Апостроф – Уикипедия

’ '

Пунктуация

апостроф ( или ' )
дефис ()
въпросителен знак ( ? )
двоеточие ( : )
запетая ( , )
кавички ( „ “ )
многоточие ( , ... )
наклонена черта ( / )
скоби (( )), ([ ]), ({ }), (< >)
тире ( , , , )
точка ( . )
точка и запетая ( ; )
удивителен знак ( ! )

Разделяне на думи

интервали ( ) () ()
interpunct ( · )

Обща типография

амперсанд ( & )
вертикална черта ( |, ¦ )
знакът @ ( @ )
знак за номер ( )
знак за параграф ( § )
долна черта ( _ )
процент и свързани знаци
( %, ‰, ‱ )
обратна наклонена черта ( \ )
тилда ( ~ )
звездичка ( * )
обел (÷)
обелиск ( ) ( )
градус ( ° )
прим ( )

Апострофът (’ или ') е препинателен знак, представляващ единична горна запетая или къса права черта. Изпълнява различни функции, някои от които:

  • в българския, френския, италианския, английския и други езици обозначава пропуснати звуци, букви или цифри („К’во правиш“ вместо „Какво правиш“, фр. „l’homme“ вместо „le homme“, англ. „I’m“ вместо „I am“, „gov't“ вместо „government“, Световно първенство '98 вместо Световно първенство 1998).
  • в английския се употребява комбинацията 's за обозначаване на притежание. Например „John's hat“ означава „шапката на Джон“.
  • в македонската литературна норма с апостроф се отбелязва наличието на звука Ъ – 'ргам, р'ж, 'рбиново и други.