• Thumbnail for Bluma Zeigarnik
    1515/9783112563601. ISBN 978-3-11-256360-1. S2CID 246739058. Zeigarnik, B. V. (1962). Patologiya myshleniya [The Pathology of Thinking] (in Russian). Moscow: Izd-vo Moskovskogo...
    24 KB (2,900 words) - 12:26, 24 August 2023