• Thumbnail for Vasila Hajiyeva
    dər. al. üçün təq. ol. dis.: 23.00.02 /V. C. Hacıyeva ; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu. Bakı. 2011. [3] Hajiyeva, Vasila. The academic degree...
    18 KB (1,575 words) - 15:45, 13 April 2023
  • Thumbnail for Rufet Guliyev
    yararlanmalıdırlar Rüfət Quliyev: "Ölkəmiz artıq investisiya edən ölkəyə çevrilib" Sosiologiya: nəzəriyyə və tədqiqat metodologiyası I Avropa Oyunları xidmət sektoru...
    43 KB (2,743 words) - 03:10, 24 November 2022