Lorens qüvvəsi — Vikipediya

Lorens qüvvəsi — maqnit sahəsinin hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsir qüvvəsi Lorens qüvvəsi adlanır. Bu ad Niderland fiziki Hendrik Anton Lorensin şərəfinə verilmişdir.

F=qvBsin£

Burada: (q)- yük(v)- yükün sürəti. (B)- maqnit induksiya vektoru

Lorens qüvvəsinin istiqaməti sol əl qaydası ilə təyin olunur. Ümumiləşmiş Lorens qüvvəsinin tənliyi:

F=qE+qvBsin£

Lorens qüvvəsi vektorial kəmiyyətdir. Vahidi [N]-Nyutondur.

Yüklü zərrəcik maqnit sahəsində induksiya xətlərinə paralel istiqamətdə daxil olarsa, Lorens qüvvəsi sıfıra bərabər olur.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

1. Yüklü zərrəcik maqnit sahəsinə qüvvə xətləri istiqamətində daxil olduqda, sahə tərəfindən zərrəciyə heç bir qüvvə təsir etmir, zərrəcik düzxətli bərabərsürətli hərəkət edir.

2. Yüklü zərrəcik maqnit sahəsinə 0,180, və 90-dan fərqli istənilən bucaq altında daxil olduqda spiralvari trayektoriya üzrə hərəkət edir.

3. Yüklü zərrəcik qüvvə xətlərinə perpendikulyar daxil olsa çecrə boyunca bərabərsürətli hərəkət.

-bu düstur radius üçündür.

-isə xüsusi yük adlanır. Xüsusi yükü təyin edən cihaz kütlə-spektrorqrafı adlanır.

-Yüklü zərrəciyin dövretmə periodudur.

— zərrəciyin tezliyidir.

— isə dövretme tezliyidir.Zərrəciyin periodu, tezliyi, dövretmə tezliyi zərrəciyin sürətindən, kinetik enerjisindən, impulsundan və trayektoriyasından asılı deyil.

Period yalnızca kütlədən asılıdır.