Уебстраница – Уикипедия

Уебстраницата[1] е документ или информационен ресурс, който е подходящ за World Wide Web. Достъпът до уебстраниците може да бъде осъществен чрез уеббраузър, а съдържанието им обикновено се показва на монитор на компютър (вкл. на екран на мобилно устройство). Тази информация обикновено се съхранява във формат от тип HTML или XHTML и може да предоставя навигация към други уебстраници чрез хипертекстови връзки. Обикновено уебстраниците включват текст, изображения (картинки, илюстрации, фотографии) и стилове във формат на файла от тип CSS, но може също да включват анимация, мултимедийно съдържание (файл с музика/звук, видеоклип с или без звук) или скриптове, написани на JavaScript, VBScript и др. скриптови програмни езици.

Няколко уебстраници, обединени от обща тема и дизайн, а също свързани помежду си с връзки и обикновено разположени на един уебсървър, образуват уебсайт.

Основните елементи, които може да съдържа една уеб страница са:

Видима информация:
 • Текстова информация
 • Нетекстова информация:
 • Интерактивна информация:
  • За взаимодействие в рамките на страницата:
   • Интерактивен текст (DHTML)
   • Интерактивни илюстрации – от задвижвани при натискане изображения до игри, като обикновено се използва система от скриптове, Adobe Flash, Java applet, SVG или Adobe Shockwave
   • Бутони, обикновено използвани в съчетание със скриптове или DHTML
  • За взаимодействие между страниците:
   • Хипервръзки, стандартният метод са преместване към нова страница
   • Форми, даващи възможност за взаимодействие на потребителя с приложения, работещи на сървъра
Скрита информация:
 • Коментари
 • Метаданни, съдържащи семантични данни, информация за кодирането на символи, DTD и други
 • Информация за стиловете във формата на CSS
 • Скриптове, най-често JavaScript, които се изпълняват от браузъра и допълват функционалността и интерактивността на страницата

Уеб страниците се идентифицират чрез унифицирани локатори на ресурси (URL), стандартизирани низове, уникални за съответната страница в рамките на Интернет. При динамичните уеб страници в URL може да се съдържат и параметри, оказващи влияние върху съдържанието на страницата и начина на показването му.

Видове уебстраници

[редактиране | редактиране на кода]

Уебстраниците са основно два вида:

 • Статична страница е тази страница, чието съдържание се определя предварително, и се съхранява в този вид на уебсървъра.
 • Динамична уебстраница е тази страница, чието съдържание се създава в зависимост от характеристиките, предоставени от потребителя и в зависимост от данните, съхранявани в базата данни на сайта.

Адрес на уебстраница (URL)

[редактиране | редактиране на кода]

Адресът на страницата, наречен URL, е всъщност заявката, адресирана към HTTP сървъра, и се нарича HTTP заявка. Адресът се състои от няколко части, основните от които са протоколът http и името на домейна.

 1. Думата традиционно се среща и като уеб страница или уеб-страница, но в Официалния правописен речник на българския език, БАН, 2012 г. е кодифицирана като една дума.