• Navy (1990–2001) v t e Baş miçman Miçman Kiçik miçman Birinci starşina Ikinci starşina Üçüncü starşina Baş dənizçi Dənizçi  Azerbaijani Air Force (1990–2001)...
    2 KB (120 words) - 05:26, 12 February 2024