Arxeylər — Vikipediya

Arxeylər
Elmi təsnifat
XƏTA: parentrang parametrlərini doldurmaq lazımdır.
???:
Arxeylər
Beynəlxalq elmi adı

Arxeylərcanlı orqanizmlərin 3 aləmüstündən (digərləri eukariotlarbakteriyalar) biri, təkhüceyrəli prokariotlar qrupu. Arxeylər əvvəlcə səhvən bakteriya sayılmış və arxebakteriya adını almışdır.[1]

Prokaryot və eukaryot orqanizmlərin xüsusiyyətlərini daşıyırlar. Ümumiyyətlə, ekstrim canlılar olaraq bilinirlər. Əsasən metan-sintezedici orqanizmlərdir. 1990-cı ildə kəşf olunmuşlar və bakteriyalara aid edilmişlər.[mənbə göstərin]

Arxeylər, əsasən, 4 qrupa bölünür: metanogen, qalofil, termofil və psixofil olanar. Metanogen (metan sintezedici) arxeylər metan (CH4) əmələ gətirən arxeylərdir.[mənbə göstərin]

  1. Pace NR. "Time for a change". Nature. 441 (7091). May 2006: 289. Bibcode:2006Natur.441..289P. doi:10.1038/441289a. PMID 16710401.