Крехкост

Крехкостта се характеризира с намаляване на здравината и твърдостта на металите.