Народност (пояснение) – Уикипедия

Народност е синоним на етнос (етническа група).

Може да се отнася за:

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.