Yəhudi Nobel mükafatı laureatlarının siyahısı — Vikipediya

Rişon-Le-Ziondakı Nobel mükafatı laureatları Bulvarının girişində yəhudi Nobel mükafatçılarının siyahısı olan lövhə.

Nobel mükafatları ən azı 20%-i yəhudi olan 900-dən çox şəxsə verilib.[1] Nobel mükafatı alan yəhudilərin sayı hər zaman diqqət mərkəzində olub. İsrailli akademiklər Elay Ben-Qal və Yeşayahu Leyboviç yəhudi Nobel mükafatçıları haqqında ensiklopediyanı yazıb tamamlayan şəxslərdir. Ben-Qal və Yeşayahu onların həyatı və işi haqqında mümkün qədər çoxlu müsahibələr alaraq, məlumatlar toplayıblar.

Yəhudilər Nobel üzrə mümkün bütün altı mükafatın hamısının sahibi olublar. Nobel mükafatını alan ilk yəhudi Adolf fon Bayer 1905-ci ildə kimya üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.

Yəhudi laureatları Eli Vizelİmre Kertes, Fransua Enqler Holokost[2] zamanı ölüm düşərgələrindən qaçaraq uşaq evlərində gizlənərək sağ qalanlardan olublar. Valter Kon, Otto Ştern, Albert Eynşteyn, Hans Krebs və Martin Karplus kimi digərləri isə təqiblərdən yan keçmək üçün nasist Almaniyasından qaçmaq məcburiyyətində qalıblar. Rita Levi-Montalcini, Herbert Aaron Hauptman, Robert Furxqott, Artur Kornberq və Cerom Karle də daxil olmaqla digərləri karyeraları zamanı antisemitizmlə üzləşiblər.

96 yaşlı amerikalı yəhudi Artur Aşkin mükafat aldığı zaman Nobel mükafatını alan ən yaşlı insan idi.[3][4]

İl Laureatlar Ölkə Əsaslandırma
1905 Adolf fon Bayer[5][6][7][8] Almaniya "Üzvi boyalar və hidroaromatik birləşmələr üzərində işi ilə üzvi kimya və kimya sənayesinin inkişafı üçün"[9]
1906 Anri Muassan[5][6][7][8][10] Fransa ""Ftor elementinin tədqiqi və təcrid olunmasına və onun adı ilə çağırılan elektrik sobasına görə"[11]
1910 Otto Vallax[5][6][7][8] Almaniya "Alisiklik birləşmələr sahəsində qabaqcıl işi ilə üzvi kimya və kimya sənayesindəki xidmətlərinə görə"[12]
1915 Rixard Vilştetter[5][6][7][8] Almaniya "bitki piqmentləri, xüsusən də xlorofil üzərində apardığı tədqiqatlara görə"[13]
1918 Fris Haber[5][6][7][8][14] Almaniya "amonyak sintezi üçün onun elementlərindən istifadəyə görə"[15]
1943 Georq de Xeveşi[5][6][7][8] Macarıstan "kimyəvi proseslərin tədqiqində izotopların izləyici kimi istifadəsinə dair işlərinə görə"[16]
1961 Melvin Kalvin[5][6][7][8] ABŞ "bitkilərdə karbon qazının assimilyasiyasına dair tədqiqatına görə"[17]
1962 Maks Perutz[5][6][7][8][18] Birləşmiş krallıq / Avstriya "Qlobulyar zülalların strukturlarını öyrəndiklərinə görə"[19]
1972 Christian B. Anfinsen Kristian Bemer Anfinsen[5][8][20] ABŞ "ribonukleaza üzərində, xüsusilə amin turşusu ardıcıllığı ilə bioloji aktiv konformasiya arasındakı əlaqə ilə bağlı işinə görə"[21]
Uilyam Hovard Steyn[5][6][8] "ribonukleaza molekulunun aktiv mərkəzinin kimyəvi quruluşu ilə katalitik fəaliyyəti arasındakı əlaqənin elm qəbul edilməsindəki töhfələrinə görə"[21]
1977 İlya Priqojin[5][6][8][22] Belçika "Qeyri-tarazlıq termodinamikasına, xüsusən də dissipativ strukturlar nəzəriyyəsinə verdiyi töhfələrə görə"[23]
1979 Herbert Braun[5][6][8][24] ABŞ "müvafiq olaraq borfosfor tərkibli birləşmələrin üzvi sintezdə mühüm reagentlərə çevrilməsinin inkişafına verdiyi töhfələrinə görə"[25]
1980 Pol Berq[5][6][8][26] ABŞ "nuklein turşularının biokimyasına dair fundamental tədqiqatlarına görə, xüsusən rekombinant-DNT ilə bağlı töhfələrinə görə"[27]
Volter Gilbert[5][6][8] "nuklein turşularında əsas ardıcıllıqların təyini ilə bağlı töhfələrinə görə"[27]
1981 Roald Hofman[5][6][8] ABŞ "kimyəvi reaksiyaların gedişi ilə bağlı müstəqil olaraq inkişaf etdirdikləri nəzəriyyələrə görə"[28]
1982 Aaron Kluq[5][6][8] Birləşmiş Krallıq "kristalloqrafik elektron mikroskopiyasının inkişafına və bioloji əhəmiyyətli nuklein turşusu-zülal komplekslərinin strukturunun aydınlaşdırılmasına görə"[29]
1985 Cerom Karle[5][6][8][30][31][32] ABŞ "kristal strukturların təyini üçün birbaşa üsulların işlənib hazırlanmasında görkəmli nailiyyətlərinə görə"[33]
Herbert Hauptman Herbert Aaron Hauptman[5][6][8][34][35][36]
1986 Con Çarlz Polani[37] Macarıstan / Kanada "kimyəvi kinetika sahəsindəki töhfələrinə görə.[38]
1989 Sidni Oltmen[5][6][8] Kanada / ABŞ "RNT-nin katalitik xüsusiyyətlərini kəşf etdiyinə görə"[39]
1992 Rudolf Markus[5][6][8] ABŞ "kimyəvi sistemlərdə elektron köçürmə reaksiyaları nəzəriyyəsinə verdiyi töhfələrinə görə"[40]
1994 George Andrew Olah Corc Olah[5][8][41] Macarıstan "karbokasiya kimyasına verdiyi töhfələrinə görə"[42]
1996 Harri Kroto[8][43] Birləşmiş Krallıq "fullerenlərin kəşfinə görə"[44]
1998 Walter Kohn Valter Kon[5][8][34][45][46] ABŞ / Avstriya "sıxlıq-funksional nəzəriyyəsini inkişaf etdirdiyinə görə"[47]
2000 Alan Xiqer[5][6][8][48] ABŞ "keçirici polimerlərin kəşfi və inkişafına görə"[49]
2004 Aaron Çexanover[8][50][51] İsrail "ubiquitin vasitəçiliyi ilə zülalın parçalanmasının kəşfinə görə"[52]
Avram Herşko[8][50]
İrvin Rouz[8][53][54] ABŞ
2006 Rocer D. Kornberq[50][55][56] ABŞ "eukaryotik transkripsiyanın molekulyar əsaslarını araşdırmasına görə"[57][58]
2008 Martin Çalfi[59] ABŞ "yaşıl floresan zülalın, GFP-nin kəşfi və inkişafına görə"[60]
2009 Ada Yonat[50] İsrail "ribosomun quruluşu və funksiyasını öyrəndiyinə görə"[61]
2011 Dan Şextman[62] İsrail "kvazikristalların kəşfinə görə"[63]
2012 Robert Lefkoviç[64] ABŞ "G-protein ilə əlaqəli reseptorların tədqiqinə görə"[65]
2013 Are Varşel[66][67] İsrail "mürəkkəb kimyəvi sistemlər üçün çoxölçülü modellərin işlənib hazırlanmasına görə"[68]
Maykl Levit[66][67] ABŞ / Birləşmiş Krallıq / İsrail[69][70]
Martin Karplus[66][67] ABŞ / Avstriya[71]

Fiziologiya və ya Tibb

[redaktə | mənbəni redaktə et]
İl Laureatlar Ölkə Əsaslandırma
1908 İlya Meçnikov[7][8][72] Rusiya "immunitet üzərində gördükləri işlərə görə"[73]
Paul Erliş[7][8][72] Almaniya
1914 Robert Barani[7][8][72] Avstriya-Macarıstan "vestibulyar aparatın fiziologiyası və patologiyası üzrə işinə görə"[74]
1922 Otto Fritz Meyerhof[7][8][72] Almaniya "oksigen istehlakı ilə əzələdə laktik turşunun mübadiləsi arasında sabit əlaqəni kəşf etdiyinə görə"[75]
1930 Karl Landsteyner[7][8][72] Avstriya "insan qan qruplarını kəşf etdiyinə görə"[76]
1931 Otto Heinrix Varburq[7][8] Almaniya "tənəffüs fermentinin təbiətini və fəaliyyət üsulunu kəşf etdiyinə görə"[77]
1936 Otto Lövi[7][8][72] Avstriya "sinir impulslarının kimyəvi ötürülməsi ilə bağlı kəşflərinə görə"[78]
1944 Cozef Erlanqer[7][8][72][79] ABŞ "tək sinir liflərinin yüksək diferensiallaşdırılmış funksiyaları ilə bağlı kəşflərinə görə"[80]
1945 Ernst Boris Çeyn[7][8][72] Birləşmiş Krallıq "penisilinin kəşfinə və müxtəlif yoluxucu xəstəliklərdə müalicəvi təsirinə görə"[81]
1946 Herman Cozef Müller[7][8][72] ABŞ "rentgen şüalanması vasitəsilə mutasiyaların istehsalının kəşfinə görə"[82]
1947 Qerti Kori[8][72] ABŞ "qlikogenin katalitik çevrilməsinin gedişatını kəşf etdiklərinə görə"[83]
1950 Tadeuş Reyxşteyn[7][8][72] İsveçrə / Polşa "adrenal korteksin hormonları, onların quruluşu və bioloji təsiri ilə bağlı kəşflərinə görə"[84]
1952 Selman Vaksman[7][8][72] ABŞ "vərəmə qarşı təsirli ilk antibiotik olan streptomisini kəşf etdiyinə görə"[85]
1953 Hans Adolf Krebs[7][8][34][72] Birləşmiş Krallıq "limon turşusu dövrünü kəşf etdiyinə görə"[86]
Fris Albert Lipman[72] ABŞ "koenzim A-nın kəşfinə və onun vasitəçi maddələr mübadiləsi üçün əhəmiyyətinə görə"[86]
1958 Coşua Lederberq[7][8][72] ABŞ "genetik rekombinasiya və bakteriyaların genetik materialının təşkili ilə bağlı kəşflərinə görə"[87]
1959 Artur Kornberq[7][8][30][72] ABŞ "ribonuklein turşusudezoksiribonuklein turşusunun bioloji sintezi mexanizmlərini kəşf etdiklərinə görə"[88]
1964 Konrad Emil Blox[7][8][72][89] ABŞ "xolesterin və yağ turşularının mübadiləsinin mexanizmi və tənzimlənməsi ilə bağlı kəşflərinə görə"[90]
1965 Fransua Yakob[7][8][72] Fransa "ferment və virus sintezinin genetik nəzarəti ilə bağlı kəşflərinə görə"[91]
Andre Mişel Lvov[7][8][72]
1967 Corc Uold[7][8][72] ABŞ "gözün ilkin fizioloji və kimyəvi vizual prosesləri ilə bağlı kəşflərinə görə"[92]
1968 Marşall Nirenberq[7][8][72] ABŞ "genetik kodun və onun zülal sintezindəki funksiyasının şərhinə görə"[93]
1969 Salvador Luriya[7][8][72] ABŞ / İtaliya "virusların təkrarlanma mexanizmi və genetik quruluşu ilə bağlı kəşflərinə görə"[94]
1970 Culius Akselrod[8][72] ABŞ "sinir terminallarında humoral ötürücülər və onların saxlanması, buraxılması və təsirsizləşdirilməsi mexanizmi ilə bağlı kəşflərinə gör"[95]
Bernard Katz[7][8][72] Birləşmiş Krallıq
1972 Cerald Edelman[8][72] ABŞ "antikorların kimyəvi quruluşu ilə bağlı kəşflərinə görə"[96]
1975 Deyvid Baltimor[8][72] ABŞ "şiş virusları ilə hüceyrənin genetik materialı arasında qarşılıqlı əlaqəyə dair kəşflərinə görə"[97]
Hovard Martin Temin[8][72]
1976 Barux Semyuel Blamberq[8][72] ABŞ "yoluxucu xəstəliklərin yaranması və yayılmasının yeni mexanizmlərinə dair kəşflərinə görə"[98]
1977 Rozalin Sasman Yalou[8][26][72] ABŞ "peptid hormonlarının radioimmunoassaylarının inkişafına görə"[99]
1978 Daniel Natans[8][72] ABŞ "məhdudlaşdırıcı fermentlərin kəşfi və onların molekulyar genetika problemlərinə tətbiqinə görə"[100]
1980 Barux Benaserraf[8][72] ABŞ "Hüceyrə səthində immunoloji reaksiyaları tənzimləyən genetik cəhətdən müəyyən edilmiş strukturlara dair kəşflərinə görə"[101]
1982 Con Veyn[102] ABŞ Sune Berqström və Benqt Samuelsson ilə birlikdə "prostaqlandinlər və əlaqəli bioloji aktiv maddələrlə bağlı kəşflərinə görə".[103]
1984 Sézar Milşteyn[8][26][72] Argentina
"immun sisteminin inkişafı və idarə olunmasının spesifikliyinə və monoklonal antikorların istehsalı prinsipinin kəşfinə dair nəzəriyyələrinə görə"[104]
1985 Braun Maykl Stüart[8][72] ABŞ "xolesterin mübadiləsinin tənzimlənməsi ilə bağlı kəşflərinə görə"[105]
Jozef Qoldsteyn[8][72]
1986 Stenli Koen[8][26][72] ABŞ "böyümə faktorlarını kəşf etdiklərinə görə"[106]
Rita Levi-Montalcini[8][72][107] İtaliya
1988 Qertruda Elion[8][72] ABŞ "narkotik müalicəsinin mühüm prinsiplərinin kəşfinə görə"[108]
1989 Harold Varmus[8][26][72] ABŞ "retrovirus onkogenlərinin hüceyrə mənşəyini kəşf etdiklərinə görə"[109]
1994 Alfred Gilman[8][72] ABŞ "G-zülallarının kəşfinə və bu zülalların hüceyrələrdə siqnal ötürülməsindəki roluna görə"[110]
Martin Rodbel[8][72]
1997 Stenli Pruziner[8][72] ABŞ "prionların kəşfinə görə – infeksiyanın yeni bioloji prinsipi"[111]
1998 Robert Furxqott[8][34][72] ABŞ "azot oksidinin ürək-damar sistemində siqnal molekulu kimi kəşflərinə görə"[112]
2000 Paul Qrinqard[8][72] ABŞ "sinir sistemində siqnal ötürülməsi ilə bağlı kəşflərinə görə"[113]
Erik Kandel[8][72] ABŞ / Avstriya
2002 Sidney Brenner[8][72] Birləşmiş Krallıq "orqan inkişafının genetik tənzimlənməsi və proqramlaşdırılmış hüceyrə ölümü" ilə bağlı kəşflərinə görə"[114]
Robert Horvitz[8][72] ABŞ
2004 Riçard Aksel[8][72][79][115] ABŞ "qoxu reseptorlarının kəşfinə görə"[116]
2006 Endryu Fayer[72] ABŞ " iki zəncirli RNT ilə gen susdurulması — RNT müdaxiləsini kəşf etdiyinə görə"[117]
2011 Ralf Staynman[62][72][118][119] Kanada dendritik hüceyrəni kəşf etdiyinə və onun adaptiv toxunulmazlıqdakı roluna görə"[120]
Brüs Bötler[62][72][121] ABŞ "anadangəlmə immunitetin aktivləşdirilməsi ilə bağlı kəşflərinə görə"
2013 Ceyms Rotman[66][122][123] ABŞ "hüceyrələrimizdəki əsas nəqliyyat sistemi olan vezikül hərəkətini tənzimləyən mexanizmlərin kəşfinə görə"[124]
Rendi Şekman[66][122][123]
2017 Maykl Rosbaş ABŞ "sirkadiyalı ritmə nəzarət edən molekulyar mexanizmləri kəşfinə görə".[125]
2020 Harvi Alter ABŞ "Hepatit C virusunun aşkarlanmasına görə".[126]
2021 Devid Culius ABŞ "temperatur və toxunma reseptorlarını kəşfinə görə".[127]
İl Laureatlar Ölkə Əsaslandırma
1907 Albert Maykelson[6][7][128] ABŞ "optik dəqiqlik alətlərinə və onların köməyi ilə aparılan spektroskopik və metroloji tədqiqatlara görə"[129]
1908 Qabriel Lipman[6][7][128] Fransa "interferensiya fenomeninə əsaslanan rəngləri fotoqrafik şəkildə bərpa etmək üsuluna görə"[130]
1921 Albert Eynşteyn[6][7][128][131] Almaniya / İsveçrə "nəzəri fizikaya xidmətlərinə və xüsusən də fotoelektrik effekt qanununu kəşf etdiyinə görə"[132]
1922 Nils Bor[6][7][128][131] Danimarka "atomların quruluşunun və onlardan çıxan radiasiyanın tədqiqində xidmətlərinə görə"[133]
1925 Ceyms Frank[6][128] Almaniya "elektronun atoma təsirini tənzimləyən qanunları kəşf etdiklərinə görə"[134]
Qustav Lüdviq Hertz[6][7]
1943 Otto Ştern[6][128] ABŞ "molekulyar şüa metodunun inkişafına verdiyi töhfəyə və protonun maqnit momentinin kəşfinə görə"[135]
1944 İsidor İsak Rabi[6][7][128] ABŞ "atom nüvələrinin maqnit xassələrini qeyd etmək üçün rezonans metoduna görə"[136]
1945 Volfqanq Pauli[128][137] Avstriya "Pauli prinsipi də adlandırılan İstisna Prinsipinin kəşfi üçün"[138]
1952 Feliks Blox[6][7][128] ABŞ / İsveçrə "nüvə maqnit dəqiqliyinin ölçülməsi üçün yeni üsulların işlənib hazırlanmasına və bununla bağlı kəşflərə görə"[139]
1954 Maks Born[6][7][128] Birləşmiş Krallıq "nüvə maqnit dəqiqliyinin ölçülməsi üçün yeni üsulların işlənib hazırlanmasına və bununla bağlı kəşflərinə görə"[140]
1958 İlya Frank[128][141] Sovet İttifaqı "Çerenkov effektinin kəşfi və şərhinə görə"[142]
İqor Tam[6][7][128][141]
1959 Emilio Gino Segre[6][7][128] İtaliya "antiprotonu kəşf etdikləri üçün"[143]
1960 Donald A. Qlaser[6][7][128] ABŞ "qabarcıq kamerasının ixtirası üçün"[144]
1961 Robert Hofstadter[6][7][128] ABŞ "atom nüvələrində elektron səpələnməsinə dair qabaqcıl tədqiqatlarına və bununla da nuklonların quruluşuna dair kəşflərinə görə"[145]
1962 Lev Landau[6][7][128][141][146] Sovet İttifaqı "qatılaşdırılmış maddə, xüsusən də maye helium üçün qabaqcıl nəzəriyyələrinə görə"[147][148]
1963 Yucin Viqner[128][149] ABŞ "atom nüvəsi və elementar hissəciklər nəzəriyyəsinə verdiyi töhfələrə görə, xüsusən də fundamental simmetriya prinsiplərinin kəşfi və tətbiqi yolu ilə"[150]
1965 Riçard Feynman[6][7][128][151] ABŞ "elementar hissəciklərin fizikası üçün dərin şumlama nəticələri ilə kvant elektrodinamikasındakı fundamental işlərinə görə""[152]
Xulian Şvinqer[6][7][128]
1967 Hans Bete[128] ABŞ "nüvə reaksiyaları nəzəriyyəsinə verdiyi töhfələrə, xüsusən də ulduzlarda enerji istehsalı ilə bağlı kəşflərinə görə"[153]
1969 Murri Qell-Mann[6][7][128][154] ABŞ "elementar hissəciklərin təsnifatı və onların qarşılıqlı təsirləri ilə bağlı töhfələrinə və kəşflərinə görə"[155]
1971 Dennis Qabor[6][128] Birləşmiş Krallıq / Macarıstan "holoqrafik metodun ixtirasına və inkişafına görə"[156]
1972 Leon Kuper[128][157][158] ABŞ "Bardin Kuper Şriffer nəzəriyyəsi adlanan superkeçiriciliyin birgə inkişaf etdirdiyi nəzəriyyəsinə görə"[159]
1973 Brayn Devid Jozefson[6] Birləşmiş Krallıq "tunel maneəsindən keçən super cərəyanın xüsusiyyətlərinə, xüsusən də ümumiyyətlə Jozefson effekti kimi tanınan hadisələrə dair nəzəri proqnozlarına görə"[160]
1975 Oqe Nils Bor[161] Danimarka "atom nüvələrində toplu hərəkətlə zərrəciklərin hərəkəti arasındakı əlaqənin kəşfinə və bu əlaqəyə əsaslanaraq atom nüvəsinin quruluşu nəzəriyyəsinin inkişafına görə"[162]
Ben Roy Mottelson[6][128]
1976 Berton Rixter[6][128] ABŞ "yeni növ ağır elementar hissəciyin kəşfində qabaqcıl işinə görə"[163]
1978 Arno Allan Penzias[6][128] ABŞ "Kosmik mikrodalğa arxa plan şüalanmasını kəşf etdiyinə görə"[164]
1979 Şeldon Li Qlaşou[6][128] ABŞ "elementar hissəciklər arasında vahid zəif və elektromaqnit qarşılıqlı təsir nəzəriyyəsinə, o cümlədən, digər məsələlərlə yanaşı, zəif neytral cərəyanın proqnozlaşdırılmasına verdiyi töhfələrə görə"[165]
Stiven Vaynberq[6][128]
1981 Artur Leonard Şavlov ABŞ "lazer spektroskopiyasının inkişafına verdiyi töhfələrə görə"[166]
1987 Karl Aleksandr Müller[128] İsveçrə "keramika materiallarında superkeçiriciliyin kəşfində mühüm irəliləyişlərinə görə"[167]
1988 Leon Maks Liderman[6][26][128] ABŞ "neytrino şüa üsulu və muon neytrino kəşfi vasitəsilə leptonların dublet quruluşunun nümayişinə görə"[168]
Melvin Şvartz[6][128]
Cek Steynberqer[6][128]
1990 Cerom İsak Fridman[128] ABŞ "hissəciklər fizikasında kvark modelinin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən protonlar və bağlı neytronlar üzərində elektronların dərin qeyri-elastik səpilməsi ilə bağlı qabaqcıl tədqiqatlarına görə"[169]
1992 Jorj Şarpak[128] Fransa / Polşa "hissəcik detektorlarının, xüsusən də çoxtelli mütənasib kameranın ixtirasına və inkişafına görə"[170]
1995 Martin Lyus Perl[128] ABŞ "hissəcik detektorlarının, xüsusən də çoxtelli mütənasib kameranın ixtirasına və inkişafına görə"[171]
Frederik Raynes[128] "neytrinoların aşkarlanmasına və lepton fizikasına qabaqcıl eksperimental töhfələrinə görə"[171]
1996 Deyvid Morris Li[41][128] ABŞ "helium-3-də həddindən artıq mayeliyi kəşf etdiklərinə görə"[172]
Duqlas Oşerof[41]
1997 Koen Tannudji Klod[128] Fransa "lazer işığı ilə atomların soyudulması və tutulması üsullarının işlənib hazırlanmasına görə"[173]
2000 Jores Alfyorov[41][128] Rusiya "yüksək sürətli və optoelektronikada istifadə olunan yarımkeçirici heterostrukturların inkişafına görə"[174]
2003 Aleksey Abrikosov[128] Rusiya / ABŞ "superkeçiricilər və həddindən artıq mayelər nəzəriyyəsinə ilk töhfələrinə görə"[175]
Vitali Ginzburq[128] Rusiya
2004 Deyvid Qross[50][128][176] ABŞ "güclü qarşılıqlı təsir nəzəriyyəsində asimptotik azadlığın kəşfinə görə"[177]
Hyu Deyvid Politzer[128]
2005 Roy Qlauber[128] ABŞ "optik koherensiyanın kvant nəzəriyyəsinə verdiyi töhfələrinə görə"[178]
2011 Adam Ris[62][128][179][180][181] ABŞ "Uzaq fövqəlnovaların müşahidələri vasitəsilə kainatın sürətlə genişlənməsinin kəşfinə görə"[182]
Sol Perlmutter[62][128][183][184]
2012 Serj Aroş[185] Fransa "fərdi kvant sistemlərinin ölçülməsinə və manipulyasiyasına imkan verən yenilikçi eksperimental üsullarına görə"[186]
2013 Fransua Enqler[66][187][188][189] Belçika "atomaltı hissəciklərin kütləsinin mənşəyini başa düşməyimizə kömək edən və bu yaxınlarda proqnozlaşdırılan əsas hissəciyin kəşfi ilə təsdiqlənmiş mexanizmin nəzəri kəşfinə görə,CERN-in Böyük Adron Kollayderində ATLAS və CMS təcrübələrinə görə"[190]
2016 Con Maykl Kosterlitz[191] Birləşmiş Krallıq "kondensasiya olunmuş maddə fizikasında qəribə formalar alan maddə anlayışını dəyişdirən kəşflərinə görə"
2017 Rayner Vays[192] ABŞ "Lazer İnterferometr Qravitasiya Dalğaları Rəsədxanası detektoruna və qravitasiya dalğalarının müşahidəsinə həlledici töhfələrinə görə"
Barri Bariş[193][194]
2018 Artur Aşkin ABŞ "lazer fizikası sahəsindəki əsaslı ixtiralarına görə, xüsusən də 'optik cımbızlar və onların bioloji sistemlərə tətbiqinə görə"
2020 Rocer Penrouz Birləşmiş Krallıq "qara dəliyin əmələ gəlməsinin ümumi nisbilik nəzəriyyəsinin əsaslı proqnozu olduğunun kəşfinə görə"
Andrea Qez ABŞ "qalaktikamızın mərkəzində superkütləli yığcam obyektin kəşfinə görə"
İl Laureatlar Ölkə Əsaslandırma
1910 Paul fon Heyze[41][195] Almaniya "lirik şair, dramaturq, romançı və dünya şöhrətli qısa hekayələr yazıçısı kimi uzun məhsuldar karyerası ərzində nümayiş etdirdiyi idealizmə hörmət olaraq"[196]
1927 Anri Berqson[195] Fransa "onun zəngin və möhtəşəm ideyalarına görə"[197]
1958 Boris Pasternak[195] Sovet İttifaqı "həm müasir lirik poeziyada, həm də böyük rus epik ənənəsi sahəsində mühüm nailiyyətlərinə görə"[198]
1966 Şmuel Yosef Aqnon[195] İsrail "yəhudi xalqının həyatından motivlərlə dərin xarakterik daşıyan hekayə sənətinə görə"[199]
Nelli Zaks[195] İsveç "İsrailin taleyini təsirli bir güclə şərh edən görkəmli lirik və dramatik yazısına görə"[199]
1976 Sol Bellou[195] ABŞ "onun yaradıcılığında birləşdirilən müasir mədəniyyətin incə təhlilinə görə"[200]
1978 İsaak Başevis-Zinger[195] ABŞ / Polşa "kökləri Polşa-yəhudi mədəni ənənəsinə söykənərək, ümumbəşəri insan şərtlərininəsöykənən hekayə sənətinə görə "[201]
1981 Elias Kanetti[195] ABŞ "geniş dünyagörüşü, zəngin ideya və bədii gücü ilə seçilən yazılarına görə"[202]
1987 İosif Brodski[195] ABŞ "düşüncə aydınlığı və poetik intensivliklə dolu hərtərəfli müəllifliyinə görə"[203]
1991 Nadin Qordimer[195] Cənubi Afrika "o, möhtəşəm epik yazısı ilə — Alfred Nobelin sözləri ilə desək, bəşəriyyətə çox böyük fayda gətirmişdir."[204]
2002 İmre Kertes[195][205][206] Macarıstan "tarixin barbar özbaşınalığına qarşı fərdin kövrək təcrübəsini müdafiə edən yazıya görə"[207]
2004 Elfrida Yelinek[208] Avstriya "qeyri-adi linqvistik şövqlə cəmiyyətin klişelərinin absurdluğunu və onların tabelik gücünü ortaya qoyduğuna görə"[209]
2005 Harold Pinter[195][210] Birləşmiş Krallıq "pyeslərində gündəlik boşboğazlıq altında uçurumun üstünü açır"[211]
2014 Patrik Modiano[212]

[213]

Fransa "ən ağlasığmaz insan talelərini canlandırdığı və işğalın həyat dünyasını üzə çıxardığı yaddaş sənətinə görə"[214]
2016 Bob Dilan ABŞ "böyük Amerika musiqi ənənəsi daxilində yeni poetik üslubuna görə"
2020 Luiza Qlük ABŞ "gözəllik lilə fərdi varlığı birləşdirən şəksiz poetik üslubuna görə"[215]
İl Laureatlar Ölkə Əsaslandırma
1970 Paul Samuelson[216][217] ABŞ "statik və dinamik iqtisadi nəzəriyyəni inkişaf etdirdiyi və iqtisad elmində təhlil səviyyəsinin yüksəldilməsinə fəal töhfə verdiyi elmi işinə görə"[218]
1971 Saymon Kuznes[216][219] ABŞ "iqtisadi və sosial quruluşa və inkişaf prosesinə yeni və dərinləşdirilmiş baxışa səbəb olan iqtisadi artımın empirik əsaslandırılmış şərhinə görə"[220]
1972 Kennet Errou[216][221] ABŞ "ümumi iqtisadi tarazlıq nəzəriyyəsi və rifah nəzəriyyəsinə verdiyi qabaqcıl töhfələrinə görə"[222]
1973 Vasili Leontyev[216] Rusiya / Almaniya / ABŞ "giriş-çıxış metodunun inkişafı və mühüm iqtisadi problemlərə tətbiqinə görə"[223]
1975 Leonid Kantoroviç[216] Sovet İttifaqı "resursların optimal bölüşdürülməsi nəzəriyyəsinə verdiyi töhfələrinə görə"[224]
1976 Milton Fridman[216][221][225] ABŞ "istehlak təhlili, pul tarixi və nəzəriyyəsi sahələrində əldə etdiyi nailiyyətlərə və sabitləşdirmə siyasətinin mürəkkəbliyini nümayiş etdirdiyinə görə"[226]
1978 Herbert Saymon[216][227] ABŞ "iqtisadi təşkilatlar daxilində qərar qəbuletmə prosesinə dair qabaqcıl tədqiqatlarına görə"[228]
1980 Lorens Kleyn[216][227] ABŞ "ekonometrik modellərin yaradılması və iqtisadi dalğalanmaların və iqtisadi siyasətlərin təhlilinin tətbiqinə görə"[229]
1985 Franko Modilyani[216][217] İtaliya / ABŞ "qənaət və maliyyə bazarlarının qabaqcıl təhlillərinə görə"[230]
1987 Robert Solou[216] ABŞ "iqtisadi artım nəzəriyyəsinə verdiyi töhfələrinə görə"[231]
1990 Harri Markovits[216][227] ABŞ "maliyyə iqtisadiyyatı nəzəriyyəsində qabaqcıl işlərinə görə"[232]
Merton Miller[216][227]
1992 Qeri Bekker[216][227] ABŞ "mikroiqtisadi təhlil sahəsini qeyri-bazar davranışı da daxil olmaqla genişləndirdiyinə görə"[233]
1993 Robert Fogel[216][227] ABŞ "İqtisadi və institusional dəyişikliyi izah etmək üçün iqtisadi nəzəriyyə və kəmiyyət metodlarını tətbiq etməklə, iqtisadi tarixdə araşdırmaları yenilədiyinə görə"[234]
1994 Con Xarsani[216][227][235] Macarıstan "qeyri-kooperativ oyunlar nəzəriyyəsində tarazlığın qabaqcıl təhlilinə görə"[236]

Reynhard Zelten[237] Almaniya
1997 Mayron Şoulz[216][227][238] Kanada "törəmələrin dəyərini təyin edən yeni üsuluna görə"[239][240]
Robert Merton[241] ABŞ
2001 Cozef Stiqlits[216][227] "for their analyses of markets with asymmetric information"[242]
Corc Akerlof[243] ABŞ
2002 Daniel Kaneman[216][227] İsrail / ABŞ "psixoloji tədqiqatlardan iqtisadiyyat elminə, xüsusən də qeyri-müəyyənlik şəraitində insan mühakiməsi və qərar qəbul etmə ilə bağlı inteqrasiya edilmiş anlayışları təbliğinə görə"[244]
2005 Robert Aumann[216][245] İsrail / ABŞ "oyun nəzəriyyəsi təhlili vasitəsilə münaqişə və əməkdaşlıq haqqında anlayışların təbliğinə görə"[246]
2007 Leonid Qurvits[216][247][248][249][250] ABŞ / Polşa "mexanizmlərin dizaynı nəzəriyyəsinin əsaslarını qoyduğuna görə"[251]
Erik Meskin[216][250][252] ABŞ
Rocer Mayerson[216][250]
2008 Pol Kruqman[216][253] ABŞ "ticarət nümunələri və iqtisadi fəaliyyətin yerinin təhlilinə görə"[254]
2009 Elinor Ostrom[255][256] ABŞ "iqtisadi idarəetmənin təhlilinə görə"[257]
2010 Piter Daymond[258][259] ABŞ "axtarış çəkişmələri olan bazarların təhlilinə görə"[260]
2012 Elvin Rot[261] ABŞ "sabit ayırmalar nəzəriyyəsi və bazar dizaynı təcrübəsinə görə"[262]
2016 Oliver Hart[263] ABŞ "müqavilə nəzəriyyəsinə verdiyi töhfələrinə görə"
2017 Riçard Taler[264] ABŞ "fərdi qərarların qəbulunun iqtisadi və psixoloji təhlilləri arasında töhfələri körpü qurmuşdur."
2018 Uilyam Nordhaus[265][266] ABŞ "uzunmüddətli makroiqtisadiyyata iqlim dəyişikliyinin inteqrasiyasının təhlilinə görə "[267]
2019 Maykl Kremer[268] ABŞ "qlobal yoxsulluğun aradan qaldırılmasına eksperimental yanaşmalarına görə"
2020 Paul Milqrom ABŞ "auksion nəzəriyyəsinin təkmilləşdirilməsi və yeni auksion formatlarının ixtiralarına görə"[269]
2021 Coşua Anqrist ABŞ / İsrail "səbəb əlaqələrinin təhlilinə verdiyi metodoloji töhfələrinə görə"[270]
İl Laureatlar Ölkə Əsaslandırma
1911 Tobias Asser[271] Niderland "Haaqada Beynəlxalq Şəxsi Hüquq üzrə Konfransların təşkilindəki təşəbbüslərinə görə"[272]
Alfred German Frid[273] Avstriya "Jurnalist; Die Friedenswarte-nin qurucusu"[272]
1968 Rene Kassen Fransa "Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin sədri"[274]
1973 Henri Kissincer[275] ABŞ "1973-cü il Paris razılaşmasına əsasən Vyetnam müharibəsində atəşkəs bağlanması və Amerika qüvvələrinin çıxarılması yolundakı səylərinə görə."[276][277]
1978 Menaxem Begin[278] İsrail "Misir və İsrail arasında danışıqlar yolu ilə sülh əldə edilməsinə səbəb olan Kemp-Devid sazişinə görə"[279]
1986 Eli Vizel[280] ABŞ "Prezident yanında Holokost Komissiyasının sədri"[281]
1994 İshaq Rabin İsrail "Yaxın Şərqdə qardaşlığa doğru yeni inkişaf üçün imkanlar açan səylərinə görə"[282]
Şimon Peres
1995 Cozef Rotblat Polşa "nüvə silahının beynəlxalq siyasətdə oynadığı rolu azaltmaq və uzunmüddətli perspektivdə belə silahların ləğvi yolundakı səylərinə görə"[283]

Nobel laureatları Bulvarı

[redaktə | mənbəni redaktə et]
2002-ci il İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Daniel Kanemanın şərəfinə Nobel laureatları Bulvarında/İsrailin Rişon-Le-Zion şəhərindəki xiyabanda abidə və lövhə.

İsrailin Rişon-Le-Zion şəhərində bütün yəhudi Nobel mükafatçılarına həsr olunmuş xiyaban var. Tayelet Hataney Pras Nobel adlanan küçədə (Nobel laureatları Bulvarı/Promenade), hər bir Nobel mükafatçısının xatirə lövhəsi olan abidə ucaldılıb. Layihənin elmi məsləhətçisi professor İsrael Hanukoğludur.[284]

Mükafatdan imtina etməyə məcbur olan Boris Pasternak

[redaktə | mənbəni redaktə et]

1958-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülən rus yəhudisi Boris Pasternak əvvəlcə mükafatı qəbul etsə də, sovet hakimiyyətinin təzyiqindən sonra mükafatdan imtina edib.[285][286][287][288]

Ölkələr üzrə yəhudi laureatları

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aşağıda ölkələr üzrə bütün yəhudi Nobel laureatlarının cədvəli verilmişdir (2021-ci il laureatlarına yenilənmişdir). Bəzi laureatların birdən çox vətəndaşlığı varsa da, mükafatı bir dəfədən çox almış sayılırlar.

Ölkə Yəhudi Nobel mükafatı laureatlarının sayı
ABŞ 129
Böyük Britaniya 15
Almaniya 13
İsrail 13
Fransa 10
Rusiya/SSRİ 10
Avstriya 10
Polşa 5
Macarıstan 4
İtaliya 4
Cənubi Afrika Respublikası 4
İsveçrə 4
Kanada 3
Danimarka 3
Belçika 2
Argentina 1
İsveç 1
İsveç 1
 1. "All Nobel Prizes". 2018-04-06 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-14.
 2. "Winfrey selects Wiesel's 'Night' for book club" Arxivləşdirilib 2022-06-14 at the Wayback Machine, en:Associated Press, January 16, 2006.
 3. Hilary Brueck, "The world's oldest Nobel Prize winner, a 96-year-old physicist, says his new invention will give everyone in the world clean, cheap energy" Arxivləşdirilib 2022-09-23 at the Wayback Machine, Business Insider, January 26, 2019.
 4. "The Latest: US scientist, 96, is oldest to win Nobel Prize" Arxivləşdirilib 2022-04-07 at the Wayback Machine, en:Associated Press, October 2, 2018.
 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 "Jewish Laureates of Nobel Prize in Chemistry" Arxivləşdirilib 2021-06-21 at the Wayback Machine. Israel Science and Technology Directory. Retrieved October 16, 2011.
 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Wentzel Van Huyssteen (2003). Encyclopedia of Science and Religion, Volume 2. MacMillan Reference USA. p. 493.
 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Lewis Samuel Feuer (1995). Varieties of Scientific Experience: Emotive Aims in Scientific Hypotheses (citing Encyclopaedia Judaica). Transaction Publishers. p. 402. ISBN 978-1-56000-223-9
 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 J. Rogers Hollingsworth (2007), "High Cognitive Complexity and the Making of Major Scientific Discoveries", in Arnaud Sales, Marcel Fournier (eds.). Knowledge, Communication and CreativitySage Studies in International Sociology, SAGE, 2007, p. 136. ISBN 9780761943075
 9. "The Nobel Prize in Chemistry 1905". Nobelprize.org. 2008-12-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 10. Joan Comay; Lavinia Cohn-Sherbok. Who's who in Jewish history: after the period of the Old Testament. Routledge. 1995. səh. 264. ISBN 0-415-12583-9. Moissan, whose mother was Jewish, [...]
 11. "The Nobel Prize in Chemistry 1906". Nobelprize.org. 2008-12-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 12. "The Nobel Prize in Chemistry 1910". Nobelprize.org. 2008-12-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 13. "The Nobel Prize in Chemistry 1915". Nobelprize.org. 2008-12-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 14. Leroy, Francis (2003). A Century of Nobel Prizes Recipients: Chemistry, Rhysics, and Medicine. CRC Press. p. 28. ISBN 978-0-8247-0876-4
 15. "The Nobel Prize in Chemistry 1918". Nobelprize.org. 2008-12-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 16. "The Nobel Prize in Chemistry 1943". Nobelprize.org. 2008-12-20 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 17. "The Nobel Prize in Chemistry 1961". Nobelprize.org. 2008-12-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 18. Georgina Ferry. Max Perutz and the secret of life. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press. 2008. səh. 2. ISBN 978-0-7011-7695-2.
 19. "The Nobel Prize in Chemistry 1962". Nobelprize.org. 2008-09-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 20. "The Christian B. Anfinsen Papers Biographical Information". Profiles in Science. National Library of Medicine. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-10-19.
 21. 1 2 "The Nobel Prize in Chemistry 1972". Nobelprize.org. 2008-10-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-10-19.
  • Radu Balescu. "Ilya Prigogine: His Life, His Work", in Stuart Alan Rice (2007). Special volume in memory of Ilya Prigogine, John Wiley and Sons. p. 2. "In the history of science, there are few examples of such a flashing and immense ascent as that of Ilya Prigogine (Fig. 1). The little Russian Jewish immigrant arrived in Brussels at the age of 12…"
  • Magnus Ramage, Karen Shipp (2009). Systems Thinkers. Springer. p. 277. "Prigogine was born in January 1917 in Moscow… His family 'had a difficult relationship with the new regime' (Prigogine 1977), being both Jewish and merchants…
  • Jean Maruani, Roland Lefebvre, Erkki Brändas (eds.) (2003). Advanced Topics in Theoretical Chemical Physics, Springer, p. xv. "Ilya Prigogine was born on January 25, 1917, in Moscow, Russia, the second boy in a middle-class, Jewish family."
 22. "The Nobel Prize in Chemistry 1977". Nobelprize.org. 2008-10-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 23. en:Herbert C. Brown, "Herbert C. Brown", in Tore Frängsmyr, Sture Forsén (1993). Chemistry, 1971–1980. World Scientific. p. 337. "My parents… came to London in 1908 as part of the vast Jewish immigration in the early part of this century."
 24. "The Nobel Prize in Chemistry 1979". Nobelprize.org. 2013-06-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 25. 1 2 3 4 5 6 Hargittai, István (2003). The Road to Stockholm: Nobel Prizes, Science, and Scientists. en:Oxford University Press. p. 113. ISBN 978-0-19-860785-4
 26. 1 2 "The Nobel Prize in Chemistry 1980". Nobelprize.org. 2008-10-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 27. "The Nobel Prize in Chemistry 1981". Nobelprize.org. 2008-12-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 28. "The Nobel Prize in Chemistry 1982". Nobelprize.org. 2008-12-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 29. 1 2 Hargittai, István (2003). The Road to Stockholm: Nobel Prizes, Science, and Scientists. en:Oxford University Press. p. 112. ISBN 978-0-19-860785-4
 30. "Jerome Karle" Arxivləşdirilib 2013-10-05 at the Wayback Machine, Profiles, Humanities and the Arts, City College of New York website. Retrieved September 10, 2011. "Jerome Karle is an American Jewish physical chemist who shared the 1985 Nobel Prize in Chemistry with a fellow CCNY classmate, Herbert Hauptman"
 31. Seymour "Sy" Brody. "Jerome Karle: Nobel Prize" Arxivləşdirilib 2014-10-24 at the Wayback Machine, American Jewish Recipients of the Nobel Prize, Florida Atlantic University Libraries website. Retrieved September 10, 2011.
 32. "The Nobel Prize in Chemistry 1985". Nobelprize.org. 2008-12-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 33. 1 2 3 4 Hargittai, István (2003). The Road to Stockholm: Nobel Prizes, Science, and Scientists. en:Oxford University Press. p. 111. ISBN 978-0-19-860785-4
 34. Bernard S. Schlessinger, June H. Schlessinger (1996). The who's who of Nobel Prize winners, 1901–1995. Oryx Press. p. 101.
 35. Samuel Kurinsky. "Jewish Nobel Prize Winners Part I: Chemistry" Arxivləşdirilib 2017-07-20 at the Wayback Machine, Hebrew History Federation.
 36. "Some Concepts in Reaction Dynamics" (PDF). The Nobel Foundation. 9 August 2017 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 31 March 2011.
 37. "Press Release: The 1986 Nobel Prize in Chemistry". The Nobel Foundation. 30 June 2017 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 31 March 2011.
 38. "The Nobel Prize in Chemistry 1989". Nobelprize.org. 2008-09-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 39. "The Nobel Prize in Chemistry 1992". Nobelprize.org. 2011-07-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-19.
 40. 1 2 3 4 5 Schreiber, Mordecai; Schiff, Alvin I.; Klenicki, Leon, redaktorlar Jewish Nobel Prize Winners // The Shengold Jewish Encyclopedia, Schreiber Publishing, 2003, səh. 198, ISBN 1-887563-77-6
 41. "The Nobel Prize in Chemistry 1998". Nobel Foundation. 2018-07-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-10-19.
 42. "Sir Harold Kroto – Autobiography". Nobel Foundation. 2006-08-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2012-10-14.
 43. "The Nobel Prize in Chemistry 1996". Nobel Foundation. 2007-10-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 44. "Walter Kohn Autobiography". Nobelprize.org. 2013-05-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-10-19. They are dominated by my vivid recollections of 1 1/2 years as a Jewish boy under the Austrian Nazi regime... On another level, I want to mention that I have a strong Jewish identity and – over the years – have been involved in several Jewish projects, such as the establishment of a strong program of Judaic Studies at the University of California in San Diego.
 45. Leroy, Francis (2003). A Century of Nobel Prizes Recipients: Chemistry, Rhysics, and Medicine. en:CRC Press. p. 108. ISBN 978-0-8247-0876-4
 46. "The Nobel Prize in Chemistry 1998". Nobelprize.org. 2013-05-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 47. Fant, Kenne (2006). Alfred Nobel: A Biography. Arcade Publishing. p. 478. "Heeger was born in Sioux City, Iowa to a Jewish family."
 48. "The Nobel Prize in Chemistry 2000". Nobelprize.org. 2008-09-20 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-10-19.
 49. 1 2 3 4 5 Boaz Arad. "Best Jewish brains head to China. Beijing conference on science and technology to host Israeli, Jewish American Nobel laureates" Arxivləşdirilib 2022-06-16 at the Wayback Machine. en:Yedioth Ahronoth. January 11, 2010. "Three Nobel Prize laureates – Ada Yonath, Aaron Ciechanover, and Avram Hershko – are scheduled to take part in a conference in Beijing this month to present Israel's top achievements in the field of Chemistry. The three will be joined by two Jewish American laureates, Professor Roger Kornberg, a biochemist, and David Gross, who won a physics Nobel."
 50. Ciechanover, Aaron. "The 2008 Lindau Nobel Laureate Meeting: Aaron Ciechanover, Chemistry 2004". Journal of Visualized Experiments (29). 2009. doi:10.3791/1559. PMC 3148932. PMID 19571788.
 51. "The Nobel Prize in Chemistry 2004". Nobelprize.org. 2008-10-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 52. István Hargittai, Magdolna Hargittai (2006). Candid Science VI. Imperial College Press. "Both Irwin Rose's parents came from secular Jewish families, on his maternal side, the Greenwalds originated from Hungary and on his paternal side, the Roses originated from the Odessa region of Russia."
 53. Seymour "Sy" Brody. "Irwin Rose: Chemistry Recipient-2004" Arxivləşdirilib 2014-10-24 at the Wayback Machine, American Jewish Recipients of the Nobel Prize, Florida Atlantic University Libraries website. Retrieved October 16, 2011.
 54. Joe Eskenazi. "Winning Nobel Prizes seems to run in one family’s chemistry—and biology" Arxivləşdirilib 2016-05-29 at the Wayback Machine.en:The Jewish Journal of Greater Los Angeles. October 12, 2006. "Arthur Kornberg – who still has his own lab at Stanford Medical School at age 88 – grew up in an Orthodox Brooklyn household, where Yiddish was the first language. His future wife, Sylvy Levy, also grew up Orthodox, but the couple raised their children in a fairly secular environment. Still, the family had a strong Jewish and pro-Israel identity, and Roger Kornberg is a consistent donor to the San Francisco-based Jewish Community Federation. Roger married an Israeli scientist, Yahli Lorch, a Stanford professor of structural biology, and they live almost half the year in their Jerusalem flat, where he leads his research team remotely via the Internet. "
 55. Nadan Feldman. "U. S. Nobel laureate: Israel must invest more in higher education" Arxivləşdirilib 2015-09-25 at the Wayback Machine. en:Haaretz. January 13, 2012. "…explains Kornberg, when asked about the values his father instilled in him, and the atmosphere in which he grew up, in a Jewish family in the 1950s."
 56. "The Nobel Prize in Chemistry 2006". Nobelprize.org. 2008-10-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-06.
 57. "Seymour "Sy" Brody's Jewish Heroes and Heroines of America Exhibits". Seymour "Sy" Brody's Jewish Heroes and Heroines of America Exhibits. 2016-03-02 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-03-17.
 58. "Martin Chalfie - Facts". Nobelprize.org. 2014-05-21. 2018-03-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-03-17.
 59. "The Nobel Prize in Chemistry 2008". Nobelprize.org. 2014-05-21. 2018-02-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-03-17.
 60. "The Nobel Prize in Chemistry 2009". Nobelprize.org. 2009-10-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2009-10-07.
 61. 1 2 3 4 5 * Janice Arnold (2011–10-12). "Nobel laureate is pride of Sherbrooke Jews" Arxivləşdirilib 2015-09-23 at the Wayback Machine. en:Canadian Jewish News. "Shechtman was one of five Jews, including a former Montrealer, the late Ralph Steinman, to receive the prestigious prize for their scientific endeavours… Steinman and Bruce Beutler… won for their groundbreaking work in discoveries on the immune system. Saul Perlmutter and Adam Riess, both American Jews… won the prize in physics."
  • Looks, Elka (2011–10-05). "Jews make strong showing among 2011 Nobel Prize winners" Arxivləşdirilib 2015-09-29 at the Wayback Machine. Haaretz. "Israeli scientist Daniel Shechtman has made headlines at home for winning the 2011 Nobel Prize in chemistry, but he is not the only Jewish recipient… Ralph Steinman and Bruce Beutler were awarded the Nobel Prize for medicine for their discoveries on the immune system… Saul Perlmutter and Adam G. Riess, both American Jews, are two of the three Nobel Prize in physics winners… So far, five of the seven Nobel Prize winners this year are Jewish…"
 62. "The Nobel Prize in Chemistry 2011". Nobelprize.org. 2011-10-06 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-10-05.
 63. "NY Jewish doctor wins Nobel Prize in Chemistry" Arxivləşdirilib 2012-10-11 at the Wayback Machine, The Jerusalem Post (Jewish Telegraphic Agency), October 10, 2012.
 64. "The Nobel Prize in Chemistry 2012". Nobelprize.org. 2012-10-13 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2012-10-09.
 65. 1 2 3 4 5 6 A remarkable week for Jewish Nobel Prize winners Arxivləşdirilib 2021-10-27 at the Wayback MachineThe Jewish Chronicle, October 10, 2013. "No less than six Jewish scientists were awarded Nobel Prizes this week… Belgian-born Francois Englert won the accolade in physics… Also this week, two American Jews were awarded the Nobel Prize in medicine […] James Rothman and Randy Schekman… Meanwhile, three Jewish-American scientists, Arieh Warshel, Michael Levitt and Martin Karplus, shared the Nobel Prize in chemistry… Karplus […] fled the Nazi occupation of Austria as a child in 1938.
 66. 1 2 3 "Three Jewish American scientists, two of which have Israeli citizenship, won the 2013 Nobel Prize for chemistry" Arxivləşdirilib 2017-11-13 at the Wayback Machine, en:The Jerusalem Post (en:Jewish Telegraphic Agency), October 19, 2013.
 67. "The Nobel Prize in Chemistry 2013". Nobelprize.org. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-10-09.
 68. "Michael Levitt is a US, British and Israeli citizen" Arxivləşdirilib 2017-11-13 at the Wayback Machine, The Jerusalem Post, October 9, 2013.
 69. "Fellow winner Michael Levitt, a South Africa-born professor, also holds Israeli citizenship." Arxivləşdirilib 2017-07-13 at the Wayback Machine, en:The Times of Israel, October 9, 2013.
 70. "Martin Karplus, a US and Austrian citizen" Arxivləşdirilib 2017-11-13 at the Wayback Machine, en:The Jerusalem Post, October 9, 2013.
 71. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 "Jewish Laureates of Nobel Prize in Biomedical Sciences" Arxivləşdirilib 2022-05-21 at the Wayback Machine. Israel Science and Technology Directory. Retrieved October 16, 2012.
 72. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1908". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 73. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1914". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 74. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1922". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 75. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1930". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 76. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1931". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 77. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1936". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 78. 1 2 Fred Skolnik, Michael Berenbaum (eds.) 2007. Encyclopaedia Judaica, Volume 13. Macmillan Reference USA / Keter Publishing House. p. 733. "Jewish scientists have participated in this problem from the early days of Joseph Erlanger's research on nerve conduction to Richard Axel's dissection of the pathways relevant to olfactory function."
 79. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1944". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 80. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1945". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 81. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1946". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 82. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1947". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 83. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1950". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 84. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1952". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 85. 1 2 "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1953". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 86. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1958". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 87. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1959". Nobel Foundation. 2007-08-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 88. Leroy, Francis (2003). A Century of Nobel Prizes Recipients: Chemistry, Physics, and Medicine. en:CRC Press. p. 291. ISBN 978-0-8247-0876-4
 89. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1964". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 90. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1965". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 91. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1967". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 92. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1968". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 93. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1969". Nobel Foundation. 2013-05-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 94. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1970". Nobel Foundation. 2007-07-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 95. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1972". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 96. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1975". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 97. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1976". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 98. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1977". Nobel Foundation. 2007-07-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 99. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1978". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 100. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1980". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 101. According to an interview published in Candid Science II, by István Hargittai (Imperial College Press, London, 2002, p. 562).
 102. Moncada, S. "Sir John Robert Vane. 29 March 1927 -- 19 November 2004: Elected FRS 1974" (PDF). en:Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 52. 2006: 401–411. doi:10.1098/rsbm.2006.0027. PMID 18551797.
 103. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1984". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 104. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1985". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 105. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1986". Nobel Foundation. 2007-07-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 106. Hargittai, István (2003). The Road to Stockholm: Nobel Prizes, Science, and Scientists. Oxford University Press. p. 110. ISBN 978-0-19-860785-4
 107. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1988". Nobel Foundation. 2007-07-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 108. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1989". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 109. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1994". Nobel Foundation. 2007-07-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 110. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1997". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 111. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1998". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 112. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2000". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 113. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2002". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 114. Peter Badge, Nikolaus Turner (2007). Nobel Faces: A Gallery of Nobel Prize Winners Wiley-VCH. p. 126. ISBN 978-3-527-40678-4. "Axel was born to Polish Jewish refugees in New York in 1946"
 115. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2004". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 116. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-07-28.
 117. Canadian scientist wins Nobel prize days after death Arxivləşdirilib 2011-12-26 at the Wayback Machine
 118. "News - Seymour David Steinman". 17 June 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 17 March 2018.
 119. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2011". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-17.
 120. "Dr. Ernest Beutler: 1928 - 2008". tribunedigital-chicagotribune. 2008-10-10. 2012-01-04 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-03-17.
 121. 1 2 "James Rothman and Randy Schekman, both Jewish, win together with Thomas Suedhof for discoveries on how proteins are transported within cells" Arxivləşdirilib 2013-10-09 at the Wayback Machine, en:The Times of Israel, October 7, 2013.
 122. 1 2 "Prix Nobel de médecine 2013 : un duo de chercheurs américains juifs récompensé" Arxivləşdirilib 2013-10-17 at the Wayback Machine, Le Monde Juif, October 7, 2013.
 123. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2011". Nobel Foundation. 2018-03-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-17.
 124. "The 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine - Press Release". www.nobelprize.org. 2017-10-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-12-10.
 125. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2020". www.nobelprize.org. 2020-10-05 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-17.
 126. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2021". www.nobelprize.org. October 4, 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: October 4, 2021.
 127. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 "Jewish Laureates of Nobel Prize in Physics" Arxivləşdirilib 2022-05-21 at the Wayback Machine. Israel Science and Technology Directory. Retrieved October 16, 2012.
 128. "The Nobel Prize in Physics 1907". Nobel Foundation. 2008-12-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 129. "The Nobel Prize in Physics 1908". Nobel Foundation. 2008-12-01 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 130. 1 2 Leroy, Francis (2003). A Century of Nobel Prizes Recipients: Chemistry, Physics, and Medicine. en:CRC Press. p. 134. ISBN 978-0-8247-0876-4
 131. "The Nobel Prize in Physics 1921". Nobel Foundation. 2008-10-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 132. "The Nobel Prize in Physics 1922". Nobel Foundation. 2008-10-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 133. "The Nobel Prize in Physics 1925". Nobel Foundation. 2008-09-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 134. "The Nobel Prize in Physics 1943". Nobel Foundation. 2008-10-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 135. "The Nobel Prize in Physics 1944". Nobel Foundation. 2009-08-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 136. Pauli had three Jewish grandparents. When discussing his plans to leave Switzerland in 1940, he wrote "Actually I suppose I am under German law 75 per cent Jewish." "Wolfgang Pauli – Failed naturalisation and departure to the USA". 2009-09-13 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-03-08.
 137. "The Nobel Prize in Physics 1945". Nobel Foundation. 2008-10-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 138. "The Nobel Prize in Physics 1952". Nobel Foundation. 2008-12-01 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 139. "The Nobel Prize in Physics 1954". Nobel Foundation. 2008-10-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 140. 1 2 3 Efron, Noah. A Chosen Calling: Jews in Science in the Twentieth Century. en:Johns Hopkins University Press. 2014. ISBN 9781421413822. ...Ilya Frank, Igor Tamm, and Lev Landau... Frank, Tamm and Landau—were, like Ioffe himself, born to Jewish parents...
 141. "The Nobel Prize in Physics 1958". Nobel Foundation. 2008-10-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 142. "The Nobel Prize in Physics 1959". Nobel Foundation. 2008-10-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 143. "The Nobel Prize in Physics 1960". Nobel Foundation. 2008-12-06 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 144. "The Nobel Prize in Physics 1961". Nobel Foundation. 2008-11-04 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 145. "Lev Landau" Arxivləşdirilib 2016-10-24 at the Wayback Machine. Jewish Virtual Library. Retrieved January 20, 2012.
 146. "The Nobel Prize in Physics 1962". Nobel Foundation. 2008-10-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 147. "Lev Landau: Topmost Soviet Jewish Scientist Wins Nobel Prize". 2013-10-31 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-20.
 148. Marton, Kati (2006). The Great Escape: Nine Jews Who Fled Hitler and Changed the World. en:Simon & Schuster. p. 4. ISBN 978-1-4165-4245-2
 149. "The Nobel Prize in Physics 1963". Nobel Foundation. 2008-10-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 150. en:James Gleick. Genius: The Life and Science of Richard Feynman. Random House. 1995. p. 85. "Feynman, as a New York Jew distinctly uninterested in either the faith or sociology of Judaism…"
 151. "The Nobel Prize in Physics 1965". Nobel Foundation. 2008-10-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 152. "The Nobel Prize in Physics 1967". Nobel Foundation. 2008-12-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 153. Leroy, Francis (2003). A Century of Nobel Prizes Recipients: Chemistry, Physics, and Medicine. en:CRC Press. p. 183. ISBN 978-0-8247-0876-4
 154. "The Nobel Prize in Physics 1969". Nobel Foundation. 2008-11-04 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 155. "The Nobel Prize in Physics 1971". Nobel Foundation. 2008-11-05 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 156. Bernard S. Schlessinger, June H. Schlessinger (1996). The Who's Who of Nobel Prize Winners, 1901–1995. "Cooper, Leon Neil". Oryx Press. p. 605. "Religion: Jewish".
 157. Kurtz, Seymour (1985). Jewish America. en:McGraw-Hill. p. 244.
 158. "The Nobel Prize in Physics 1972". Nobel Foundation. 2008-09-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 159. "The Nobel Prize in Physics 1973". Nobel Foundation. 2011-06-27 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 160. "Aage N. Bohr – Biographical". The Nobel Foundation. 13 February 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 12 May 2015.
 161. "The Nobel Prize in Physics 1975". Nobel Foundation. 2008-10-15 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 162. "The Nobel Prize in Physics 1976". Nobel Foundation. 2008-10-14 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 163. "The Nobel Prize in Physics 1978". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 164. "The Nobel Prize in Physics 1979". Nobel Foundation. 2009-02-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 165. "The Nobel Prize in Physics 1981". Nobel Foundation. 2008-08-01 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 166. "The Nobel Prize in Physics 1987". Nobel Foundation. 2018-06-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-10-18.
 167. "The Nobel Prize in Physics 1988". Nobel Foundation. 2008-10-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 168. "The Nobel Prize in Physics 1990". Nobel Foundation. 2008-12-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 169. "The Nobel Prize in Physics 1992". Nobel Foundation. 2008-10-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 170. 1 2 "The Nobel Prize in Physics 1995". Nobel Foundation. 2008-10-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 171. "The Nobel Prize in Physics 1996". Nobel Foundation. 2009-02-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 172. "The Nobel Prize in Physics 1997". Nobel Foundation. 2008-10-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 173. "The Nobel Prize in Physics 2000". Nobel Foundation. 2008-10-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 174. "The Nobel Prize in Physics 2003". Nobel Foundation. 2008-10-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 175. "David J. Gross: Autobiography". Nobel Foundation. 2013-05-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-10-16.
 176. "The Nobel Prize in Physics 2004". Nobel Foundation. 2008-10-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 177. "The Nobel Prize in Physics 2005". Nobel Foundation. 2008-10-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-09.
 178. "Wedding: Nancy Schondorf And Adam Riess". 2017-10-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-20.
 179. "Wedding: Drs. Gail Michele Riess and Leonard Bruce Saltz". 2017-10-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-20.
 180. "Obituary: Michael Riess". 2017-10-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-20.
 181. "The Nobel Prize in Physics 2011". Nobel Foundation. 2012-08-01 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-20.
 182. "Samuel Davidson, led Yiddish revival". 2016-03-04 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-20.
 183. "The Jewish Public Forum at CLAL". 2002-03-29 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-10-04.
 184. " French-Jewish physicist wins Nobel Prize along with American colleague" Arxivləşdirilib 2015-09-24 at the Wayback Machine, en:Haaretz (en:Jewish Telegraphic Agency), October 9, 2012.
 185. "The Nobel Prize in Physics 2012". Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2012-10-09.
 186. USC Shoah Foundation Institute testimony of Francois Englert — USHMM Collections Search Arxivləşdirilib 2013-12-12 at the Wayback Machine, en:United States Holocaust Memorial Museum website. Retrieved October 13, 2013.
 187. "Tel Aviv University professor shares Nobel Prize in physics" Arxivləşdirilib 2022-06-20 at the Wayback Machine, en:The Times of Israel, October 8, 2013. "Professor Englert is a Belgian Jew"
 188. Ziri, Daniel. "Tel Aviv U. affiliated prof. who is a Holocaust survivor wins Nobel for physics" Arxivləşdirilib 2013-12-25 at the Wayback Machine, en:The Jerusalem Post (en:Reuters), October 8, 2013. "The 80-year-old Englert – a Belgian Jew and Holocaust survivor…"
 189. "The Nobel Prize in Physics 2013". Nobel Foundation. 2017-12-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-20.
 190. Nicholas Pollard. "British Jewish Scientist Among Three Physics Nobel Awards" Arxivləşdirilib 2022-06-20 at the Wayback Machine, en:The Forward, October 4, 2016.
 191. Nicholas Pollard. "American Jewish Scientist Among Three Physics Nobel Awards" Arxivləşdirilib 2022-08-23 at the Wayback Machine, en:Quanta Magazine, October 3, 2017.
 192. "Interview with Vladimir B" (PDF). 2015-09-23 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2017-10-03.
 193. "A Small-Town Jewish Family's Rebuke of Car Maker Henry Ford". 24 February 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 3 October 2017.
 194. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "Jewish Laureates of Nobel Prize in Literature" Arxivləşdirilib 2022-05-21 at the Wayback Machine. Israel Science and Technology Directory. Retrieved October 16, 2012.
 195. "Nobel Prize in Literature 1910". en:Nobel Foundation. 2008-10-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-17.
 196. "Nobel Prize in Literature 1927". en:Nobel Foundation. 2008-10-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-17.
 197. "Nobel Prize in Literature 1958". en:Nobel Foundation. 2008-10-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-17.
 198. 1 2 "Nobel Prize in Literature 1966". en:Nobel Foundation. 2008-10-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-17.
 199. "Nobel Prize in Literature 1976". en:Nobel Foundation. 2008-10-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-17.
 200. "Nobel Prize in Literature 1978". en:Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-17.
 201. "Nobel Prize in Literature 1981". en:Nobel Foundation. 2008-10-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-17.
 202. "Nobel Prize in Literature 1987". en:Nobel Foundation. 2008-10-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-17.
 203. "Nobel Prize in Literature 1991". en:Nobel Foundation. 2008-10-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-17.
 204. Segel, Harold B. (2008). The Columbia Literary History of Eastern Europe Since 1945. en:Columbia University Press. p. 20. ISBN 978-0-231-13306-7"… the few Hungarian writers who have attempted to deal with Hungary's role in the ware and the fate of the Hungarian Jewish population have been mostly Hungarian Jews. Certainly the best known, due to his receipt of the coveted Nobel Prize in Literature in 2002, is Imre Kertész (b. 1929)".
 205. Rubin Suleiman, Susan; Forgács, Éva (eds) (2003). Contemporary Jewish Writing in Hungary: An Anthology. en:University of Nebraska Press. p. xlvi.
 206. "Nobel Prize in Literature 2002". en:Nobel Foundation. 2008-10-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-17.
 207. en:Dagmar C. G. Lorenz. Keepers of the Motherland: German texts by Jewish women writers. University of Nebraska Press. 2007. 251–252. ISBN 978-0-8032-2917-4. Jewish women's writing likewise employs satirical and grotesque elements when depicting non-Jews... Some do so pointedly, such as Ilse Aichinger, Elfriede Gerstl, and Elifriede Jelinek... Jelinek resumed the techniques of the Jewish interwar satirists... Jelinek stresses her affinity to Karl Krauss and the Jewish Cabaret of the interwar era... She claims her own Jewish identity as the daughter of a Holocaust victim, her father, thereby suggesting that there is a continuity of Vienna's Jewish tradition (Berka 1993, 137f.; Gilman 1995, 3).
 208. "Nobel Prize in Literature 2004". en:Nobel Foundation. 2008-10-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-17.
 209. Billington, Michael (2007). Harold Pinter. London: en:Faber and Faber. p. 2. ISBN 0-571-23476-3.
 210. "Nobel Prize in Literature 2005". en:Nobel Foundation. 2015-11-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-17.
 211. "Nobel Prize Winner Patrick Modiano – Who?". en:Jewish Quarterly. 2018-12-26 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
 212. Patrick Modiano’s ‘Suspended Sentences’ Arxivləşdirilib 2022-06-22 at the Wayback Machine. en:New York Times website Arxivləşdirilib 2019-11-17 at the Wayback Machine.
 213. "Nobel Prize in Literature 2014". en:Nobel Foundation. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-10-09.
 214. "The Nobel Prize in Literature 2020". NobelPrize.org (ingilis). 8 October 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 8 October 2020.
 215. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 "Jewish Laureates of Nobel Prize in Economics" Arxivləşdirilib 2022-05-21 at the Wayback Machine. Israel Science and Technology Directory. Retrieved October 16, 2012.
 216. 1 2 Stephen Harlan Norwood, Eunice G. Pollack (2008). "American Jews in Economics". Encyclopedia of American Jewish History, Volume 1. ISBN 978-1-85109-638-1. p. 719.
 217. "The Nobel Prize in Economics 1970". Nobel Foundation. 2008-06-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 218. Stephen Harlan Norwood, Eunice G. Pollack (2008). "American Jews in Economics". Encyclopedia of American Jewish History, Volume 1. ISBN 978-1-85109-638-1. p. 720.
 219. "The Nobel Prize in Economics 1971". Nobel Foundation. 2008-10-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 220. 1 2 Stephen Harlan Norwood, Eunice G. Pollack (2008). "American Jews in Economics". Encyclopedia of American Jewish History, Volume 1. ISBN 978-1-85109-638-1. p. 718.
 221. "The Nobel Prize in Economics 1972". Nobel Foundation. 2008-10-22 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 222. "The Nobel Prize in Economics 1973". Nobel Foundation. 2008-09-23 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 223. "The Nobel Prize in Economics 1975". Nobel Foundation. 2008-12-20 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 224. Vane, Howard R (2007). The Nobel Memorial Laureates in Economics: An Introduction to their Careers. en:Edward Elgar Publishing, p. 82. ISBN 978-1-84720-092-1
 225. "The Nobel Prize in Economics 1976". Nobel Foundation. 2008-04-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 226. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stephen Harlan Norwood, Eunice G. Pollack (2008). "American Jews in Economics". Encyclopedia of American Jewish History, Volume 1. ISBN 978-1-85109-638-1. p. 721.
 227. "The Nobel Prize in Economics 1978". Nobel Foundation. 2008-11-04 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 228. "The Nobel Prize in Economics 1980". Nobel Foundation. 2008-12-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 229. "The Nobel Prize in Economics 1985". Nobel Foundation. 2008-10-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 230. "The Nobel Prize in Economics 1987". Nobel Foundation. 2008-10-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 231. "The Nobel Prize in Economics 1990". Nobel Foundation. 2008-10-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 232. "The Nobel Prize in Economics 1992". Nobel Foundation. 2008-10-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 233. "The Nobel Prize in Economics 1993". Nobel Foundation. 2008-10-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 234. Vane, Howard R (2007). The Nobel Memorial Laureates in Economics: An Introduction to their Careers. en:Edward Elgar Publishing, p. 222. ISBN 978-1-84720-092-1
 235. "The Nobel Prize in Economics 1994". Nobel Foundation. 2008-10-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 236. "The Nobel Prize in Economics 1994". Nobel Foundation. 2008-10-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 237. Lesley Simpson. "Endowment fund named for winner of Nobel Prize". The Hamilton Spectator. September 16, 1998. p. A8.
 238. "The Nobel Prize in Economics 1997". Nobel Foundation. 2008-10-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-10-28.
 239. Norwood, Stephen Harlan; Pollack, Eunice G. Encyclopedia of American Jewish History, Volume 1. ABC-CLIO. 2008. səh. 721. ISBN 9781851096381. 2022-06-23 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-06-23.
 240. "The Nobel Prize in Economics 1997". Nobel Foundation. 2008-10-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-10-28.
 241. "The Nobel Prize in Economics 2001". Nobel Foundation. 2008-10-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 242. "Florida Atlantic University Libraries". 2014-10-22 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2012-10-10.
 243. "The Nobel Prize in Economics 2002". Nobel Foundation. 2008-10-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 244. "Brief Bio – Robert J Aumann". Robert Aumann. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-04-17. Robert Aumann was born in Frankfurt am Main, Germany, in 1930, to a well-to-do orthodox Jewish family.
 245. "The Nobel Prize in Economics 2005". Nobel Foundation. 2008-10-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 246. Seymour "Sy" Brody. "Leonid Hurwicz: Nobel Prize in Economics Recipient-2007". Florida Atlantic University Libraries. 2011-10-09 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-03-31.
 247. "Leonid Hurwicz (1917–2008)". Jewish Virtual Library. American-Israeli Cooperative Enterprise. 2018-12-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-03-31.
 248. "A house resolution honoring Professor Leo Hurwicz on his 90th birthday". Legislature of the State of Minnesota (image via University of Minnesota, umn.edu). 9 April 2007. 2007-10-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-10-16.
 249. 1 2 3 Pervos, Stefanie (11/5/2007). "Nobel Prize winners have Jewish, Chicago connections" Arxivləşdirilib 2017-09-26 at the Wayback Machine. JUF News. "Three Jewish scholars, two with Chicago connections, were awarded the 2007 Nobel Prize in Economic Science in October. Leonid Hurwicz, a professor emeritus at the University of Minnesota and former researcher at the University of Chicago; Roger B. Myerson, a University of Chicago professor; and Eric S. Maskin of the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey, were honored for their joint work on mechanism design theory."
 250. "The Nobel Prize in Economics 2007". Nobel Foundation. 2008-10-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2008-10-20.
 251. Silverstein, Marilyn. "Nobel winner who's at home with Einstein" Arxivləşdirilib 2008-12-08 at the Wayback Machine, New Jersey Jewish News, November 8, 2007. "A native of New York, Maskin grew up in New Jersey, in a nonreligious Jewish home in the town of Alpine… But is he culturally Jewish? "Sure," he said. "It's a very rich culture, and I'm attracted to that side of it. I listen to klezmer — I'm actually a clarinetist myself. And there are certain Jewish foods I'm especially fond of — latkes, chopped liver, chicken soup with matza balls. I like to cook, and a lot of the things I cook have been handed down — a stuffed cabbage recipe I'm fond of, a meat pie recipe. I saw my grandmother do them."
 252. Paul Krugman. "A Willful Ignorance". en:The New York Times. 2003-10-28. 2017-12-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-04-17. Sure enough, I was accused in various places not just of 'tolerance for anti-Semitism' (yes, I'm Jewish) [...]
 253. "The Nobel Prize in Economics 2008". Nobel Foundation. 2008-10-14 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2009-10-20.
 254. Leonard, Mike. "Nobel winner Elinor Ostrom is a gregarious teacher who loves to solve problems". The Herald-Times. Bloomington, Indiana. 6 December 2009. April 15, 2015 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 April 2015.
 255. "The story of non-economist Elinor Ostrom". The Swedish Wire. December 9, 2009. December 14, 2009 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: June 12, 2010.
 256. "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2009". Nobel Foundation. 2009-10-15 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2009-10-12.
 257. "Home | MIT Hillel" (PDF). 2013-05-18 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2022-06-23.
 258. Bessen, Jeff. "Going to the head of the class". Herald Community Newspapers. 2010-10-20. 2020-06-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-03-17.
 259. "The Prize in Economic Sciences 2010". Nobel Foundation. 2010-10-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2010-10-11.
 260. "US economists tied to Israeli academia win Nobel" Arxivləşdirilib 2013-05-14 at the Wayback Machine, Jewish Telegraphic Agency in The Jerusalem Post, October 15, 2012.
 261. "The Nobel Prize in Economics 2012". Nobel Foundation. 2013-05-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2012-10-15.
 262. "Jewish economist at Harvard shares Nobel Prize" Arxivləşdirilib 2018-10-19 at the Wayback Machine, en:The Jewish Telegraphic Agency, October 10, 2016.
 263. "Jewish American Wins Nobel Prize in Economics" Arxivləşdirilib 2019-04-03 at the Wayback Machine, The Jerusalem Post, October 10, 2017.
 264. Nuzzo, Regina. "Profile of William D. Nordhaus". Proceedings of the National Academy of Sciences. 103 (26). June 27, 2006: 9753–9755. Bibcode:2006PNAS..103.9753N. doi:10.1073/pnas.0601306103. PMC 1502525. PMID 16803963.