Covid-19-vaccinering i Sverige

Covid-19-vaccinationskampanjen i Sverige
Karta över vaccinering i Sveriges län baserad på data från Folkhälsomyndigheten.
  > 80 %   
  70–80 %
  60–70 %
  50–60 %
  < 50 %   
PlatsSverige
Datum27 december 2020 (2020-12-27) – pågående
TypVaccination mot Covid-19
OrsakCoronavirusutbrottet 2020–2021 i Sverige
Resultat14 335 108 vaccinationer har utförts fram till den 22 oktober 2021.[1]

Covid-19-vaccinationskampanjen i Sverige är en pågående massimmuniseringskampanj för att tackla covid-19-pandemin i Sverige.

Vaccinationskampanjen inledes den 27 december 2020 i Sverige.[2][3] Fram till den 22 oktober september 2021 hade 84,7 procent av den vuxna svenska befolkningen vaccinerats med minst en dos, totalt hade 14 335 108 doser administrerats.[4] Den 29 juli 2021 hade varannan vuxen svensk blivit fullvaccinerad med två doser.[5]

Tidsplan[redigera | redigera wikitext]

Tält för vaccination på en idrottsplats i Stockholm juni 2021.

Sveriges regering beslöt sig för att ingå i Europeiska unionens gemensamma avtal med olika vaccintillverkare den 20 augusti 2020.[6] Enligt avtalet har Sverige rätt till 6 miljoner doser.[6] Den svenska statsministern Stefan Löfven påstår att förhoppningen var att Sverige skulle få tillräckligt mycket vaccin för att kunna immunisera runt en femtedel av Sveriges befolkning till april 2021.[7]

Den 10 februari 2021 var Folkhälsomyndighetens mål att samtliga svenskar ska ha erbjudits vaccinering vid midsommar, detta samtidigt som Pfizer meddelat att produktionstakten minskat och Moderna strypt leveranserna av vaccin till Sverige.[8] Dagen efter berättade Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, att trots förseningar i tidsplanen ska alla över 18 ha blivit erbjudna vaccin innan slutet av juli.[9][10]

Sveriges socialminister Lena Hallengren meddelade den 1 april 2021 att regeringen gav upp målet att alla ska ha vaccinerats mot covid-19 under första halvåret 2021. Målet flyttade istället fram till den 15 augusti 2021 och förhoppningen var att alla över 18 år skulle fått minst en dos.[11][12] Folkhälsomyndigheten släppte en ny prognos den 30 april där målet med att vaccinera alla över 18 kom till att nås senast den 5 september 2021, anledningen beskrivs vara den fortsatta pausen av Janssens vaccin.[13][14]

Den 24 maj 2021 gav Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer kring intervallet mellan den första dosen och den andra dosen för både Pfizer-Biontech och Modernas vaccin. Anledningen beskrivs vara att det är viktigare att vaccinera fler med första dosen snabbt för att få ner den stigande smittspridningen. Det rekommenderade intervallet ändras från sex till sju veckor för båda vaccinen. Enligt produktresumén ska doserna ges med 3 veckors intervall men Folkhälsomyndigheten väljer att kringgå rekommendationerna från Pfizer-Biontech och Moderna. Vidare menar myndigheten att om en person skulle missa att få den andra dosen efter sju veckor krävs inte en extra dos.[15]

Prioritering av vaccin[redigera | redigera wikitext]

Den svenska regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten bestämde att prioriteringar av vaccindoser måste göras och därför var det lämpligt att ge vaccin till de mest behövande grupperna först.[16]

I fas 1 av vaccinationsplanen prioriterades äldre på äldreboende, personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.[17]

I fas 2 prioriterades personer som var 65 år och äldre samt personer som genomgått allvarliga operationer samt personer som får insatser som omfattas av LSS.[17]

I fas 3 prioriterades personer i ålder 60–64 år och personer i ålder 18–64 år med underliggande sjukdomar som kan orsakade allvarlig covid-19, samt gravida och personer med ett BMI på över 30. Även demenssjuka eller personer med en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning prioriteras.[17]

I fas 4 inkluderas alla i åldrarna 18–59 år och de som inte prioriterats i tidigare faser. Åldern ska fortsatt beaktas vilket betyder att äldre ska gå före i vaccinationsordningen. Vidare ska även vaccinationsinsatsen ta särskild hänsyn till grupper med låg socioekonomisk position och andra utsatta grupper.[17]

När alla personer som är 18 år och äldre har erbjudits en första dos vaccin mot covid-19, erbjuds vaccination även till ungdomar som är födda 2005 och tidigare. Bokning för vaccin för barn under 18 år öppnades upp i slutet av juli 2021 och de första vaccinationerna påbörjas under vecka 31-32. Barn fyllda 12 år med vissa medicinska tillstånd,[18] erbjuds vaccin från juni 2021. Barn yngre än 12 år erbjuds ej vaccin, här gäller 12 år fyllda, ej födelseår.[19]

EU:s godkännande av vaccin[redigera | redigera wikitext]

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkände den 21 december 2020 vaccinkandidaten Comirnaty från Pfizer.[20] EU-kommissionen godkände beslutet formellt samma dag,[21] och vaccinationerna i Sverige inleddes den 27 december 2020 med Pfizers vaccin.[22]

Den 6 januari 2021 godkände EMA Modernas vaccinkandidat COVID-19 Vaccine Moderna.[23]

Den 29 januari 2021 godkände EMA Astra Zenecas vaccinkandidat Vaxzevria (tidigare COVID-19 Vaccine Astra Zeneca),[24] men stoppades den 16 mars 2021 efter ett litet antal personer drabbats av koagulationsrubbningar som misstänks vara kopplade till vaccinet.[25] Den 25 mars 2021 bedömde Folkhälsomyndigheten att Astra Zenecas vaccin åter kan börja användas för personer som är 65 år och äldre, övriga personer födda efter 1957 kom i dagsläget inte till att erbjudas Vaxzevria.[26]

Den 11 mars 2021 godkände EMA ytterligare en vaccinkandidat från Janssen (dotterbolag till Johnson & Johnson),[27] men Folkhälsomyndigheten beslutade den 14 april 2021 att pausa Janssens vaccin i väntan på en utredning från EMA efter rapporter om allvarliga biverkningar. Folkhälsomyndigheten beslutade fortsatt den 23 april 2021 att avvakta med användning av Janssens vaccin i Sverige.[28]

Vilseledande information om vaccineringen i Sverige[redigera | redigera wikitext]

På sociala medier förekommer felaktig information som påstår att de tre covid-19 vaccinerna som används i Sverige inte är godkända och inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen.[29]

Alla covid-19 vaccin som är godkända och används i Sverige omfattas av Läkemedelsförsäkringen. De tre vacciner som idag används för covid-19 vaccinationer i Sverige kommer från Pfizer-Biontech, Astra Zeneca och Moderna. Försäkringsskyddet innebär att alla som vaccineras mot covid-19 i Sverige har möjlighet att begära ersättning hos Läkemedelsförsäkringen om de anser sig ha fått en skada av något av vaccinen.[30][31]

Vaccinationsmotstånd[redigera | redigera wikitext]

Vaccinationsmotstånd är en av de största utmaningarna för Covid-19 vaccinationsprogramet i Sverige, enligt en studie vill 26% av svenskarna inte vaccinera sig.[32] Enligt en annan studie framtagen av Eurobarometern vill en av tio svenskar inte vaccinera sig mot Covid-19.[33] Anders Tegnell menar att vaccinationsviljan kommer öka med tiden.[32] En nyare studie framtagen av Folkhälsomyndigheten visar samma siffror som Eurobarometern men visar också att vaccinationsmotståndet är betydande bland utrikes födda.[34]

Covid-19 vaccin i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Tillverkare Vaccin Datum Status Ref.
Pfizer/Biontech Comirnaty 21 december 2020 Godkänd för alla [20][21][35]
Moderna Spikevax (tidigare COVID-19 Vaccine Moderna)[36] 6 januari 2021 Godkänd för alla [23]
Astra Zeneca Vaxzevria (tidigare COVID-19 Vaccine Astra Zeneca)[37] 29 januari 2021 Avvecklad[a] [24][25][26]
Janssen/Johnson & Johnson Janssen COVID-19 Vaccine 11 mars 2021 Pausad[b] [27][28]
Curevac CVnCoV Väntar på doser[c] [40]
Sanofi Pasteur/GSK Sanofi–GSK Covid-19 Vaccine Väntar på doser[d] [41]
Novavax Covovax Väntar på doser[e] [42]
 1. ^ Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin endast ska användas till personer över 65 år. Personer födda efter 1957 ska vaccineras med ett annat vaccin och de som fått en dos av Astra Zeneca ska erbjudas ett annat vaccin. Den 23 juli 2021 memddelade Folkhälsomyndigheten att användning av Astra Zenecas vaccin avvecklas, det betyder att patienter över 65 år kan välja fritt mellan Astra Zeneca, Pfizer och Moderna.[38]
 2. ^ Efter larm om misstänkta biverkningar i form av blodproppar i USA bedömde Folkhälsomyndigheten den 14 april 2021 att pausa vaccinet i väntan på en utredning från EMA.[39]
 3. ^ Curevacs vaccinkandidat är inte godkänd av EU. Prognosen av att få doser i september bygger på preliminär tidsplan för eventuellt godkännande.
 4. ^ Den 22 juli 2021 beslutade den svenska regeringen att ingå i ett ytterligare vaccinavtal genom att beställa doser från tillverkaren Sanofi. Totalt handlar det om upp till 4,9 miljoner doser som, förutsatt godkännande, väntas levereras i huvudsak under 2022.
 5. ^ Den svenska regeringen har beslutat att ytterligare säkra upp den långsiktiga tillgången till vaccin mot covid-19 genom att ingå förköpsavtal om vaccindoser med tillverkaren Novavax. Totalt handlar det om upp till 2,2 miljoner doser som, förutsatt godkännande, väntas levereras i huvudsak under 2022–2023.


Prognos för covid-19 vaccinleveranser till Sverige[redigera | redigera wikitext]

Tabell som visar långtidsprognos för vaccinleveranser till Sverige under 2021 fram till och med september.
Källa: [40]
År Månad AstraZeneca[a] Curevac Moderna Pfizer
2020 dec 87 000
2021 jan 10 000 311 000
feb 193 000 46 000 423 000
mar 320 000 193 000 726 000
apr 590 000 111 000 1 292 000
maj 508 000 247 000 2 040 000
jun 350 000 2 380 000
jul 30 000 399 000 1 485 000
aug 889 000 1 781 000
sep 1 026 000 1 718 000 1 605 000
 • Totalt antal levererade vaccindoser till och med september 2021: 18 848 000
 • Siffrorna är avrundade.
 1. ^ Inleveranser av vaccin från AstraZeneca avslutas då behovet är mättat för att vaccinera inom rekommendationen (personer 65 år och äldre).

Inrapporterade misstänkta biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Enligt Läkemedelsverket har det inkommit och registrerats totalt 57 826 rapporter om misstänka biverkningar för de vacciner som används för covid-19 i Sverige sedan den 15 juli 2021.

Vidare poängterar Läkemedelsverket att: "Enskilda rapporter kan oftast inte svara på om det finns ett eventuellt samband mellan läkemedlet och den rapporterade misstänkta biverkningen. Den samlade vetenskapen behövs för att konstatera om det finns en riskökning för en viss biverkning eller ej. Inrapporterade misstänkta biverkningar behöver alltså inte vara orsakade av läkemedlet, utan kan bero på andra faktorer."[43]

Utöver rapporterna i tabellen har det även kommit in 688 rapporter där det inte framgår vilket vaccin som avses.

Vacciner och antal inkomna rapporter gentemot antal givna doser
Källa: [43]
Tillverkare Vaccin Antal givna doser Antal inkomna rapporter Ref.
Pfizer/Biontech Comirnaty 7 303 582 26 243 [44]
Moderna Spikevax 947 177 7 701 [45]
Astra Zeneca Vaxzevria (tidigare COVID-19 Vaccine Astra Zeneca) 1 309 135 23 194 [46]

Det går inte att dra några slutsatser om hur vanlig eller ovanlig en biverkning är, det vill säga hur stor andel av de vaccinerade som drabbas, utifrån de inrapporterade misstänkta biverkningarna. De mest rapporterade misstänka biverkningarna är följande:

Mest rapporterade misstänkta biverkningar
Källa: [43]
Pfizer/Biontech Comirnaty Moderna - Covid-19 Vaccine Moderna Astra Zeneca - Vaxzevria
Huvudvärk (7 887) Feber (2 936) Feber (14 055)
Feber (7 343) Huvudvärk (2 347) Huvudvärk (11 043)
Trötthet (6 070) Rodnad (1 873) Frossa (8 535)
Frossa (3 875) Svullnad (1 830) Trötthet (4 262)
Sjukdomskänsla (3 860) Trötthet (1 770) Muskelvärk (4 120)
Muskelvärk (3 540) Frossa (1 715) Illamående (3 439)
Illamående (3 457) Sjukdomskänsla (1 308) Ont i kroppen (3 041)
Ont i kroppen (3 097) Klåda (1 282) Ledvärk (2 614)
Yrsel (2 817) Ont i kroppen (1 204) Yrsel (2 164)
Svullnad (2 775) Muskelvärk (1 159) Sjukdomskänsla (2 046)

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Följande graf visar det totala antalet inrapporterade vaccinationer som administrerats enligt statistik från Folkhälsomyndigheten (uppdateras dagligen mellan tisdag–fredag kl. 14:00).[4][a]

 1. ^ Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.


Covid-19 efter vaccination[redigera | redigera wikitext]

Folkhälsomyndigheten följer förekomsten av covid-19 hos personer som är vaccinerade. Trots att alla vacciner mot covid-19 är effektiva och ger ett bra skydd mot sjukdomen, finns det en liten risk att smittas trots vaccination. Om en person testar positivt för covid-19 mer än två veckor efter den andra dosen kallas det för en genombrottsinfektion. Enligt statistik från den 17 juni 2021 hade 29 770 personer, vilket motsvarar 4,7 procent av det totala antalet fall av covid-19 sedan början av 2021, fått sin första vaccindos innan de insjuknade eller provtogs. Av dessa insjuknade eller provtogs 62 procent inom de första tre veckorna efter den första vaccindosen vilket betyder att vaccinet inte hunnit bygga upp ett skydd.[47]

Tabell 1. Antal fall av covid-19 bland redan vaccinerade personer, antal dagar mellan första dosen vaccin och insjuknande eller provtagning.
Tid efter första dosen Antal fall
1–7 dagar 7 739
8–14 dagar 6 796
15–21 dagar 3 472
22–28 dagar 2 441
>28 dagar 9 322
Summa 29 770

Tabellen ovan visar statistik som publiceras av Folkhälsomyndigheten varje vecka för antalet fall av covid-19 bland redan vaccinerade personer. Medianåldern för dessa var 55 år (spann: 17–105 år). 66 av dessa har fått intensivvård där medianåldern var 74 år (spann: 41–90 år). Sammanlagt har 351 personer i denna grupp avlidit med covid-19, medianåldern var 86 år (spann: 43–103 år).[47]

Tabell 2. Antalet genombrottsinfektioner (fall av covid-19 som insjuknat mer än två veckor efter den andra vaccindosen) per ålder och kön, samt per 1 000 vaccinerade.
Åldersgrupp Kvinnor Män Per 1 000 vaccinerade kvinnor Per 1 000 vaccinerade män
<40 år 432 112 6,6 3,8
40–49 år 466 69 9,9 4,4
50–59 år 426 74 6,6 3,6
60–69 år 211 76 3,5 2,5
70–79 år 156 140 1,0 1,1
>80 år 563 346 2,1 1,9
Summa 2 254 817 3,4 2,0

Tabellen ovan redovisar statistik från Folkhälsomyndigheten som uppdateras varje vecka för antalet fall bland fullvaccinerade, det vill säga, personer som fått två doser och testat positivt för covid-19 mer än två veckor därefter. Totalt har 3 071 personer diagnosticerats med covid-19 mer än två veckor efter den andra dosen. Medianåldern för dessa var 59 år (spann: 18–105 år), 75 procent av genombrottsinfektionerna har skett bland kvinnor. 12 personer har fått intensivvård av dessa där medianåldern var 73,5 år (spann: 51–81 år). Sammanlagt har 161 personer med en genombrottsinfektion avlidit inom 30 dagar från sin covid-19-diagnos där medianåldern var 88 år (spann: 43–103 år). Folkhälsomyndigheten uppger att ungefär hälften av personerna med genombrottsinfektioner, 55 procent, rapporterades ha varit sjuka, medan 22 procent uppgavs vara smittbärare utan symtom.[47]

Matti Sällberg som forskar vid Karolinska Institutet menar att risken finns att smittas av covid-19 efter vaccinering men risken är sannolikt mycket mindre efter vaccination.[48] Det är främst äldre personer som avlidit med covid-19 trots vaccination, men det är inte säkerställt med dödsorsaksregistret om covid-19 orsakade dödsfallet.[49]

Dagar efter vaccination då smitta konstaterats[redigera | redigera wikitext]

Fall av covid-19 (29 770) vaccinerade med en dos (blå cirkel) respektive två doser (ljusblå cirkel) fördelade efter antalet dagar mellan den första vaccinationen och dagen personen insjuknade eller provtogs.[47] Grafen är baserad på Folkhälsomyndighetens data (siffrorna i grafen kan avvika med 5-10 procent då Folkhälsomyndigheten inte publicerar denna data offentligt)

  1 dos   2 doser

Vaccindonation[redigera | redigera wikitext]

Den 4 maj 2021 meddelade den svenska regeringen att de planerar donera en miljon vaccindoser av Astra Zenecas vaccin Vaxzevria till det globala vaccinsamarbetet Covax.[50][51][52] Vidare har också Sverige bidragit med 100 miljoner kronor till vaccin mot covid-19 i låg- och medelinkomstländer.[53] Sverige var med och bidrog till kostnaden av 500 000 doser av Astra Zenecas vaccin till Elfenbenskusten.[54] Sverige kommer att bidra med närmare 3 miljoner vaccindoser till länder utanför EU. Enligt uttalande från statsminister Stefan Löfven ska Sverige först och främst vaccineras. Sverige har tecknat sig för fler doser än vad Sverige behöver och därför kommer Sverige bidra med överskottet tillsammans med EU.[55]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Statistik för vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/. Läst 18 juni 2021. 
 2. ^ Karlsson (27 december 2020). ”Här blir Gun-Britt, 91, först i Sverige med att få vaccinet”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/har-blir-gun-britt-91-forst-i-sverige-med-att-fa-vaccinet. Läst 9 juli 2021. 
 3. ^ ”Gun-Britt Johnsson, 91, blev första svensk att vaccineras”. DN.SE. 27 december 2020. https://www.dn.se/sverige/gun-britt-johnsson-91-blev-forsta-svensk-att-vaccineras/. Läst 9 juli 2021. 
 4. ^ [a b] ”Statistik för vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/. Läst 6 juli 2021. 
 5. ^ ”FHM: Varannan vuxen svensk nu fullvaccinerad”. www.dagensmedicin.se. https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/fhm-varannan-vuxen-svensk-nu-fullvaccinerad/. Läst 29 juli 2021. 
 6. ^ [a b] ”Sverige ingår EU-gemensamt avtal om covid-19-vaccin”. Regeringskansliet. Regeringen och Regeringskansliet. 20 augusti 2020. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/sverige-ingar-eu-gemensamt-avtal-om-covid-19-vaccin/. Läst 19 maj 2021. 
 7. ^ ”Bloomberg - Are you a robot?”. www.bloomberg.com. https://www.bloomberg.com/tosv2.html?vid=&uuid=3fc35ac0-b8b9-11eb-b003-03335c57adf8&url=L25ld3MvYXJ0aWNsZXMvMjAyMC0xMi0wNC9zd2VkZW4tdW52ZWlscy12YWNjaW5lLXN0cmF0ZWd5LWFmdGVyLTI2LXJlamVjdC1pbW11bml6YXRpb24=. Läst 19 maj 2021. 
 8. ^ Andersson, Pär (10 februari 2021). ”Vaccinet försenas: "Hjälper inte att bli frustrerad" – Folkbladet”. www.folkbladet.se. https://www.folkbladet.se/artikel/l7m1825l. Läst 19 maj 2021. 
 9. ^ ”Trots förseningar – alla över 18 ska ha blivit erbjuden vaccin före i juli”. www.tv4play.se. https://www.tv4play.se/program/modus/trots-förseningar-alla-över-18-ska-ha-blivit-erbjuden-vaccin-före-i-juli/13320465. Läst 19 maj 2021. 
 10. ^ ”First batch of Covid-19 vaccine now to arrive in Sweden "by Christmas" - Radio Sweden” (på engelska). sverigesradio.se. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/7626291. Läst 19 maj 2021. 
 11. ^ ”Vaccinmålet flyttas fram till augusti”. DN.SE. 1 april 2021. https://www.dn.se/sverige/vaccinmalet-flyttas-fram-till-augusti/. Läst 19 maj 2021. 
 12. ^ ”Sweden will not meet vaccine goal - Radio Sweden” (på engelska). sverigesradio.se. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/sweden-will-not-meet-vaccine-goal. Läst 19 maj 2021. 
 13. ^ Ersson, Joakim (30 april 2021). ”Vaccinationsmål flyttas fram till september”. Läkartidningen. https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/04/vaccinationsmal-flyttas-fram-till-september/. Läst 19 maj 2021. 
 14. ^ Widestrand, Klas (30 april 2021). ”Nytt besked: Vaccinmålet flyttas fram till september”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/nytt-besked-vaccinmalet-flyttas-fram-till-september. Läst 19 maj 2021. 
 15. ^ ”Om vaccinerna mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/om-vaccinerna/. Läst 24 maj 2021. 
 16. ^ ”Vaccination against Covid-19” (på engelska). www.krisinformation.se. https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/vaccination-against-covid-19. Läst 19 maj 2021. 
 17. ^ [a b c d] ”Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/. Läst 19 maj 2021. 
 18. ^ ”Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 års ålder”. Svenska barnläkarföreningen. 22 juni 2021. https://www.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/2021/06/BLF-Rekommendationer-f%C3%B6r-vaccination-mot-covid-19-f%C3%B6r-s%C3%A4rskilda-grupper-av-barn-och-ungdomar-fr%C3%A5n-12-%C3%A5r-version-210622.pdf. Läst 29 juli 2021. 
 19. ^ ”Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/. Läst 29 juli 2021. 
 20. ^ [a b] ”EMA rekommenderar godkännande av Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid‍-‍19 | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency”. www.lakemedelsverket.se. https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ema-rekommenderar-godkannande-av-pfizers-vaccin-mot-covid-19. Läst 19 maj 2021. 
 21. ^ [a b] ”EU-kommissionen godkänner Pfizers/Biontechs vaccin - Nyheter (Ekot)”. sverigesradio.se. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/7632237. Läst 19 maj 2021. 
 22. ^ ”Vaccinationerna i Sverige har inletts — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/vaccinationerna-i-sverige-har-inletts/. Läst 19 maj 2021. 
 23. ^ [a b] ”EMA rekommenderar godkännande av Modernas vaccin mot covid-19 | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency”. www.lakemedelsverket.se. https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ema-rekommenderar-godkannande-av-modernas-vaccin-mot-covid-19. Läst 19 maj 2021. 
 24. ^ [a b] ”EMA rekommenderar godkännande av Covid-19 vaccine AstraZeneca | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency”. www.lakemedelsverket.se. https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ema-rekommenderar-godkannande-av-covid-19-vaccine-astrazeneca. Läst 19 maj 2021. 
 25. ^ [a b] ”AstraZenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd i väntan på EMA:s utredning — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/astra-zenecas-vaccin-pausas-som-en-forsiktighetsatgard-i-vantan-pa-emas-utredning/. Läst 19 maj 2021. 
 26. ^ [a b] ”Vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin kan fortsätta för personer som är 65 år och äldre — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/vaccinationerna-med-astra-zenecas-vaccin-kan-fortsatta-for-personer-som-ar-65-ar-och-aldre/. Läst 19 maj 2021. 
 27. ^ [a b] ”EMA rekommenderar godkännande av Covid-19 Vaccine Janssen”. www.lakemedelsverket.se. https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ema-rekommenderar-godkannande-av-covid-19-vaccine-janssen. Läst 19 maj 2021. 
 28. ^ [a b] ”Beslut om att avvakta användning av Janssens vaccin i Sverige — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/beslut-om-att-avvakta-anvandning-av-janssens-vaccin-i-sverige/. Läst 19 maj 2021. 
 29. ^ ”Alla tre covid-19 vaccinerna är godkända i Sverige och omfattas av Läkemedelsförsäkringen”. Läkemedelsförsäkringen. 18 juni 2021. https://www.lff.se/alla-tre-covid-19-vaccinerna-ar-godkanda-i-sverige-och-omfattas-av-lakemedelsforsakringen/. Läst 27 augusti 2021. 
 30. ^ ”Försäkringsskydd vid covid-19 vaccinationer”. Läkemedelsförsäkringen. https://www.lff.se/om-du-skadas-av-ett-lakemedel/covid-19-vaccinationer/. Läst 27 augusti 2021. 
 31. ^ Wallskär, Helene (22 juni 2021). ”Bemöter desinformation om vaccinerna”. LäkemedelsVärlden. https://www.lakemedelsvarlden.se/lakemedelsforsakringen-bemoter-desinformation-om-vaccinerna/. Läst 27 augusti 2021. 
 32. ^ [a b] ”Swedish Vaccine Skepticism Is Latest Obstacle to Herd Immunity”. www.bloomberg.com. https://www.bloomberg.com/tosv2.html?vid=&uuid=db688cc0-de89-11eb-a863-0b3d4f63ab06&url=L25ld3MvYXJ0aWNsZXMvMjAyMC0xMi0wNC9zd2VkZW4tdW52ZWlscy12YWNjaW5lLXN0cmF0ZWd5LWFmdGVyLTI2LXJlamVjdC1pbW11bml6YXRpb24=. Läst 6 juli 2021. 
 33. ^ HaglundRedaktör, Fredrik (27 januari 2021). ”En av tio svenskar vill inte coronavaccinera sig”. Nyhetssajten Europaportalen. https://www.europaportalen.se/2021/01/en-av-tio-svenska-vill-inte-coronavaccinera-sig. Läst 6 juli 2021. 
 34. ^ ”Fortsatt stor vilja att vaccinera sig mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/fortsatt-stor-vilja-att-vaccinera-sig-mot-covid-19/. Läst 6 juli 2021. 
 35. ^ ”Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid‍-‍19)”. www.lakemedelsverket.se. https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin#hmainbody1. Läst 19 maj 2021. 
 36. ^ ”Modernas vaccin byter namn till Spikevax | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency”. www.lakemedelsverket.se. https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/modernas-vaccin-byter-namn-till-spikewax. Läst 13 juli 2021. 
 37. ^ ”Astra Zenecas vaccin byter namn till Vaxzevria | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency”. www.lakemedelsverket.se. https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/astra-zenecas-vaccin-byter-namn-till-vaxzevria. Läst 13 juli 2021. 
 38. ^ ”Användning av AstraZenecas vaccin avvecklas — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juli/anvandning-av-astrazenecas-vaccin-avvecklas/. Läst 29 juli 2021. 
 39. ^ ”Janssens vaccin pausas i väntan på utredning från EMA — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/janssens-vaccin-pausas-i-vantan-pa-utredning-fran-ema/. Läst 29 juli 2021. 
 40. ^ [a b] ”Prognos för covid-19 vaccinleveranser till Sverige, januari–september 2021 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/leveranser-av-vaccin/prognos-av-vaccinleveranser/. Läst 19 maj 2021. 
 41. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (22 juli 2021). ”Regeringen ingår ytterligare vaccinavtal”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/07/regeringen-ingar-ytterligare-vaccinavtal/. Läst 23 juli 2021. 
 42. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (11 augusti 2021). ”Regeringen tecknar vaccinavtal med Novavax”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/regeringen-tecknar-vaccinavtal-med-novavax/. Läst 27 augusti 2021. 
 43. ^ [a b c] ”Inrapporterade misstänkta biverkningar - coronavacciner | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency”. www.lakemedelsverket.se. https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar---coronavacciner#hmainbody1. Läst 13 juli 2021. 
 44. ^ [https://www.lakemedelsverket.se/4a036d/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-07-14.pdf ”Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar (Comirnaty)”]. Läkemedelsverket. 14 juli 2021. https://www.lakemedelsverket.se/4a036d/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-07-14.pdf. Läst 16 juli 2021. 
 45. ^ [https://www.lakemedelsverket.se/4a0380/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-07-14.pdf ”Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar (Spikevax)”]. Läkemedelsverket. 14 juli 2021. https://www.lakemedelsverket.se/4a0380/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-07-14.pdf. Läst 16 juli 2021. 
 46. ^ [https://www.lakemedelsverket.se/4a03a1/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-07-14.pdf ”Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar (Vaxzevria)”]. Läkemedelsverket. 14 juli 2021. https://www.lakemedelsverket.se/4a03a1/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-07-14.pdf. Läst 16 juli 2021. 
 47. ^ [a b c d] ”Förekomst av covid-19 efter vaccination — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/uppfoljning-av-vaccination/forekomst-av-covid-19-efter-vaccination/. Läst 19 maj 2021. 
 48. ^ ”Vaccinerade mot covid-19 blir ändå smittade”. www.dagensmedicin.se. https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/vaccinerade-mot-covid-19-blir-anda-smittade/. Läst 19 maj 2021. 
 49. ^ Ersson, Joakim (4 maj 2021). ”Få allvarliga fall av covid-19 efter vaccination”. Läkartidningen. https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/05/fa-allvarliga-fall-av-covid-19-efter-vaccination/. Läst 19 maj 2021. 
 50. ^ ”Regeringen planerar att donera en miljon vaccindoser till det globala vaccinsamarbetet Covax”. Regeringskansliet. Regeringen och Regeringskansliet. 4 maj 2021. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-planerar-att-donera-en-miljon-vaccindoser-till-det-globala-vaccinsamarbetet-covax/. Läst 19 maj 2021. 
 51. ^ ”COVAX gets a boost from Moderna deal, Sweden's donation of Covid vaccines” (på engelska). CNBC. 3 maj 2021. https://www.cnbc.com/2021/05/03/covax-gets-a-boost-from-moderna-deal-swedens-donation-of-covid-vaccines.html. Läst 19 maj 2021. 
 52. ^ ”Sverige skänker en miljon vaccindoser”. www.dagensmedicin.se. https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/politik/sverige-skanker-en-miljon-vaccindoser/. Läst 19 maj 2021. 
 53. ^ ”Sverige avser bidra med 100 miljoner kronor till vaccin mot covid-19 i låg- och medelinkomstländer”. Regeringskansliet. Regeringen och Regeringskansliet. 30 september 2020. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/sverige-avser-bidra-med-100-miljoner-kronor-till-vaccin-mot-covid-19-i-lag--och-medelinkomstlander/. Läst 19 maj 2021. 
 54. ^ Bjerström, Erika (9 mars 2021). ”Vaccinkonflikten mellan rika och fattiga länder växer”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vaccinkonflikten-mellan-rika-och-fattiga-lander-vaxer. Läst 19 maj 2021. 
 55. ^ Sverige ger minst tre miljoner vaccindoser till länder utanför EU”. SVT Nyheter (TT). 25 maj 2021. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-ger-minst-tre-miljoner-vaccindoser-till-covax. Läst 25 maj 2021. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]