درگاه:رویدادهای کنونی

سرخط خبرها                          امروز: دوشنبه, ۶ دسامبر ۲۰۲۱ | ۱۵ آذر ۱۴۰۰
نمایی از آتشفشان در حال فوران سمرو در سال ۱۹۸۵
نمایی از آتشفشان در حال فوران سمرو در سال ۱۹۸۵

نمایشبحثویرایش

Colloquy-irc-icon.png لطفاً برای افزودن رویداد و خبر و همکاری در پروژهٔ در خبرها به صفحهٔ پیش‌نویس بروید.تازه‌کردن صفحه

ساعت: ‏۰۶:۱۱ جهانی
توکیو: ۱۵:۱۱ پکن: ۱۴:۱۱
دوشنبه: ۱۱:۱۱ کابل: ۱۰:۴۱
تهران: ۹:۴۱
بیروت: ۰۸:۱۱ برلین: ۰۷:۱۱
لندن: ۰۶:۱۱ نیویورک: ۰۲:۱۱
هفته دسامبر آذر
سه‌شنبه ۳۰ ۹
چهارشنبه ۱ ۱۰
پنجشنبه ۲ ۱۱
جمعه ۳ ۱۲
شنبه ۴ ۱۳
یکشنبه ۵ ۱۴
امروز ۶ ۱۵

درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۵ دسامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۴ دسامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۳ دسامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲ دسامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۱ دسامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱