Quşçuluq — Vikipediya

Quşçuluq kənd təsərrüfatının çox xeyirli sahəsidir. Toyuqlar 5 aylığında yumurtalamağa başlayır. 10 toyuq yumurtası 1kq mal ətinə bərabər qidalılığa bərabərdir. Beləliklə məhsuldarlığı 230-250 yumurtadan ibarət bir toyuq ildə təqribən 25 kq ətə bərabər məhsul verir və buna da ət istehsalına nisbətən 2-4 dəfə az yem sərf edilir. Toyuqçuluq birinci növbədə yumurta istehsalı istiqamətində ixtisaslaşdırılmalıdır. Broyler (çolpa) istehsalı yalnız o vaxt müvəffəqiyyətli olur ki, onların yetişdirilməsində mələz quşlar və ixtisaslaşdırılmış ətlik xətlər (korniş, ağ plimutrok, susseks, ağ quyruqlu qırmızı toyuq cinsləri) bir-birilə düzgün əlaqələndirilib istifadə edilsin.

Hind toyuqlarının yetişdirilməsi birinci növbədə sürünün yaxşı yemlənməsi və saxlanmasından cavan quşların düzgün bəslənməsindən və damazlıq işinin lazımı səviyyədə təşkilindən aslıdır. Planlı cins olaraq Şımali-Qafqaz hind toyuğunu tövsiyə etmək olar. Yerli hind toyuqları iqlim şəraıtınə yaxşı uyğunlaşsalar da az məhsuldardır (Yaşlı hind toyuğu cəmi 5-7 kq gəlir). Şimali-Qafqaz hind toyuqları isə yerli cinslərdən məhsuldar (10-12 kq) olmaqla daha əlverişlıdir.

Dağlıq və dağətəyi zonalarda ən az qüvvəli yem sərf etməklə, ucuz otlaq yemindən istifadə edərək hər il yüz minlərlə qaz yetişdirmək və kökəltmək mümkündür.

İnkubator yumurtaların temperaturasını və nəmliyini avtomatik olaraq nəzarət edən bir cihazdır. İnkubatorlar, yumurtaların qüvvətlənməsi və yumurtadan çıxan cücələrin isti, təmiz və müsait şərait altında yetişməsi üçün istifadə olunur (İnkubator alqı-satqısı və quşçuluqdakı yeri haqqına məlumat almaq üçün klik edin).

İnkubatorlar çox vaxt fermalarda, araşdırma laboratoriyalarında və ev heyvançılıqda istifadə olunur. İnkubatorların əsas məqsədi, yumurtalar üçün optimal şəraitin yaradılmasıdır. İnkubatorlar, temperaturanı, nəmliyi, dövrələrin sayını və dövrələr arasındakı fərq və davamlılığı avtomatik olaraq tənzimləyə bilən sensor və nəzarət sistemləri ilə təchiz olunur.

Yumurtaların temperaturası və nəmliyi, inkubatorun daxilindəki sensor və nemləndirici sistem vasitəsilə izlənilir və tənzimlənir. İnkubatorlar çox vaxt yumurtalara optimal istilik və nəmliyi təmin etmək üçün elektrik enerjisi ilə işləyir. Bu şəkildə, yumurtaların qüvvətlənmə prosesi təmin edilir və cücələr lazımlı vaxtda yumurtadan çıxır.

İnkubatorlar ayrıca yumurtalardan çıxan cücələrin həyat şərtlərinin təmin edilməsi üçün də istifadə olunur. Temperaturanın və nəmin dəyişdirilməsi, cücələrin sağlamlığı, səhiyyəsi və nəzarət altında saxlanılması üçün əhəmiyyətli olan faktorlardır.

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]