Черепномозъчни нерви – Уикипедия

Черепномозъчните нерви (наричани още „главови нерви“, на латински: Nervi craniales) излизат директно от мозъчния ствол на главния мозък (с изключение на първите два нерваобонятелният и зрителният). При човека и бозайниците те са 12 чифта, като всеки един има два симетрични клона – ляв и десен, които инервират съответната половина на тялото. Функционално черепномозъчните нерви принадлежат към соматичната нервна система – моторни, сетивни или смесени (моторно-сетивни), като някои от тях съдържат влакна от парасимпатиковия дял на вегетативната нервна система.[1]

Черепномозъчни нерви
Пореден номер Име Функционален тип Излиза от Ядра Функция
I Nervus olfactorius (Обонятелен нерв) Предимно Сетивен Обонятелния епител в горния носен проход Предно обонятелно ядро, Bulbus olfactorius Провежда обонятелна информация
II Nervus opticus (Зрителен нерв) Предимно Сетивен Stratum ganglionare retinae Corpus geniculatum laterale Провежда зрителна информация
III Nervus oculomotorius (Очедвигателен нерв) Моторен с парасимпатикови влакна Среден мозък, Nucleus nervi oculomotorii Nucleus nervi oculomotorii, Nucleus oculomotorius accessorius (Edinger-Westphal) Инервира част от очедвигателните мускули
IV Nervus trochlearis (Макаровиден нерв) Предимно Моторен Среден мозък, Nucleus nervi trochlearis Nucleus nervi trochlearis Инервира част от очедвигателните мускули
V Nervus trigeminus (Троичен нерв) Смесен Мост Nucleus motorius nervi trigemini, Nucleus pontinus nervi trigemini, Nucleus spinalis nervi trigemini, Nucleus mesencephalicus nervi trigemini Инервира голяма част от лицето, дъвкателните мускули и др.
VI Nervus abducens (Отвеждащ нерв) Предимно Моторен Мост, Colliculus facialis Nucleus nervi abducentis Инервира част от очедвигателните мускули
VII Nervus facialis (Лицев нерв) Смесен с парасимпатикови влакна Мост, Colliculus facialis Nucleus facialis, Nuclei tractus slitarii, Nucleus salivatorius superior, Nucleus lacrimalis Инервира мимическите мускули, някои от слюнчените жлези, част от езика
VIII Nervus vestibulocochlearis (Слухово-вестибуларен нерв) Предимно Сетивен Мост Nuclei vestibulares (lateralis, medialis, superior, inferior), Nuclei cochleares (anterior, posterior) Провежда слухова и вестибуларна информация.
IX Nervus glossopharyngeus (Езиково-гълтачен нерв) Смесен с парасимпатикови влакна Продълговат мозък Nucleus ambiguus, Nuclei tractus solitarii, Nucleus salivatorius inferior Инервира лигавицата на гълтача, средното ухо, небцето, задната трета на езика и др.
X Nervus vagus (Блуждаещ нерв) Смесен с парасимпатикови влакна Продълговат мозък Nucleus ambiguus, Nucleus solitarius, Nucleus dorsalis nervi vagi Инервира мускулите на гълтача и мекото небце, корена на езика, мускулите на гръкляна, вътрешните органи
XI Nervus accessorius (Добавъчен нерв) Предимно Моторен Продълговат мозък, шиен отдел на гръбначния мозък Nucleus ambiguus, Nucleus nervi accessorii Инервира някои мускули на шията
XII Nervus hypoglossus (Подезичен нерв) Предимно Моторен Продълговат мозък Nucleus nervi hyppoglossi Инервира мускулите на езика, подезичните мускули

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Гаджев, Стоян. Анатомия на домашните животни. Том 2. 1999. ISBN 9544870288. с. 395.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]