Територия – Уикипедия

Територията е област или административна единица, която се намира под юрисдикцията на дадена държава. В повечето страни, територията е организирано подразделение на дадена област, която се контролира от държавата, но не е формално развивана[1] или инкорпорирана в някоя от политическите единици на държавата. В международните отношения, за територия обикновено се счита или общата площ, в която дадена страна има власт,[2] или всяка несуверенна географска област, която е попаднала под властта на дадено правителство. Територията може да обхваща както земна повърхност, така и въздушното и морско пространство.[3]

  1. territory // Cambridge Academic Content Dictionary. Cambridge University Press. Посетен на 23 септември 2019.
  2. Hickman, John. Space is Power: The Seven Rules of Territory. London, Lexington Books, 2016. ISBN 978-1-4985-1289-3. с. 57 – 67.
  3. територия – Тълковен речник