• Погосович Нерсесян in the Great Soviet Encyclopedia, 1969–1978 (in Russian) Bəstəkar S.İ.Hacıbəyova SSRİ xalq artisti fəxri adı verilməsi haqqında SSRİ Ali...
    135 KB (12,824 words) - 06:19, 16 September 2023