Предноезична съгласна – Уикипедия

Място на учленение
на съгласните звукове

 • Устнени
Двубърнени
Устнено-заднонебни
Устнено-венечни
Устнено-зъбни
Зъбно-устнени

 • Двузъбни

 • Предноезични
Езично-устнени
Междузъбни
Зъбни
Зъбно-венечни
Венечни
Върхови
Ламинални
Подвърхови
Задвенечни
Небно-венечни
Ретрофлексни

 • Средноезични
Задвенечни
Венечно-небни
Небни
Устнено-небни
Заднонебни
Мъжечни
Мъжечно-надгръклянникови

 • Задноезични
Глътъчни
Надгръкляннико-глътъчни
Надгръклянникови

 • Гръклянови
Гласилкови

Предноезичните съгласни (коронални консонанти) са съгласни, които се учленяват с гъвкавата предна част на езика.[1] Поради голямата гъвкавост на предната част на езика, обхващат множество места на учленение, обединени в три групи - ламинални, върхови и подвърхови.

  1. Coronal | Linguistics | Glossary | Ultius // www.ultius.com. Посетен на 6 април 2021.