Етнографска група – Уикипедия

Етнографска група е понятие от народната култура, обозначаващо част от даден народ, обикновено локализирана в някой регион от територията му, притежаваща особености на диалекта и културата (облекло, психически черти, храна, обичаи и т.н.)

Пример за етнографска група са шопите в Средна Западна България, добруджанците в Североизточна България и пр.

Субетносът или субетническа група (на френски: sous-groupe ethnique; на английски: sub-ethnic group) е вътрешна общност, характеризираща се на основата на взаимна комплиментарност между членовете си, със свой специфичен стереотип на поведение спрямо обкръжението си.[1]

Отличителни характеристики на субетносите могат да бъдат както културни (облекло – народна носия и фолклор), така и езикови (диалект и жаргон) особености и т.н. Обикновено субетническите общности се формират на географски признак.