Катрен

Литературен термин, обозначаващ строфа с 4 стиха.