ویکی‌پدیا:مقاله پیشنهادی هفته

اخلاق کانتی یک نظریهٔ اخلاقی وظیفه‌گرا است که اولین بار ایمانوئل کانت آن را تدوین و معرفی کرد. بر مبنای این نظریه که در نتیجهٔ عقل‌گرایی عصر روشنگری پدید آمد، ارادهٔ نیک تنها پدیدهٔ ذاتاً خوب است و عمل تنها هنگامی خوب تلقی می‌شود که برآمده از احساس وظیفه نسبت به قانون اخلاقی باشد. محورِ اصلیِ دیدگاه کانت دربارهٔ قانون اخلاقی، امر مطلق است که دربارهٔ همهٔ افراد، صرفنظر از منافع و خواست‌هایشان صدق می‌کند. کانت امر مطلق را به شکل‌های مختلف صورت‌بندی کرد. اصل جهان‌شمولیت از نظر کانت چنین اقتضا می‌کند که یک عمل برای آنکه مجاز باشد، باید بتوان آن را بدون اینکه تناقضی پیش آید، دربارهٔ همهٔ افراد به کار برد. صورت‌بندی کانت از انسانیت در بخشِ دومِ امر مطلق، متضمنِ آن است که هیچ‌گاه نباید با دیگران صرفاً به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف رفتار شود؛ بلکه انسانیت همیشه باید هدف باشد. کانت همچنین میان وظایفِ کامل و ناقص تمایز قائل می‌شود. وظیفهٔ کامل، مثل وظیفهٔ دروغ نگفتن، همواره صادق و الزام‌آور است؛ حال‌آنکه، وظیفهٔ ناقص مثل وظیفهٔ کمک به خیریه می‌تواند انعطاف‌پذیر و منحصر به زمان و مکان خاص باشد.

این نظریه در متفکران پس از کانت هوادارانی داشت که از آن جمله می‌توان به یورگن هابرماس و ژاک لاکان اشاره کرد. همچنین نظریهٔ قرارداد اجتماعی جان رالز که در اثرش تحت‌عنوان نظریهٔ عدالت تدوین شد، تحت تأثیر اخلاقِ کانت است. الگوهای اخلاق کانتی در حوزه‌های مختلفی از جمله اخلاق پزشکی و اخلاق جنسی مورد استفاده قرار گرفته‌است. در مقابل، اندیشمندانی مانند هگل، نیچه و استوارت میل در زمرهٔ منتقدان این نظریه محسوب می‌شوند.

ادامه…

زمان‌بندی نمایش مقاله‌های برگزیده در صفحهٔ اصلی

۲۰۲۱

۲۰۲۱
نوبت مقاله
۱ انکی فان گرونسون – (ویرایشتاریخچه)
۲ ناس (سوره) – (ویرایشتاریخچه)
۳ سنگی بر گوری – (ویرایشتاریخچه)
۴ اما استون – (ویرایشتاریخچه)
۵ رند پال – (ویرایشتاریخچه)
۶ رند پال – (ویرایشتاریخچه)
۷ تویوتومی هیده‌یوشی – (ویرایشتاریخچه)
۸ تویوتومی هیده‌یوشی – (ویرایشتاریخچه)
۹ مسد – (ویرایشتاریخچه)
۱۰ طاهره قرةالعین – (ویرایشتاریخچه)
۱۱ رفتار همجنس‌گرایانه در جانوران – (ویرایشتاریخچه)
۱۲ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران – (ویرایشتاریخچه)
۱۳ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران – (ویرایشتاریخچه)
۱۴ رگرسیون خطی – (ویرایشتاریخچه)
۱۵ یاقوت حموی – (ویرایشتاریخچه)
۱۶ رساله شرفیه – (ویرایشتاریخچه)
۱۷ گشتا فرانکاروم – (ویرایشتاریخچه)
۱۸ ۲۴ (مجموعه تلویزیونی) – (ویرایشتاریخچه)
۱۹ استان فارس – (ویرایشتاریخچه)
۲۰ باشگاه فوتبال استقلال تهران در رقابت‌های آسیایی – (ویرایشتاریخچه)
۲۱ باشگاه فوتبال استقلال تهران در رقابت‌های آسیایی – (ویرایشتاریخچه)
۲۲ هلیوم – (ویرایشتاریخچه)
۲۳ هلیوم – (ویرایشتاریخچه)
۲۴ داعی کبیر – (ویرایشتاریخچه)
۲۵ دیاکو – (ویرایشتاریخچه)
۲۶ باکوماتسو – (ویرایشتاریخچه)
۲۷ باکوماتسو – (ویرایشتاریخچه)
۲۸ کربن – (ویرایشتاریخچه)
۲۹ کربن – (ویرایشتاریخچه)
۳۰ کوروش بزرگ – (ویرایشتاریخچه)
۳۱ مرگ آدولف هیتلر – (ویرایشتاریخچه)
۳۲ یوزپلنگ – (ویرایشتاریخچه)
۳۳ مردگان متحرک (بازی ویدئویی)– (ویرایشتاریخچه)
۳۴ فعل عبارتی (انگلیسی)– (ویرایشتاریخچه)
۳۵ حمله مغول به ایران– (ویرایشتاریخچه)
۳۶ مک‌لارن ۷۲۰اس– (ویرایشتاریخچه)
۳۷ مک‌لارن ۷۲۰اس– (ویرایشتاریخچه)
۳۸ یاد آر ز شمع مرده یاد آر– (ویرایشتاریخچه)
۳۹ یاد آر ز شمع مرده یاد آر– (ویرایشتاریخچه)
۴۰ کافرون– (ویرایشتاریخچه)
۴۱ کافرون– (ویرایشتاریخچه)
۴۲ شورش طبرستان– (ویرایشتاریخچه)
۴۳ شورش طبرستان– (ویرایشتاریخچه)
۴۴ ترکیب یونی– (ویرایشتاریخچه)
۴۵ ترکیب یونی– (ویرایشتاریخچه)
۴۶ ماری کوری– (ویرایشتاریخچه)
۴۷ ماری کوری– (ویرایشتاریخچه)
۴۸ علی بن موسی الرضا– (ویرایشتاریخچه)
۴۹ علی بن موسی الرضا– (ویرایشتاریخچه)
۵۰ فرگشت آب‌بازسانان– (ویرایشتاریخچه)
۵۱ اساسینز کرید– (ویرایشتاریخچه)
۵۲ کوثر– (ویرایشتاریخچه)
۵۳ رأی بدیل– (ویرایشتاریخچه)
۵۴ سوشی – (ویرایشتاریخچه)
۵۵ شیطان هم می‌گرید ۴– (ویرایشتاریخچه)
۵۶ فری‌بی‌اس‌دی – (ویرایشتاریخچه)
۵۷ مشهد – (ویرایشتاریخچه)
۵۸ زمین‌لرزه ۱۳۷۶ قائن– (ویرایشتاریخچه)
۵۹ کیسه‌داران– (ویرایشتاریخچه)
۶۰ نقش رستم– (ویرایشتاریخچه)
۶۱ تمدن مایا– (ویرایشتاریخچه)
۶۲ کیوس گوران– (ویرایشتاریخچه)
۶۳ کیوس گوران– (ویرایشتاریخچه)
۶۴ جنگ صلیبی ششم– (ویرایشتاریخچه)
۶۵ آن (فیلم ۲۰۱۷)– (ویرایشتاریخچه)
۶۶ قریش (سوره)– (ویرایشتاریخچه)
۶۷ قریش (سوره)– (ویرایشتاریخچه)
۶۸ ویلیام صوری– (ویرایشتاریخچه)
۶۹ ویلیام صوری– (ویرایشتاریخچه)
۷۰ موسیقی نیئا– (ویرایشتاریخچه)
۷۱ رضا عطاران– (ویرایشتاریخچه)
۷۲ روش مک‌کیب–تیل– (ویرایشتاریخچه)
۷۳ سگ ولگرد (داستان کوتاه)– (ویرایشتاریخچه)
۷۴ بقای شیء– (ویرایشتاریخچه)
۷۵ دم‌نوش– (ویرایشتاریخچه)
۷۶ پژوهشکده حقوق و قانون ایران– (ویرایشتاریخچه)
۷۷ پژوهشکده حقوق و قانون ایران– (ویرایشتاریخچه)
۷۸ ولایتعهدی علی بن موسی الرضا– (ویرایشتاریخچه)
۷۹ ولایتعهدی علی بن موسی الرضا– (ویرایشتاریخچه)
۸۰ حوزه انتخابیه سبزوار– (ویرایشتاریخچه)
۸۱ دلفین– (ویرایشتاریخچه)
۸۲ بوشیدو– (ویرایشتاریخچه)
۸۳ بوشیدو– (ویرایشتاریخچه)
۸۴ غزوه بدر– (ویرایشتاریخچه)
۸۵ نصر– (ویرایشتاریخچه)
۸۶ رزیدنت ایول ۳: نمسیس – (ویرایشتاریخچه)
۸۷ وشمگیر– (ویرایشتاریخچه)
۸۸ رز– (ویرایشتاریخچه)
۸۹ کیتسونه– (ویرایشتاریخچه)
۹۰ هوخشتره– (ویرایشتاریخچه)
۹۱ فینال مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا ۱۹۷۰– (ویرایشتاریخچه)
۹۲ مک‌دانل ایکس‌اف-۸۵ گابلین– (ویرایشتاریخچه)
۹۳ منوچهر زیاری– (ویرایشتاریخچه)
۹۴ اخلاق کانتی– (ویرایشتاریخچه)
۹۵ باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل ۹۲–۱۳۹۱– (ویرایشتاریخچه)
۹۶ شاهدخت آلیس باتنبرگایجاد
۹۷ اکسیژنایجاد
۹۸ توالت در ژاپنایجاد
۹۹ اسپهبد خورشیدایجاد
۱۰۰ فارکرای ۳ایجاد
۱۰۱ ماکیان ایکس یکایجاد
۱۰۲ ایجاد
۱۰۳ ایجاد
۱۰۴ ایجاد
۱۰۵ ایجاد

سال‌های گذشته

مناسبت‌های خاص

در این فهرست، مقالاتی که پیشنهاد می‌شود در یک زمان خاص از سال نمایش داده شوند، وجود دارد. از آنجا که این مقالات در صفحهٔ اصلی به نمایش در می‌آیند، باید معیارهایی داشته باشند که می‌توانید آنها را در ویکی‌پدیا:مقاله‌های برگزیده ببینید. لطفاً در کامل کردن این فهرست کمک کنید.

مقاله روزهای خاص
تقویم قمری
محمد روز تولد: (۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول) روز درگذشت: (۲۸ صفر)
روز بعثت: (۲۷ رجب)
فاطمه زهرا روز تولد: (۲۰ جمادی‌الثانی) روز درگذشت: (۳ تا ۱۳ جمادی‌الثانی)
خلافت علی بن ابی‌طالب روز تولد: (۱۳ رجب) روز درگذشت: (۲۱ رمضان)
حسین بن علی روز تولد: (۳ شعبان) روز درگذشت: (۱۰ محرم)
حجت بن الحسن روز تولد: (۱۵ شعبان)
غزوه بدر روز واقعه: (۱۷ یا ۱۹ رمضان) یا (۱۳ یا ۱۵ مارس)
علی بن موسی الرضا روز تولد: (۱۱ ذی‌القعده) روز درگذشت: (۲۹ صفر)
جنگ بین امین و مأمون روز شروع جنگ: روز تولد مأمون: (۱۵ ربیع‌الاول)
رساله شرفیه روز درگذشت خالق: (۱۸ صفر)
تقویم شمسی
قاسم حاجی‌زاده روز تولد: (۱۲ فروردین)
فینال مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا ۱۹۷۰ روز مسابقه: (۲۱ فروردین) یا (۱۰ آوریل)
سعدی روز بزرگداشت: (۱ اردیبهشت)
سووشون روز تولد خالق: (۸ اردیبهشت) روز درگذشت خالق: (۱۸ اسفند)
شیراز روز شیراز: (۱۵ اردیبهشت)
زمین‌لرزه ۱۳۷۶ قائن روز وقوع: (۲۰ اردیبهشت)
رضا عطاران روز تولد: (۲۰ اردیبهشت)
فردوسی روز بزرگداشت: (۲۵ اردیبهشت) روز پایان شاهنامه: (۲۵ اسفند)
کیا افراسیاب چلاوی روز بازداشت و مرگ: (۲۸ اردیبهشت) روز شروع سلطنت: (۵ اردیبهشت)
طغرل‌بیگ روز درگذشت: (۱۳ شهریور)
نقش رستم روز ثبت: (۲۴ شهریور)
کعبه زرتشت روز ثبت: (۲۴ شهریور)
آرامگاه داریوش یکم روز ثبت: (۲۴ شهریور)
آرامگاه کوروش بزرگ روز ثبت: (۲۴ شهریور)
دیر گچین روز ثبت: (۱ مهر)
باشگاه فوتبال استقلال تهران روز تاسیس: (۴ مهر) اولین بازی: (۳۱ فروردین)
باشگاه فوتبال استقلال تهران در رقابت‌های آسیایی روز تاسیس: (۴ مهر) اولین پیروزی: (۱۰ آوریل)
باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل ۹۲–۱۳۹۱ روز تاسیس: (۴ مهر) آغاز فصل: (۳۰ تیر)
پایان فصل: (۱۵ اردیبهشت)
موزه هنرهای معاصر تهران روز افتتاح: (۲۲ مهر) روز ثبت: (۱۲ بهمن)
بیهوشی روزجهانی بیهوشی: (۲۴ مهر) یا (۱۶ اکتبر)
ساموئل خاچیکیان روز تولد: (۲۹ مهر) روز درگذشت: (۳۰ مهر)
پهلوان اکبر می‌میرد روز اولین نمایش: (۳۰ مهر)
کوروش بزرگ روز کوروش بزرگ: (۷ آبان) یا (۲۹ اکتبر)
ایدز روز جهانی ایدز: (۱۰ آذر) یا (۱ دسامبر)
سنگی بر گوری روز تولد خالق: (۱۱ آذر) روز درگذشت خالق: (۱۸ شهریور)
همسایه‌ها روز تولد خالق: (۴ دی) روز درگذشت خالق: (۱۲ مهر)
انقلاب فرهنگی ایران روز مرتبط: (۲۲ بهمن) روز مرتبط: (۱۲ فروردین)
سگ ولگرد (داستان کوتاه) روز تولد خالق: (۲۸ بهمن) روز درگذشت خالق: (۱۹ فروردین)
یاد آر ز شمع مرده یاد آر روز انتشار: (۱۷ اسفند) به مناسبت: (۳ تیر)
روز درگذشت شاعر: (۷ اسفند)
پروین اعتصامی روز بزرگداشت و تولد: (۲۵ اسفند) روز درگذشت: (۱۵ فروردین)
تقویم میلادی
انکی فان گرونسون روز تولد: (۲ ژانویه)
آزادی پرستش (نقاشی) به مناسبت: (۶ ژانویه) روز انتشار: (۲۷ فوریه)
آزادی از فقر (نقاشی) به مناسبت: (۶ ژانویه) روز انتشار: (۶ مارس)
رند پال روز تولد: (۷ ژانویه)
داعی کبیر روز درگذشت: (۱۰ ژانویه) یا (۳ رجب)
رز روز جهانی: (۱۲ ژانویه) روز ملی گل: (۲۵ ژوئن) یا (۱۵ خرداد)
توکوگاوا ایه‌یاسو روز تولد: (۳۱ ژانویه) روز درگذشت: (۱ ژوئن)
تویوتومی هیده‌یوشی روز تولد: (۲ فوریه) یا (۲۶ مارس) روز درگذشت: (۱۸ سپتامبر)
استیو جابز روز تولد: (۲۴ فوریه) روز درگذشت: (۵ اکتبر)
شاهدخت آلیس باتنبرگ روز تولد: (۲۵ فوریه) روز درگذشت: (۵ دسامبر)
باشگاه فوتبال رئال مادرید روز تاسیس: (۶ مارس)
نیئا: اتوماتا روز اولین انتشار: (۷ مارس)
باشگاه فوتبال چلسی روز تاسیس: (۱۰ مارس)
آشنایی با نسبیت عام روز تولد خالق: (۱۴ مارس) روز درگذشت خالق: (۱۸ آوریل)
آلبرت اشپر روز تولد: (۱۹ مارس) روز درگذشت: (۱ سپتامبر)
میخائیل مشاقه روز تولد: (۲۰ مارس) روز درگذشت: (۱۹ ژوئیه)
جسیکا چستین روز تولد: (۲۴ مارس)
مخزن خارجی شاتل فضایی روز نخستین پرواز: (۱۲ آوریل)
مرگ آدولف هیتلر روز تولد: (۲۰ آوریل) روز درگذشت: (۳۰ آوریل)
موسیقی نیئا روز اولین عرضه: (۲۱ آوریل)
اخلاق کانتی روز تولد خالق: (۲۲ آوریل) روز درگذشت خالق: (۱۲ فوریه)
مردگان متحرک (بازی ویدئویی) روز اولین نسخه: (۲۴ آوریل)
مک‌لارن ۷۲۰اس روز معرفی: (۷ مه)
جانی دپ روز تولد: (۹ ژوئن)
حسن صباح روز درگذشت: (۱۲ ژوئن)
سوشی روز جهاتی: (۱۸ ژوئن)
اودا نوبوناگا روز تولد: (۲۳ ژوئن) روز درگذشت: (۲۱ ژوئن)
لاله روز ملی گل: (۲۵ ژوئن) یا (۱۵ خرداد)
نبرد حطین روز آغاز نبرد: (۳ ژوئیه)
اولیس (شعر) روز تولد خالق: (۶ اوت) روز درگذشت خالق: (۶ اکتبر)
شهر خاموش روز انتشار: (۱۲ اوت)
جنگ صلیبی پنجم روز قرارداد صلح: (۲۰ اوت) روز پایان نبرد: (۷ سپتامبر)
مک‌دانل ایکس‌اف-۸۵ گابلین روز اولین پرواز: (۲۳ اوت)
تیم برتون روز تولد: (۲۵ اوت)
صفحه اصلی میلیون دلاری روز تاسیس: (۲۶ اوت)
مایکل جکسون روز تولد: (۲۹ اوت) روز درگذشت: (۲۵ ژوئن)
می‌توانیم انجامش دهیم! روز آغاز جنگ: (۱ سپتامبر)
آن (فیلم ۲۰۱۷) روز اولین انتشار: (۵ سپتامبر)
رزیدنت ایول ۳: نمسیس روز انتشار: (۲۲ سپتامبر)
کیت وینسلت روز تولد: (۵ اکتبر)
اما استون روز تولد: (۶ نوامبر)
۲۴ (مجموعه تلویزیونی) روز آغاز پخش: (۶ نوامبر)
ماری کوری روز تولد: (۷ نوامبر) روز درگذشت: (۴ ژوئیه)
تیم ملی فوتبال زنان آلمان روز نخستین بازی بین‌المللی: (۱۰ نوامبر)
کیش یک آدم‌کش روز انتشار: (۱۴ نوامبر)
کیش یک آدم‌کش: افشاگری‌ها روز اولین انتشار: (۱۵ نوامبر)
باشگاه فوتبال منچستر یونایتد روز اولین بازی: (۲۰ نوامبر)
حمله مغول به ژاپن روز حمله نخست: (۳۱–۲۶ نوامبر) روز حمله دوم: (۲۱ اوت –۹ ژوئن)
فار کرای ۳ روز اولین انتشار: (۲۹ نوامبر)
باشگاه فوتبال بارسلونا روز تاسیس: (۲۹ نوامبر)
تریلر (آلبوم) روز انتشار: (۳۰ نوامبر)
وشمگیر روز درگذشت: (۷ دسامبر)
جنگ غزه (۲۰۰۸–۲۰۰۹) روز آغاز: (۲۷ دسامبر) روز پایان: (۱۷ ژانویه)

فهرست مقاله‌های برگزیده

در زیر فهرستی از مقالات برگزیدهٔ ویکی‌فا از ابتدا تاکنون به همراه دفعات نمایش هر مقاله بر روی صفحهٔ اصلی و نیز تاریخ آخرین حضور آن بر صفحهٔ اصلی آمده است. مقالات بر پایهٔ تاریخ برگزیدگی مرتب شده‌اند؛ مقاله‌ای که به‌تازگی برگزیده شده در صدر قرار می‌گیرد و قدیمی‌ترین مقاله در پایین فهرست. این جدول، تأثیری بر برنامهٔ نمایش مقالات بر صفحهٔ اصلی در آینده ندارد و صرفاً روایتگر آمار و تاریخ است. برای برنامه‌ریزی حضور مقالات در صفحهٔ اصلی از جدول سبزرنگ (جدول اول) استفاده کنید.

مقاله آخرین نوبت تعداد (از اوایل ۲۰۰۹) تاریخ برگزیدگی بسامد
بوشیدو ۲۰۲۱/۴۲ ۱ ‏‏ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۱ ۱
ولایتعهدی علی بن موسی الرضا ۲۰۲۱/۴۰ ۱ ‏‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ۱
پژوهشکده حقوق و قانون ایران ۲۰۲۱/۳۹ ۱ ‏۲۸ اوت ۲۰۲۱ ۱
قریش (سوره) ۲۰۲۱/۳۴ ۱ ‏‏۱۱ اوت ۲۰۲۱ ۱
ویلیام صوری ۲۰۲۱/۳۵ ۱ ‏‏۱۰ اوت ۲۰۲۱ ۱
کیوس گوران ۲۰۲۱/۳۲ ۱ ‏‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۱ ۱
علی بن موسی الرضا ۲۰۲۱/۲۵ ۱ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱ ۱
ماری کوری ۲۰۲۱/۲۴ ۱ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۱ ۱
ترکیب یونی ۲۰۲۱/۲۳ ۱ ۳ ژوئن ۲۰۲۱ ۱
شورش طبرستان ۲۰۲۱/۲۲ ۱ ۲۲ مهٔ ۲۰۲۱ ۱
کافرون ۲۰۲۱/۲۱ ۱ ‏‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۱ ۱
یاد آر ز شمع مرده یاد آر ۲۰۲۱/۲۰ ۱ ‏‏۹ مهٔ ۲۰۲۱ ۱
مک‌لارن ۷۲۰اس ۲۰۲۱/۱۹ ۱ ‏۴ مهٔ ۲۰۲۱ ۱
باکوماتسو ۲۰۲۱/۱۴ ۱ ۳۱ مارس ۲۰۲۱ ۱
کربن ۲۰۲۱/۱۵ ۱ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۱ ۱
هلیوم ۲۰۲۱/۱۲ ۱ ‏۵ مارس ۲۰۲۱ ۱
باشگاه فوتبال استقلال تهران در رقابت‌های آسیایی ۲۰۲۱/۱۱ ۱ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۱ ۱
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ۲۰۲۱/۰۷ ۱ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۱ ۱
مسد ۲۰۲۱/۰۵ ۱ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۱ ۱
تویوتومی هیده‌یوشی ۲۰۲۱/۰۴ ۱ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱ ۱
رند پال ۲۰۲۱/۰۳ ۱ ‏‏۸ ژانویه ۲۰۲۱ ۱
اکسیژن ۲۰۲۰/۵۱ ۱ ‏‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۰ ۱
شاهدخت آلیس باتنبرگ ۲۰۲۰/۵۰ ۱ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۰ ۱
منوچهر زیاری ۲۰۲۱/۴۷ ۱٫۵ ‏‏‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
اخلاق کانتی ۲۰۲۱/۴۸ ۱٫۵ ‏‏‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
مک‌دانل ایکس‌اف-۸۵ گابلین ۲۰۲۱/۴۷ ۱٫۵ ‏‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل ۹۲–۱۳۹۱ ۲۰۲۱/۴۸ ۱٫۵ ‏۹ نوامبر ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
حوزه انتخابیه سبزوار ۲۰۲۱/۴۱ ۱٫۵ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
فینال مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا ۱۹۷۰ ۲۰۲۱/۴۶ ۱٫۵ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
نصر ۲۰۲۱/۴۳ ۱٫۵ ‏‏۴ سپتامبر ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
موسیقی نیئا ۲۰۲۱/۳۶ ۱٫۵ ‏۱۹ اوت ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
رضا عطاران ۲۰۲۱/۳۶ ۱٫۵ ۴ اوت ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
آن (فیلم ۲۰۱۷) ۲۰۲۱/۳۳ ۱٫۵ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
جنگ صلیبی ششم ۲۰۲۱/۳۳ ۱٫۵ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
رأی بدیل ۲۰۲۱/۲۷ ۱٫۵ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
کوثر ۲۰۲۱/۲۷ ۱٫۵ ‏‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
مرگ آدولف هیتلر ۲۰۲۱/۱۶ ۱٫۵ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
رساله شرفیه ۲۰۲۱/۰۹ ۱٫۵ ‏‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
رگرسیون خطی ۲۰۲۱/۰۸ ۱٫۵ ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
گشتا فرانکاروم ۲۰۲۱/۰۹ ۱٫۵ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
یاقوت حموی ۲۰۲۱/۰۸ ۱٫۵ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰ ۰٫۷۵
حمله مغول به ژاپن ۲۰۲۰/۵۲ ۱٫۲۵ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ ۰٫۶۳
سنگی بر گوری ۲۰۲۱/۰۲ ۱٫۵ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۹ ۰٫۷۵
اما استون ۲۰۲۱/۰۲ ۱٫۵ ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ ۰٫۵
ناس (سوره) ۲۰۲۱/۰۱ ۱٫۵ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ ۰٫۵
انکی فان گرونسون ۲۰۲۱/۰۱ ۱٫۵ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ ۰٫۵
مزدک ۲۰۲۰/۴۵ ۱٫۵ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹ ۰٫۵
طاهر بن عبدالله ۲۰۲۰/۴۲ ۱٫۵ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹ ۰٫۵
بیات ترک ۲۰۲۰/۴۲ ۱٫۵ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹ ۰٫۵
جنگ صلیبی پنجم ۲۰۲۰/۴۲ ۱٫۵ ‏۵ اکتبر ۲۰۱۹ ۰٫۵
لاک‌پشت پوزه‌عقابی ۲۰۲۰/۴۲ ۱٫۵ ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ ۰٫۵
حسین بن علی ۲۰۲۰/۳۶ ۱٫۵ ‏‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹ ۰٫۵
جنگ گنپی ۲۰۲۰/۵۲ ۱٫۵ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۹ ۰٫۵
تصنیف ۲۰۲۰/۴۰ ۱٫۵ ‏۱۵ اوت ۲۰۱۹ ۰٫۵
طلحه بن طاهر ۲۰۲۰/۴۰ ۱٫۵ ۱ اوت ۲۰۱۹ ۰٫۵
اولیس (شعر) ۲۰۲۰/۲۷ ۱٫۵ ‏‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ ۰٫۵
پهلوان اکبر می‌میرد ۲۰۲۰/۲۷ ۱٫۵ ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ ۰٫۵
آزادی پرستش (نقاشی) ۲۰۲۰/۲۶ ۱٫۵ ‏‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ ۰٫۵
مسجد جامع اصفهان ۲۰۲۰/۲۸ ۱٫۵ ‏‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ ۰٫۵
آشنایی با نسبیت عام ۲۰۲۰/۲۳ ۱٫۵ ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۹ ۰٫۵
باشگاه فوتبال استقلال تهران ۲۰۲۰/۲۳ ۱٫۵ ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۹ ۰٫۵
نیئا: اتوماتا ۲۰۲۰/۲۱ ۱٫۵ ۱۹ مهٔ ۲۰۱۹ ۰٫۵
عبدالله بن طاهر ۲۰۲۰/۱۷ ۱٫۵ ‏ ‏‏۲۳ آوریل ۲۰۱۹ ۰٫۵
سووشون ۲۰۲۰/۱۳ ۱٫۵ ‏ ‏۲۹ مارس ۲۰۱۹ ۰٫۵
جنگ صلیبی چهارم ۲۰۲۰/۱۲ ۱٫۵ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۱۹ ۰٫۵
آزادی از فقر (نقاشی) ۲۰۲۰/۰۵ ۱٫۵ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹ ۰٫۵
استون‌هنج ۲۰۲۰/۰۵ ۱٫۵ ۸ دسامبر ۲۰۱۸ ۰٫۵
کیا افراسیاب چلاوی ۲۰۲۰/۰۴ ۱٫۵ ۵ دسامبر ۲۰۱۸ ۰٫۵
طغرل‌بیگ ۲۰۲۰/۰۳ ۱٫۵ ۵ دسامبر ۲۰۱۸ ۰٫۵
دیر گچین ۲۰۲۰/۰۴ ۱٫۵ ۵ نوامبر ۲۰۱۸ ۰٫۳۸
تفسیر کتاب‌الله ۲۰۲۰/۰۳ ۱٫۵ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ ۰٫۳۸
حسن صباح ۲۰۲۰/۰۱ ۲ ۶ اکتبر ۲۰۱۸ ۰٫۵
میخائیل مشاقه ۲۰۱۹/۳۵ ۲ ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ۰٫۵
نبرد حطین ۲۰۱۹/۲۲ ۲ ۲۷ اوت ۲۰۱۸ ۰٫۵
رژیم غذایی کتوژنیک ۲۰۲۰/۰۲ ۱٫۵ ۲۴ اوت ۲۰۱۸ ۰٫۳۸
جنگ بین امین و مأمون ۲۰۲۰/۰۲ ۱٫۵ ۷ اوت ۲۰۱۸ ۰٫۳۸
اودا نوبوناگا ۲۰۱۹/۴۰ ۲ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸ ۰٫۵
رادرفوردیم ۲۰۱۹/۲۸ ۲ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۸ ۰٫۵
طاهر بن حسین ۲۰۱۹/۲۶ ۲ ۲۶ مهٔ ۲۰۱۸ ۰٫۵
جسیکا چستین ۲۰۱۹/۳۰ ۲ ۲۲ آوریل ۲۰۱۸ ۰٫۵
سلجوقیان کرمان ۲۰۱۹/۲۰ ۲ ۸ آوریل ۲۰۱۸ ۰٫۵
جنبش پیشگیری از بارداری ایالات متحده ۲۰۱۹/۱۰ ۲ ۲۵ مارس ۲۰۱۸ ۰٫۵
فاطمه زهرا ۲۰۱۹/۰۶ ۲ ۳ مارس ۲۰۱۸ ۰٫۵
ردیف (موسیقی) ۲۰۱۹/۱۴ ۲ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۸ ۰٫۵
می‌توانیم انجامش دهیم! ۲۰۱۹/۰۴ ۲ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۷ ۰٫۵
سعدی ۲۰۱۸/۱۶ ۲ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ ۰٫۵
همسایه‌ها ۲۰۱۹/۰۱ ۲ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۷ ۰٫۴
لشکرکشی‌های روس‌ها به کناره دریای خزر‏ ۲۰۱۸/۴۸ ۲ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ ۰٫۴
بیهوشی ۲۰۱۸/۴۲ ۲ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷ ۰٫۴
خلافت علی بن ابی‌طالب ۲۰۱۸/۳۵ ۲ ۲۶ مهٔ ۲۰۱۷ ۰٫۴
فردوسی ۲۰۱۸/۲۰ ۲ ۱۲ مهٔ ۲۰۱۷ ۰٫۴
تیم ملی فوتبال زنان آلمان ۲۰۱۸/۲۴ ۲ ۳۰ مارس ۲۰۱۷ ۰٫۴
توکوگاوا ایه‌یاسو ۲۰۱۸/۱۳ ۲ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷ ۰٫۴
وشمگیر ۲۰۲۱/۴۴ ۲٫۵ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۶ ۰٫۴۲
هووخشتره ۲۰۲۱/۴۶ ۲٫۵ ۴ اکتبر ۲۰۱۶ ۰٫۴۲
هراکلیتوس ۲۰۲۰/۲۴ ۲٫۵ ۲۶ مهٔ ۲۰۱۶ ۰٫۴۲
بقای شیء ۲۰۲۱/۳۸ ۲٫۵ ۱۱ مهٔ ۲۰۱۶ ۰٫۴۲
دم‌نوش ۲۰۲۱/۳۸ ۲٫۵ ۲۸ آوریل ۲۰۱۶ ۰٫۴۲
سگ ولگرد (داستان کوتاه) ۲۰۲۱/۳۷ ۲٫۵ ۲۴ آوریل ۲۰۱۶ ۰٫۴۲
مشهد ۲۰۲۱/۲۹ ۲٫۵ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۶ ۰٫۴۲
موزه هنرهای معاصر تهران ۲۰۱۸/۰۴ ۳ ‏۲ اکتبر ۲۰۱۵ ۰٫۴۲
رفتار همجنس‌گرایانه در جانوران ۲۰۲۱/۰۶ ۲٫۵ ‏۲۱ اوت ۲۰۱۵ ۰٫۳۶
پروین اعتصامی ۲۰۱۸/۱۱ ۳ ۶ اوت ۲۰۱۵ ۰٫۴۲
ساموئل خاچیکیان ۲۰۲۰/۴۴ ۲٫۵ ۶ ژوئن ۲۰۱۵ ۰٫۳۶
کیت وینسلت ۲۰۲۰/۲۲ ۲٫۵ ۲۸ مهٔ ۲۰۱۵ ۰٫۳۶
توابع مثلثاتی ۲۰۲۰/۴۵ ۲٫۵ ۲۱ مهٔ ۲۰۱۵ ۰٫۳۶
سیفلیس ۲۰۲۰/۴۴ ۲٫۵ ۱۰ مهٔ ۲۰۱۵ ۰٫۳۶
اژدهای کومودو ۲۰۲۰/۲۴ ۲٫۵ ‏۸ آوریل ۲۰۱۵ ۰٫۳۶
قاسم حاجی‌زاده ۲۰۲۰/۱۳ ۲٫۵ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۵ ۰٫۳۶
پینک فلوید ۲۰۲۰/۱۵ ۲٫۵ ۸ فوریهٔ ۲۰۱۵ ۰٫۳۶
شهر خاموش ۲۰۲۰/۱۶ ۲٫۵ ۲ ژانویهٔ ۲۰۱۵ ۰٫۳۶
اسپهبد خورشید ۲۰۲۰/۱۰ ۲٫۵ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۴ ۰٫۳۱
مردگان متحرک (بازی ویدئویی) ۲۰۲۱/۱۷ ۳٫۵ ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۴ ۰٫۴۳
تاریخ ژاپن ۲۰۲۰/۱۸ ۴ ۲ آوریل ۲۰۱۴ ۰٫۵
فار کرای ۳ ۲۰۲۰/۱۱ ۲٫۵ ۲۲ مارس ۲۰۱۴ ۰٫۳۱
آلبرت اشپر ۲۰۱۸/۰۹ ۳ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۴ ۰٫۳۸
فرگشت آب‌بازسانان ۲۰۲۱/۲۶ ۳ ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۱۴ ۰٫۳۸
اراک ۲۰۱۹/۳۸ ۳ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۴ ۰٫۳۸
خمیر هزارلا ۲۰۱۸/۲۶ ۳ ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۴ ۰٫۳۸
فری‌بی‌اس‌دی ۲۰۲۱/۲۹ ۳٫۵ ‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۳ ۰٫۴۴
کیتسونه ۲۰۲۱/۴۵ ۳٫۵ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ ۰٫۴۴
مایکل جکسون ۲۰۱۸/۲۵ ۳ ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳ ۰٫۳۳
رز ۲۰۲۱/۴۵ ۳٫۵ ‏۲۸ اوت ۲۰۱۳ ۰٫۳۹
کیسه‌داران ۲۰۲۱/۳۰ ۳٫۵ ‏۱۸ اوت ۲۰۱۳ ۰٫۳۹
جو زمین ۲۰۱۹/۱۶ ۴ ۱۸ اوت ۲۰۱۳ ۰٫۴۴
خان احمد خان ۲۰۱۸/۰۱ ۳ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳ ۰٫۳۳
سرماخوردگی ۲۰۱۹/۰۳ ۵ ۱۱ مهٔ ۲۰۱۳ ۰٫۵۶
رآکتور شیمیایی ۲۰۱۸/۲۱ ۳ ‏۹ مهٔ ۲۰۱۳ ۰٫۳۳
اردشیر بابکان ۲۰۱۸/۰۳ ۳ ۲۴ آوریل ۲۰۱۳ ۰٫۳۳
کیش یک آدم‌کش: افشاگری‌ها ۲۰۱۸/۱۲ ۳ ۱۵ آوریل ۲۰۱۳ ۰٫۳۳
ایدز ۲۰۱۹/۴۸ ۶ ۱۳ آوریل ۲۰۱۳ ۰٫۶۷
دلفین ۲۰۲۱/۴۱ ۳٫۵ ۱۶ مارس ۲۰۱۳ ۰٫۴
فوتبال ۲۰۱۹/۲۷ ۴ ۸ مارس ۲۰۱۳ ۰٫۴۴
یوزپلنگ ۲۰۲۱/۱۷ ۳٫۵ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۳ ۰٫۴
کیک ۲۰۲۰/۱۷ ۳٫۵ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۳ ۰٫۴
فعل عبارتی (انگلیسی) ۲۰۲۱/۱۸ ۳٫۵ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۳ ۰٫۳۸
حمله مغول به ایران ۲۰۲۱/۱۸ ۳٫۵ ۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳ ۰٫۳۸
دیاکو ۲۰۲۱/۱۳ ۳٫۵ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ ۰٫۳۸
داعی کبیر ۲۰۲۱/۱۳ ۳٫۵ ۲ دسامبر ۲۰۱۲ ۰٫۳۸
کوروش بزرگ ۲۰۲۱/۱۶ ۳٫۵ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۲ ۰٫۳۵
پنگوئن امپراتور ۲۰۱۹/۱۱ ۴ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۲ ۰٫۴
شیطان تاسمانی ۲۰۲۰/۱۶ ۳٫۵ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ ۰٫۳۵
تمدن مایا ۲۰۲۱/۳۱ ۴ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲ ۰٫۴
استیو جابز ۲۰۲۰/۴۱ ۴٫۵ ‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۲ ۰٫۴۵
قو ۲۰۲۰/۱۸ ۴٫۵ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ ۰٫۴۵
امینم ۲۰۱۹/۰۲ ۴ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲ ۰٫۴۴
تیم برتون ۲۰۱۹/۲۱ ۵ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲ ۰٫۵
حجت بن الحسن ۲۰۲۰/۱۵ ۴٫۵ ۹ سپتامبر ۲۰۱۲ ۰٫۴۵
صفحه اصلی میلیون دلاری ۲۰۱۸/۳۲ ۴ ‏۹ اوت ۲۰۱۲ ۰٫۴
زمین‌لرزه ۱۳۷۶ قائن ۲۰۲۱/۳۰ ۴٫۵ ۲ اوت ۲۰۱۲ ۰٫۴۵
جانی دپ ۲۰۱۸/۲۸ ۴ ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۲ ۰٫۴
شیر (گربه‌سان) ۲۰۲۰/۳۸ ۴٫۵ ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲ ۰٫۴۵
نقش رستم ۲۰۲۱/۳۱ ۴٫۵ ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲ ۰٫۴۵
لاله ۲۰۲۰/۲۵ ۵٫۵ ‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۲ ۰٫۵۶
کعبه زرتشت ۲۰۱۹/۰۹ ۴ ۷ ژوئن ۲۰۱۲ ۰٫۴
روش مک‌کیب–تیل ۲۰۲۱/۳۷ ۵٫۵ ‏۳ ژوئن ۲۰۱۲ ۰٫۵۵
سوشی ۲۰۲۱/۲۸ ۴٫۵ ۳۰ آوریل ۲۰۱۲ ۰٫۴۵
طاهره قرةالعین ۲۰۲۱/۰۶ ۳٫۵ ۲ آوریل ۲۰۱۲ ۰٫۳۵
آرامگاه داریوش یکم ۲۰۱۹/۱۲ ۶ ۲۶ مارس ۲۰۱۲ ۰٫۶
عکاسی ۲۰۲۰/۲۵ ۵٫۵ ۲۶ مارس ۲۰۱۲ ۰٫۵۵
مخزن خارجی شاتل فضایی ۲۰۱۸/۰۲ ۵ ۳ مارس ۲۰۱۲ ۰٫۵
تأثیر آیین‌های کهن ایرانی بر آیین زرتشت ۲۰۲۰/۲۲ ۴٫۵ ۷ فوریهٔ ۲۰۱۲ ۰٫۴۵
ساکورا ۲۰۱۸/۴۴ ۶ ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۲ ۰٫۶
تریلر (آلبوم) ۲۰۱۹/۱۷ ۴ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱ ۰٫۴
گوگل ۲۰۲۰/۱۴ ۳٫۵ ‏۱ دسامبر ۲۰۱۱ ۰٫۳۵
ژوزه مورینیو ۲۰۱۷/۰۱ ۴ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱ ۰٫۴
استان فارس ۲۰۲۱/۱۰ ۴٫۵ ۱ نوامبر ۲۰۱۱ ۰٫۴۱
نهنگ قاتل ۲۰۲۰/۳۶ ۵٫۵ ‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۱ ۰٫۵
همدان ۲۰۱۸/۴۰ ۵ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ ۰٫۴۵
رزیدنت ایول ۳: نمسیس ۲۰۲۱/۴۴ ۴ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱ ۰٫۳۶
۲۴ (مجموعه تلویزیونی) ۲۰۲۱/۱۰ ۴٫۵ ۹ اوت ۲۰۱۱ ۰٫۴۱
رنگرزی ۲۰۱۸/۳۱ ۵ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۱ ۰٫۴۵
آماندا باینز ۲۰۲۰/۱۴ ۳٫۵ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۱ ۰٫۳۵
باشگاه فوتبال بارسلونا ۲۰۲۰/۲۱ ۴٫۵ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۱ ۰٫۴۱
باشگاه فوتبال منچستر یونایتد ۲۰۲۰/۳۴ ۴٫۵ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۱ ۰٫۴۱
باشگاه فوتبال چلسی ۲۰۱۸/۳۸ ۵ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۱ ۰٫۴۵
توکیو ۲۰۲۰/۳۴ ۴٫۵ ۲۶ آوریل ۲۰۱۱ ۰٫۴۱
پاک‌سازی قومی ۲۰۱۸/۳۹ ۴٫۵ ۲۶ آوریل ۲۰۱۱ ۰٫۴۱
باشگاه فوتبال رئال مادرید ۲۰۱۷/۴۲ ۵ ۲۰ آوریل ۲۰۱۱ ۰٫۴۵
آرامگاه کوروش بزرگ ۲۰۲۰/۲۶ ۵٫۵ ۱۴ آوریل ۲۰۱۱ ۰٫۵
همجنس‌گرایی ‏۲۸ مارس ۲۰۱۱
غزوه بدر ۲۰۲۱/۴۳ ۴٫۵ ۶ مارس ۲۰۱۱ ۰٫۴۱
سامانه هشدار زمین‌لرزه ۲۰۱۸/۳۴ ۵ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۱ ۰٫۴۵
سندرم روده تحریک‌پذیر ۲۰۲۰/۲۰ ۴٫۵ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۱ ۰٫۴۱
شیر و خورشید ۲۰۲۰/۴۱ ۴٫۵ ‏۱۸ اوت ۲۰۱۰ ۰٫۳۸
فیزیک پزشکی ۲۰۲۰/۲۸ ۵٫۵ ۱۸ اوت ۲۰۱۰ ۰٫۴۵
محمد ۲۰۱۹/۴۶ ۸ ۱ اوت ۲۰۱۰ ۰٫۵۷
جنگ غزه (۲۰۰۸–۲۰۰۹) ۲۰۱۸/۲۳ ۷ ۲۰ آوریل ۲۰۱۰ ۰٫۵۸
شیطان هم می‌گرید ۴ ۲۰۲۱/۲۸ ۴٫۵ ۱ اوت ۲۰۰۹ ۰٫۳۵
تبریز ۲۰۱۸/۴۹ ۶ ۲ فوریهٔ ۲۰۰۹ ۰٫۴۶
شیراز ۲۰۱۹/۱۸ ۵ ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۰۹ ۰٫۳۸
انقلاب فرهنگی ایران ۲۰۲۰/۳۸ ۸٫۵ ‏۱۳ آوریل ۲۰۰۹ ۰٫۶۵
توالت در ژاپن ۲۰۲۰/۱۰ ۳٫۵ ۷ آوریل ۲۰۰۹ ۰٫۲۹
براق ۲۰۱۸/۴۷ ۵ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۰۹ ۰٫۳۸
کیش یک آدم‌کش ۲۰۲۱/۲۶ ۶٫۵ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۸ ۰٫۴۶
ماکیان ایکس یک ۲۰۲۰/۱۱ ۴٫۵ ۳۱ اوت ۲۰۰۸ ۰٫۳۲