злоупотреба. В почти всички случаи проверяващите ще откажат да изпълнят проверка, която почива само на нечия „интуиция“ или подозрение, че всички редактори, които застъпват противна гледна точка, „няма как да не са марионетки“. Ето защо за редовите редактори е полезно сами да се научат да разпознават характерните черти на марионетките и особено много да следят за подозрителни действия, които впоследствие да представят като основание за извършване на по-задълбочена проверка от проверяващите, която да потвърди (или отхвърли) съмненията.

Марионетките обикновено показват много по-големи познания за Уикипедия и нейния процес на редактиране, отколкото типичните новодошли. Има по-голяма вероятност например да използват полето „резюме“ и шаблоните, а особено характерна е склонността веднага да се включат активно в редакторски войни или в процедури като гласувания за изтриване или избор на администратори. Все пак, не винаги може да бъде напълно ясно дали дадена сметка е марионетка, тъй като кукловодите често активно се стремят да избегнат идентифициране. Сходствата в интересите и стилът на редактиране могат да се забележат, но не всеки може да бъде достатъчно запознат с потребителя, за да открие доказателствата. В контекста на редакторските войни или при гласувания и проучвания, едно практическо правило е това на 100-те редакции: сметка с повече от 100 редакции е по-вероятно да не е марионетка, но сметки с по-малко редакции е основателно да бъдат подозирани, особено когато са много на брой, и още повече когато показват забележително съвпадение в „интересите“ си (т.е. в страниците и темите, по които редактират или взимат отношение в дискусиите) с евентуалния кукловод.

Полезно е обаче да се помни, че подобни „сателитни“ сметки, които почти изключително гравитират в действията си около някоя друга, могат също да бъдат т.нар. „meatpuppets“, т.е. различни хора, но все пак свързани с кукловода в реалния живот: негови приятели, близки или дори наети от него срещу заплащане лица. В подобни случаи една проверка от проверяващите вероятно би показала, че връзка между сметките не съществува, но това не означава, че подобен тип поведение е непременно допустимо в Уикипедия. Преценката дали е извършено или не нарушение обаче трябва да бъде взето според конкретния случай от общността. По принцип, привличането на приятели и т.н., които да подкрепят редактора в споровете му с други редактори и още повече в гласувания е лоша практика, защото в резултат се получава изкривяване на гледните точки и се губи естественият баланс заради масовото участие, на който особено силно разчита Уикипедия в постигането на неутрална гледна точка. В още по-голяма степен това засяга проекти с относително малък брой активни членове, като българската Уикипедия[1], защото всяка допълнителна „жива марионетка“ значително нарушава този баланс на мненията.

Допустима употреба

[редактиране на кода]

Използването на множество сметки има и легитимна употреба. Например, някои потребители може да пожелаят лично да изпробват отношението на общността спрямо новодошлите. Други пък може да искат да разделят своите приноси по някакъв критерий: потребители с опит в математиката например може да не желаят техните приноси да се свързват със статии на други теми и затова да имат две отделни сметки за приносите си в различните области. Множеството сметки може също да служи за защита на самоличността: някой, който е познат на обществеността или в даден кръг, може евентуално да бъде свързан с дадена сметка чрез съпоставяне на своите обичайни интереси с характерни приноси на сметката. В такива случаи, разделяне на приносите между различни сметки може да спомогне за запазване на анонимността на лицето.

Като обобщение, използването на множество сметки е допустимо при условие, че не се нарушават правилата в Уикипедия, не се пречи на работата на останалите редактори и като цяло зад тези действия няма зъл умисъл и желание да се вреди на енциклопедията. Макар да не е абсолютно задължително, силно препоръчително е редакторите да обявяват публично ползваните от тях алтернативни сметки, а когато е уместно, също и IP адресите, от които редактират анонимно. Причината е, че потайността сама по себе си създава подозрение за нечисти подбуди, а неизвестността генерира излишно напрежение, което допълнително дава тежест на емоционалната оценка на фактите. Обявяването може да стане по всеки един начин, който е достатъчно публичен: чрез просто съобщение на потребителската страница на съответните марионетки, използване на {{softredirect}} или обявяване на Уикипедия:Разговори (всъщност, най-добре е информацията на потребителската страница и обявлението на Разговори да бъдат комбинирани).

Забележка: Уикипедианците, които работят с ботове се насърчават да създават отделни сметки за автоматизираните си редакции, така че последните да могат да бъдат филтрирани в последните промени.

Допълнителни сметки, ползвани от потребители

[редактиране на кода]
Потребител Сметка Употреба
5ko (беседа - приноси) Петко (беседа - приноси) До 17 декември 2005 за не-административни нужди. Сметката вече не се ползва.
Robo5 (беседа - приноси) За автоматизирани редакции по голям брой статии (рядко използвана).
Bgbot (беседа - приноси) За автоматизирани редакции по голям брой статии (много рядко използвана, заедно с Borislav).
Petko2006 (беседа - приноси) Не се ползва.
BloodIce (беседа - приноси) BloodFire (беседа - приноси) За автоматизирани редакции по голям брой статии.
Borislav (беседа - приноси) Bgbot (беседа - приноси) За автоматизирани редакции по голям брой статии (предимно използвана).
Robo5 (беседа - приноси) За автоматизирани редакции по голям брой статии (по-рядко използвана).
DCLXVI (беседа - приноси) Gregg (беседа - приноси)
БезСрамни устни (беседа - приноси)
Valac (беседа - приноси) [1][2]
Зелен Москвич (беседа - приноси)
Gregg (беседа - приноси) Santa (беседа - приноси) За автоматизирани редакции по голям брой статии.
Wizard~bgwiki (беседа - приноси) За автоматизирани редакции по голям брой статии.
Iliev (беседа - приноси) Eliza Beth (беседа - приноси) Бот за експерименти със задвижвани от ИИ редактори.
Kerberizer (беседа - приноси) Бот с общо предназначение, без специални права.
PSS 9 (беседа - приноси) Бот-администратор за идентифициране и активно противодействие на вандализма в Уикипедия.
JSS 9 (беседа - приноси) Бот-интерфейсен администратор за синхронизация между ИП МедияУики и ГитХъб ГитХъб.
Luchesar (беседа - приноси) Името, което използвам в своя подпис. Не се използва за редактиране.
BASA Iliev (беседа - приноси) За качване в Общомедия на материали от ДА "Архиви" и свързани с това приноси по статии.
Nadina (беседа - приноси) Надина (беседа - приноси) При определени обстоятелства.[3]
Nk (беседа - приноси) Sherpa (беседа - приноси) За автоматизирани редакции по голям брой статии.
Panzer (беседа - приноси) Швейк (беседа - приноси)
Spiritia (беседа - приноси) BASA Spiritia (беседа - приноси) За качване в Общомедия на материали от ДА "Архиви" и свързани с това приноси по статии. (commons:COM:BASA, приноси в Общомедия)
The Engineer (беседа - приноси) Пешо (беседа - приноси)
Гошо (беседа - приноси)
Фили (беседа - приноси)
Кили (беседа - приноси)
Механик-водач (беседа - приноси) [4] от тази сметка пишат и други хора, не се знае със сигурност кой кога [5]
The TV Boy (беседа - приноси) The Wiki Boy (беседа - приноси) Doppelgänger account
VladislavNedelev (беседа - приноси) ‎BASA VladislavNedelev (беседа - приноси) За качване в Общомедия на материали от ДА "Архиви" и свързани с това приноси по статии. (commons:COM:BASA, приноси в Общомедия)
Алиса Селезньова (беседа - приноси) ‎BASA Алиса Селезньова (беседа - приноси) За качване в Общомедия на материали от ДА "Архиви" и свързани с това приноси по статии. (commons:COM:BASA, приноси в Общомедия)
Подпоручикъ (беседа - приноси) ‎BASA Подпоручикъ (беседа - приноси) За качване в Общомедия на материали от ДА "Архиви" и свързани с това приноси по статии. (commons:COM:BASA, приноси в Общомедия)
Спасимир (беседа - приноси) ‎BASA Спасимир (беседа - приноси) За качване в Общомедия на материали от ДА "Архиви" и свързани с това приноси по статии. (commons:COM:BASA, приноси в Общомедия)
  1. В българоезичната Уикипедия през последните 30 дни са работили активно 668 потребители от общо 346 798 регистрирани от началото на проекта.