Странична съгласна – Уикипедия

Начини на учленение на съгласните звукове
Шумни
Преградни
Африкатни (преградно-проходни)
Проходни
Шипящи
Сонорни
Носови
Едноударни
Трептящи
Приблизителни
Плавни
Гласни
Полугласни
Странични

Въздухопотоци

Белодробни
Изтласкващи
Имплозивни
Щракания

Време за начало на озвучението

Звучни
Беззвучни
Придихателни

Страничните съгласни (също латерални) са група съгласни, които се учленяват чрез насочване на въздушен поток от двете страни на езика, докато той предотвратява преминаването му през средната част на устата. Най-често използваните странични съгласни са апроксимантни, но има и такива с друг начин на учленение.

Шестте основни странични съгласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:[1]