Dil iqtisadiyyatı — Vikipediya

Dil iqtisadiyyatı — iqtisadiyyat və sosiolinqvistikanın kəsişməsində bir tədqiqat sahəsi.

Tədqiq olunan obyektlərin ümumiliyinə görə dilin iqtisadiyyatı müəyyən dərəcədə sosiolinqvistika ilə üst-üstə düşür. Lakin, sosiolinqvistikadan fərqli olaraq, dil iqtisadiyyatı dili və onunla bağlı olan hadisə və qanunauyğunluqları özlüyündə müstəqil və dəyərli deyil, daha ümumi iqtisadi anlayış və qanunauyğunluqların konkret təzahürləri kimi qəbul edir. Beləliklə, iqtisadi nöqteyi-nəzərdən dil səriştələri digər bacarıqlarla yanaşı, öz daşıyıcısına müxtəlif bazarlara - əmək bazarına, əmtəə bazarına (məlumat da daxil olmaqla) çıxışı təmin edən insan kapitalının elementidir. digər insanlar və təşkilatlarla onların xeyrinə əlaqə qurun. Bu məntiq təkcə fərdlər tərəfindən müəyyən bir dilin biliyinin/istifadəsinin faydalarının təhlilinə deyil, həm də təşkilatların və dövlətlərin dillərdən istifadəsinə də aiddir, çünki onların hamısı iqtisadi agent kimi səmərəli bazarlara çıxışda digər iqtisadi agentlərlə qarşılıqlı əlaqə və dil belə qarşılıqlı əlaqənin/girişin mühüm vasitə və şərtlərindən biri kimi çıxış edir.

Tədqiqat mövzuları

[redaktə | mənbəni redaktə et]

1960-cı illərdə formalaşmağa başlayan (təsisçilərdən biri 1965-ci ildə dilin iqtisadiyyatı haqqında məqalə dərc etdirən Ceykob Marşak[1] hesab olunur) dil iqtisadiyyatı sahəsində tədqiqatların həcmi kifayət qədər genişdir. və böyüməyə davam edir. Təhlilin əsas tematik sahələri arasında aşağıdakılar var:

 • Dilin belə inkişafının iqtisadi məntiqi (dil korpusu, lüğət, tələffüz və s.)[2][3];
 • Dil səriştələri ilə fərdin rifahı arasında əlaqə (gəlir, karyera uğuru və s.)[4][5];
 • Dil vəziyyəti ilə iqtisadiyyat arasında əlaqə[6][7][8];
 • Dil siyasətinin iqtisadi ilkin şərtləri və nəticələri[9][10][11].
 1. Marschak, J. (1965). The Economics of Language // Behavioral Science, 10, 135—140.
 2. Smith A. (2016). Dynamic Models of Language Evolution: The Linguistic Perspective. In: Ginsburgh, V., Weber, S. (Eds.). The Palgrave Handbook of Economics and Language. London: Palgrave Macmillan, 61-100.
 3. John A. (2016). Dynamic Models of Language Evolution: The Economic Perspective. In: Ginsburgh, V., Weber, S. (Eds.). The Palgrave Handbook of Economics and Language. London: Palgrave Macmillan, 101—120.
 4. Gabszewicz J., Ginsburgh V., Weber S. (2011). Bilingualism and Communicative Benefits // Annals of Economics and Statistics, (101/102), 271—286.
 5. Ginsburgh V., Ortuño-Ortin I., Weber S. (2007). Learning foreign languages. Theoretical and empirical implications of the Selten and Pool model // Journal of Economic Behavior and Organization, 64, 337—347.
 6. Вебер Ш., Давыдов Д. (2017). Социально-экономические эффекты языкового разнообразия // Вопросы экономики, (11), 50-62.
 7. Melitz, J. (2008). Language and Foreign Trade // European Economic Review, 52, 667—699
 8. Kadochnikov D. (2016). Languages, Regional Conflicts and Economic Development: Russia. In: Ginsburgh, V., Weber, S. (Eds.). The Palgrave Handbook of Economics and Language. London: Palgrave Macmillan, 538—580.
 9. Кадочников Д. (2016). Теоретико-экономический взгляд на языковую политику // Вопросы экономики, (2), 128—140
 10. Gazzola, Michele & Wickström, Bengt-Arne (2016): The Economics of Language Policy. Cambridge: MIT Press.
 11. Кадочников Д. В. (2017). Языковая политика и экономика мегаполиса: анализ федеральных и петербургских нормативно-правовых актов // Альманах Центра исследований экономической культуры факультета свободных искусств и наук СПбГУ — 2017. Издательство Института Гайдара. Москва — Санкт-Петербург. C. 157—178.