• Dərnə Fezzan Fəzzan çölü Gharyan Qaryan Ghat Qat Jabal al Gharbi Cəbəl əl-Qərbi Sabha Səbha Sirte Surt Tripolitania Trablusqərb bölgəsi Tobruk Tobruq Zawiya...
    98 KB (7,676 words) - 12:21, 10 December 2022