Tahir Musa Ceylan - Vikipedi

Tahir Musa Ceylan
Tahir Musa Ceylan
Doğum1956
Yenice, Türkiye
MeslekŞair, yazar
Dönem1986 - günümüz
TürDramatik şiir
Postmodern roman
KonuKırsal kesim
Kasaba gerçeği
Psikolojik tahlil
Edebî akımBüyülü gerçekçilik

Resmî site
Tahir M. Ceylan
Tam adıTahir Musa Ceylan
Doğumu1956
Çanakkale Yenice Nevruz
ÇağıÇağdaş felsefe
BölgesiBatı felsefesi
OkuluRasyonalizm
İlgi alanlarıNörofelsefe
Psikofelsefe
Zihin felsefesi
Benlik felsefesi
Önemli fikirleriDışlaşmak[1][2]
Ortak benlik[2][3]
Nesne benliği[4]
Ortaklık içgüdüsü
İçgüdü ikamesi[5]

Tahir Musa Ceylan (d. 1956, Yenice), Türk şair, romancı, düşünür.

Edebiyat, felsefe ve sanatla ilgili çalışmalarının ilk döneminde fotoğraf sergileri açmış olmakla birlikte, daha çok fotoğraf estetiği ve tarihi üzerine yazılarıyla tanınmış, 1988 yılında Fotoğraf Estetik ve Görüntü Üzerine Denemeler isimli ilk kitabı çıkmış, 80'li yıllarda in vivo isimli edebiyat/felsefe dergisini yayımlamış ve İstanbul Tabip Odası Bülteni’nin sanat sayfalarını ve 2013 yılında birinci Ulusal Nöropsikofelsefe Sempozyumu'nu düzenlemiştir[6].

Şairliği[değiştir | kaynağı değiştir]

İlki 1986 da Sanat Olayı'nda, sonraki şiirleri Hürriyet Gösteri, Düşün, Edebiyat ve Eleştiri, Ünlem, İle, Akatalpa, Hayal dergilerinde yayımlanmış, 1988 yılında Depresyonun Şiiri adıyla ilk şiir kitabı basılmıştır. 80'li yılların şairlerindendir. Ruhu öne alan, çağrışımlara yaslanan, dizelerde değil, bütünde anlam doğuran, imgeci, yoğun, dramatik bir şiir anlayışı vardır. İlk dönem şiirlerini Depresyonun Şiiri I (1988) ve Depresyonun Şiiri II (2004) kitaplarında, son dönem şiirlerini ise Aşka İnanası Geliyor(2013) adlı kitabında toplamıştır.

Romancılığı[değiştir | kaynağı değiştir]

2005 yılında basılan ilk romanı İçi Yoksul yetmişli yılların sonunda Çanakkale'nin Yenice kasabasından öğrenim görmeye geldiği Ankara'da kültür şoku ve duygusal travmalar yaşayan bir gencin iç dünyasını ele alır. 2008 yılında yayımlanan Kestane Kıranında Kadınlar romanında [7] ise 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyılın başlarında Mavruz isimli kurgusal bir köyde bir kadın ana karakter üzerinden sürekli olumsuzluklarla boğuşan bir ailenin hayata tutunma mücadelesi, arka planda da köyün hikâyesi anlatılmaktadır. Yerel bir dil kullanılan romandaki bazı karakterler ve köyde meydana gelen felaketler yazarın doğum yeri olan Nevruz köyündeki yaşanmışlıklardan esinlenmiştir. Sonraki romanları Yarım Adamın Aşkları (2009), Elli Yıl Sonra Kül (2010), Bir Zamanlar Bakırköy (2011),Kız Böcekleri (2019) ve Diri Aşk (2019) şeklinde sıralanır.
Edebi üslup olarak yazar, dil ve kurguyu bütünler, zaman zaman şiir diliyle nesir dili ayrımını ortadan kaldırır, anlatımın gücünü arttırmak için sayısız metafor kullanır. Romanlarında ana öykü tek başına ilerlemez, çok sayıda yan öykü zaman zaman merkeze alınarak ana öyküyü taşır. Akışta şaşırtıcı karakterler aniden ortaya çıkarak farklı hayatları öykünün içine alır. Ana öykü, kesintisiz ve tekdüze değil, çeşitlenerek ancak bölünmeden ilerler. Ayrıntılar dört bir yana dağılsa bile bir kopukluk duygusu hissedilmez[8] ve anlatı epik dilden ayrılmaz. Bazı yapıtları edebiyat seçkilerinde yer almıştır[9][10] Romancılığında, coşkulu bir özgürlükle rafine bir kulvarda ürettiği söylenmiştir.[11].

Düşünürlüğü[değiştir | kaynağı değiştir]

25 yıla yakın bir süredir Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi Aylak Bilgi Köşesi'nde nöro-psiko-felsefe içerikli denemeleri yayımlanan yazarın bu yazıları Aylak Bilgi, Aylak Yazılar, Aylak Düşünceler ve Aylak Fikirler isimleriyle kitaplaştırılmıştır[12]. Ceylan 2015 yılında Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü'ne Öğretim Üyesi olarak atanmıştır[13]

Bilgiye dayalı mantıkçı bir felsefenin izini süren Ceylan, Jung'un kolektif bilinçaltı düşüncesinin üzerine oturttuğu ve bütün insan türünün tek bir benliği olduğunu varsayan ortak benlik kavramını geliştirmeye çalışmaktadır. Buna göre insanın ortak yapısı olan DNA sahici olandır. İnsan sahici olanın yeryüzündeki işleme şeklidir, o nedenle de geçici bir bileşimdir, dünyanın o günkü koşullarında, o günün malzemesinden üretilmiş gündelik bir aracıdır. Sahici ve temel yapının içgörü yoluyla kendi benliğiyle ilgili oluşturduğu kurgu ortak benliktir. Ortak benlik yeryüzüne çıktığı andan itibaren deneyüstü ve öznel yapısını nesnel hale dönüştürür.
Yeryüzündeki macera bir "dışlaşma" işleminden ibarettir.
İnsanlar arasında ortak benlik kaynaklı bir bağ vardır. Kant’ın usa verdiği deneyüstü bilgi çıkarma işi ortak benlikte kodlu, önceki kuşakların ürettiği ve aşama aşama ortak canlıya eklediği bir kapasitedir. O nedenle bilgi, önceki kuşaklarda deneyden çıkmış, ama şimdiki kuşakların kullanımında deneyüstü olmuştur.[14][15][16]

İnsanı kendi bütünlüğünü bozmadan sürgit bir ortaklık ve bütünlük yaratıcı davranışa davet eden dinamik bir ahlak anlayışı vardır. Şöyle demektedir: Öyle davran ki, kendi içindeki bütünlük bozulmadan bütün bir yeryüzü ortak olsun[17]

Ontolojik olarak bütün varolanların varlığın yokluğun ilerlemesini kilitleme sürecinde ortaya çıktığını savunur. Varlık kendi ürünü varolanlarla yokluk karşısında her aşamada yeni bir bariyer kurar. İnsan hızı artmış bir varlık ürünü olarak yokluğun karşısına genişlemeyi geçici olarak durdurucu bir varolandır. Ancak insanın da, tümden varlığın da sonunda yokluğa düşmesi kaçınılmazdır. Yani yokluğun tümel nesnelliği her durumda varlığın tikel öznelliğini yutar. Dolayısıyla varlıkta ortaya çıkabilecek her imkanlı özgürlük ister insan varolanında ister insandan aşkın başka bir varolanda zuhur etmiş olsun yokluğun zorunluluğu altına girer.[18]

Yapıtları[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Ceylan TM, Benlik oluşumunda nörofelsefi temellendirme, Başka, 2011 Sayı 7, 276-313.
 2. ^ a b Ceylan ME, Externalization: Neuropsychoanalytic Basis of the Self, RCHP, 2010;4(1-2):37-56
 3. ^ Bektaşoğlu Y. Ortak Benlik; Ayraç Dergisi, Ekim 2012; 36
 4. ^ Ceylan TM, Nesne Benliği-Psikofelsefi Bütünleştirme, Ayrıntı Yayınları,İstanbul, 2012
 5. ^ Ceylan ME, Maner F, Substitution of Instinct , Anatolian Journal of Psychiatry 2012;13:89-90
 6. ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2020. 
 7. ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2010. 
 8. ^ A. Ömer Türkeş. Tam da Hayat Gibi, Radikal Kitap, sayı 50 sayfa 4-5 2010
 9. ^ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CQ7yC_7it_EJ:www.kitapturk.com/books/Kitap/72653/Hayatin_Seyri.htm+hayat%C4%B1n+seyri&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
 10. ^ Tahir Musa Ceylan, Kendinin Yalnızı, 20 Yaşıma Mektup, Doğan Kitap, Sayfa 273, 2019
 11. ^ "Arşivlenmiş kopya". 20 Ocak 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2010. 
 12. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Nisan 2010. 
 13. ^ "Arşivlenmiş kopya". 30 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2015. 
 14. ^ Tahir M. Ceylan, Aylak Fikirler Arcan Prodüksiyon İstanbul 2010
 15. ^ "Arşivlenmiş kopya". 17 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Şubat 2011. 
 16. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2011. 
 17. ^ Tahir M. Ceylan, Dinamik Ahlak, Sezgisel Akılcılık Temelinde Fenomenolojik Bir Yorum, Ayrıntı Yayınları, Sayfa 12, İstanbul, 2019
 18. ^ Tahir M. Ceylan, Yokluk, Sezgisel Akılcılık Temelinde Ontolojik Bir Yorum, E Yayınları, İstanbul, 2019.
 19. ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2020. 
 20. ^ https://www.perpakitap.com/kitap/yokluk-sezgisel-akilcilik-temelinde-ontolojik-bir-yorum-tahir-m-ceylan-9789753903929[ölü/kırık bağlantı]
 21. ^ https://www.dogankitap.com.tr/kitap/diri-ask[ölü/kırık bağlantı]
 22. ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Haziran 2023.