Sabit cərəyan — Vikipediya

  Sabit cərəyan
  Dəyişən cərəyan
  Pulsasiyalanmış cərəyan
  Əsassız olaraq dəyişən cərəyan

Sabit cərəyan – zamandan asılı olaraq naqildəki cərəyanın həm qiyməti, həm də istiqaməti periodik dəyişməyən cərəyan. Dəyişməyən cərəyanın ilk mənbəyi kimyəvi cərəyanın mənbəyidir: qalvanik elementlər və akkumlyatorlar. Dəyişməyən cərəyandan hal-hazırda texnikanın müxtəlif sahələrində, o cümlədən, katalizator prosesində, qalvanizasiyada və bir çox sahələrdə istifadə olunur.

Əgər naqilin «en» kəsiyinin sahəsindən saniyədə bir Klon elektrik yükü axırsa, naqildəki cərəyan bir Amperə bərabər olur.

  • A.Mehrabov. Fizika kursu. Bakı, Maarif, 1982.
  • X.Şirinov. Fizika, Azərtədrisnəşr, 1964.
  • M.Murquzov. Fizika. IX sinif üçün dərslik.
  • Myakişev G.Y. və b. Fizika. XI sinif üçün. Bakı, Maarif nəşriyyatı, 1992, səh39.