• Sayavush Aslan (category Azerbaijani male film actors)
    (Invitation) (film, 2003) Evlənmək istəyirəm (I want to marry) (film, 1983) Evləri göydələn yar (Home of lover is skyscraper) (film, 2010) Evləri köndələn yar (Home...
    7 KB (833 words) - 14:53, 6 September 2023