• Thumbnail for Ismail I
  genres Gazal Tuyugh Marsiya Qasida Mathnawi Bayati Ashik poetry Gerayli Qoshma Tajnis Ayaqli [az] Jighali [az] Nafaschakma [az] Dodaqdaymaz Qıfılband...
  67 KB (7,631 words) - 22:25, 16 May 2024
 • Thumbnail for Tahmasp I
  genres Gazal Tuyugh Marsiya Qasida Mathnawi Bayati Ashik poetry Gerayli Qoshma Tajnis Ayaqli [az] Jighali [az] Nafaschakma [az] Dodaqdaymaz Qıfılband...
  83 KB (10,679 words) - 18:32, 21 May 2024
 • Thumbnail for Sayat-Nova
  genres Gazal Tuyugh Marsiya Qasida Mathnawi Bayati Ashik poetry Gerayli Qoshma Tajnis Ayaqli [az] Jighali [az] Nafaschakma [az] Dodaqdaymaz Qıfılband...
  9 KB (830 words) - 10:30, 24 May 2024
 • genres Gazal Tuyugh Marsiya Qasida Mathnawi Bayati Ashik poetry Gerayli Qoshma Tajnis Ayaqli [az] Jighali [az] Nafaschakma [az] Dodaqdaymaz Qıfılband...
  4 KB (425 words) - 07:20, 24 December 2023
 • Thumbnail for Ashik
  genres Gazal Tuyugh Marsiya Qasida Mathnawi Bayati Ashik poetry Gerayli Qoshma Tajnis Ayaqli [az] Jighali [az] Nafaschakma [az] Dodaqdaymaz Qıfılband...
  53 KB (5,671 words) - 20:59, 18 April 2024
 • Thumbnail for Book of Dede Korkut
  genres Gazal Tuyugh Marsiya Qasida Mathnawi Bayati Ashik poetry Gerayli Qoshma Tajnis Ayaqli [az] Jighali [az] Nafaschakma [az] Dodaqdaymaz Qıfılband...
  33 KB (4,177 words) - 14:54, 18 May 2024
 • Thumbnail for Elkhan Zeynalli
  genres Gazal Tuyugh Marsiya Qasida Mathnawi Bayati Ashik poetry Gerayli Qoshma Tajnis Ayaqli [az] Jighali [az] Nafaschakma [az] Dodaqdaymaz Qıfılband...
  8 KB (898 words) - 02:35, 20 May 2024
 • genres Gazal Tuyugh Marsiya Qasida Mathnawi Bayati Ashik poetry Gerayli Qoshma Tajnis Ayaqli [az] Jighali [az] Nafaschakma [az] Dodaqdaymaz Qıfılband...
  4 KB (622 words) - 00:39, 1 September 2023
 • genres Gazal Tuyugh Marsiya Qasida Mathnawi Bayati Ashik poetry Gerayli Qoshma Tajnis Ayaqli [az] Jighali [az] Nafaschakma [az] Dodaqdaymaz Qıfılband...
  2 KB (141 words) - 02:10, 24 April 2024
 • genres Gazal Tuyugh Marsiya Qasida Mathnawi Bayati Ashik poetry Gerayli Qoshma Tajnis Ayaqli [az] Jighali [az] Nafaschakma [az] Dodaqdaymaz Qıfılband...
  16 KB (1,729 words) - 10:30, 23 March 2024