Tezlik — Vikipediya

Fərqli raqslərdə tezliklər. Aşağıdakı rəqslərdə tezliklər yuxarıdakılardan çoxdur.

Tezlik (ing. frequency) — vahid zamandakı rəqslərin sayıdır. Düsturla ifadəsi belədir:

yaxud,
.

Burada T - period, N - rəqs sayı,t - zaman, f (yaxud n) isə tezlikdir. Tezliyin vahidi hers adlanır (Hs). Cisim 1 saniyədə 1 tam rəqs edirsə onun tezliyi 1 Hs-dir.