• Economy Mehdi bay Ismayilov (1930–1934) Rashid Qayıbov (1934–1937) Macid Quliyev (1937) Habib Huseynov (1937–1939) Bilqeyis Hashimzade (1939–1941) Aliqulu...
    22 KB (2,429 words) - 23:41, 3 September 2022
  • Bədəlov Great Order Party 2,270 Səttar Möhbaliyev Independent 27,427 Nəriman Quliyev Whole Azerbaijan Popular Front Party 3,081 4. Naxçivan Şəhər Abdulla Abdullayev...
    48 KB (14 words) - 20:02, 12 October 2022