Macar əlifbası — Vikipediya

Hərf IPA

(Beynəlxalq Fonetik Əlifbası)

İzahat
A a [ɒ] Azərbaycan dilində olan "a" hərifinin tələffüzündən daha qapalıdır, "o" və "a" ortasında olan bir səsdir.
Á á [aː] Türk dilində olan "â" kimi tələffüz olunur (normal tələffüz olunan "a" səsindən daha geniş və uzun olur, amma əvvəlində olan hərfə təsiri yoxdur)
B b [b]
C c [ʦ] Azərbaycan dilindəki "ts" səsi kimi tələffüz olunur

Rus dilində olan "ц" səsi kimidir

Cs cs [ʧ] Azərbaycan dilində olan "ç" hərfi kimi tələffüz olunur
D d [d]
Dz dz [ʣ] Türk dilində olan "eczane" sözündəki "cz" hərflərin tələffüzü kimidir
Dzs [ʤ] Azərbaycan dilində olan "c" səsi kimidir, amma sadəcə xarici dildən gələn sözlərdə istifadə edilir
E e [ɛ] Azərbaycan dilində olan "etmək" sözündəki "e" səsindən daha qapalıdır, "mən" sözündə olandan daha açıq "ə" səsi kimidir.

İngiliz dilindəki "wet" sözündə olan "e" səsi kimidir

Rus dilində olan "Э" hərfi kimidir

É é [eː] Azərbaycan dilində olan "mən" sözündəki "ə" səsindən daha geniş, "i" səsinə yaxınlaşan, uzun "e" səsi kimidir

Alman dilindəki "Ehepaar" sözündə olan ilk "e" səsi kimidir

F f [f]
G g [g] Azərbaycan dilindəki "q" səsi kimidir
Gy gy [ɟ] Azərbaycan dilindəki "g" səsi kimidir
H h [h]
I i [i] Azərbaycan dilindəki "i" səsi kimi tələffüz olunur
Í í [i:] Uzun bir "i" səsi olaraq səsləndirilər
J j [j] Azərbaycan dilindəki "y" səsi kimi tələffüz olunur
K k [k]
L l [l]
Ly ly [j]/[lj] Azərbaycan dilindəki "y" səsi kimi tələffüz olunur, bazı ləhcələrdə Türkcə "hâlâ" sözündəki "l" səsi və ya Rusca "ль" səsi kimi səsləndirilər
M m [m]
N n [n]
Ny ny [ɲ] "n" və "y" birlikdə deyilir,

İspan dilindəki "español" sözündəki "ñ" səsi kimidir

Rusca "нь" səsi kimidir

O o [ɔ]
Ó ó [ɔː] Uzun "o" səsi olaraq səsləndirilər.
Ö ö [ø]
Ő ő [øː] Uzun "ö" səsi olaraq səsləndirilər.
P p [p]
Q q [k] Sadəcə xarici dildən gələn sözlərdə istifadə edilir
R r [r]
S s [ʃ] Azərbaycan dilindəki "Ş" hərfi kimi tələffüz olunur
Sz sz [s] Azərbaycan dilindəki "S" hərfi kimi tələffüz olunur
T t [t]
Ty ty [c] "t" və "y" birlikdə söylənir, "Bakı" sözündəki "k" səsinə bənzər bir səs kimidir
U u [u]
Ú ú [u:] Uzun "u" səsi olaraq səsləndirilər.
Ü ü [y]
Ű ű [y:] Uzun "ü" səsi olaraq səsləndirilər.
V v [v]
W w [v] Sadəcə xarici dillərdən gələn sözlərdə və bəzi isimlərdə istifadə edilir, Azərbaycan dilindəki "v" səsi olaraq tələffüz olunur
X x [ks] Sadəcə xarici dillərdən gələn sözlərdə istifadə edilir, Azərbaycan dilində olan "ks" səslər birlikdə söylənir
Y y [i]/[j]/[j] Bu hərfdən əvvəl "g","l","n","t" hərflerinin gəlməsi tələb olunur (yumşaltmağı işarə edir), ancaq xarici dillərdən gələn sözlərdə və bəzi isimlərdə istisnalar var
Z z [z]
Zs zs [ʒ] Azərbaycan dilindəki "j" hərfidir