Şablon:Misir Tanrıları (heroqliflərdə)

Misir Tanrıları
{{{Adı}}}
istifadə şəkli[mənbəni redaktə et]

{{ Misir Tanrıları (heroqliflərdə) | Tam adı        = <!-- Geniş formada adı --> | Adı          = <!-- Adı --> | Şəxs kimi adı     = <!-- Şəxsi adı --> | Digər adları      = <!-- Başqa adı və ya ləqəbi --> | Erkən padşahlıq    = <!-- Erkən padşahlıq dövr yazısına əsasən --> | Qədim padşahlıq    = <!-- Qədim padşahlıq dövr yazısına əsasən --> | Orta padşahlıq     = <!-- Orta padşahlıq dövr yazısına əsasən --> | Yeni padşahlıq     = <!-- Yeni padşahlıq dövr yazısına əsasən --> | Sonrakı dövr      = <!-- Sonrakı dövr yazısına əsasən --> | Yunan-Roma dövrü    = <!-- Yunan-Roma dövrü yazısına əsasən --> | heroqlif        = <!-- heroqlif yazıya əsəsən. --> | izah          = <!-- izahı --> | unikodu        = <!-- beynəlxalq kodu--> | Transkripsiyası    = <!-- transkripsiyası --> | Mənası         = <!-- mənası--> | heroqlif1       = <!-- 1. heroqlif yazıya əsəsən. --> | izah1         = <!-- 1. heroqlif izahı. --> | heroqlif2       = <!-- 2. heroqlif yazıya əsəsən. --> | izah2         = <!-- 2. heroqlif izahı. --> | heroqlif3       = <!-- 3. heroqlif yazıya əsəsən. --> | izah3         = <!-- 3. heroqlif izahı. --> | heroqlif4       = <!-- 4. heroqlif yazıya əsəsən. --> | izah4         = <!-- 4. heroqlif izahı. --> | heroqlif5       = <!-- 5. heroqlif yazıya əsəsən. --> | izah5         = <!-- 5. heroqlif izahı. --> | və ya         = <!-- eyni izahlı digər oxşar variant olduqda --> | İdeoqram        = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən vahid olduqda --> | İdeoqram1       = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən 1. --> | İdeoqram2       = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən 2. --> | İdeoqram3       = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən 3. --> | İdeoqram4       = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən 4. --> | İdeoqram5       = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən 5. --> | və ya         = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən və ya. --> | Determinativ      = <!-- Determinativ yazıya əsasən vahid olduqda --> | Determinativ1     = <!-- Determinativ yazıya əsasən 1. --> | Determinativ2     = <!-- Determinativ yazıya əsasən 2. --> | Determinativ3     = <!-- Determinativ yazıya əsasən 3. --> | Determinativ4     = <!-- Determinativ yazıya əsasən 4. --> | Determinativ5     = <!-- Determinativ yazıya əsasən 5. --> | Ehram yazısı      = <!-- Ehramlarda tapılan yazıya əsasən adı --> | Fonetik yazıda     = <!-- Səsli vəya fonetik yazıya əsasən adı --> | Hor          = <!-- Hor (Şahin) kimi adı --> | Yunan         = <!-- Yunan yazısına əsasən adı --> | Qibti         = <!-- qibti yazısına əsasən adı --> | Mixi yazısı      = <!-- mixi yazısına əsasən adı --> | şəkil 1        = <!-- sadəcə şəkilin adı --> | şəkil 1 məlumat    = <!-- Şəkilin şərhi --> | şəkil 1 miqyası    = <!-- rəqəmlərlə məsləhət olunur 200--> | şəkil 2        = <!-- sadəcə şəkilin adı --> | şəkil 2 məlumat    = <!-- Şəkilin şərhi --> | şəkil 2 miqyası    = <!-- rəqəmlərlə məsləhət olunur 200--> | şəkil 3        = <!-- sadəcə şəkilin adı --> | şəkil 3 məlumat    = <!-- Şəkilin şərhi --> | şəkil 3 miqyası    = <!-- rəqəmlərlə məsləhət olunur 200--> }}