• Dərnə Fezzan Fəzzan çölü Gharyan Qaryan Ghat Qat Jabal al Gharbi Cəbəl əl-Qərbi Sabha Səbha Sirte Surt Tripolitania Trablusqərb bölgəsi Tobruk Tobruq Zawiya...
    98 KB (7,677 words) - 10:23, 20 March 2023