• Akhundov State Prize of the Azerbaijan SSR (Azerbaijani: Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı) was an award given to cultural figures...
    9 KB (1,095 words) - 01:33, 16 October 2022
  • 2020-02-21. Ilham Rahimli. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası (in Azerbaijani). Vol. 1. Baku: "Azərnəşr". p. 72. "Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı". azteatr...
    8 KB (378 words) - 18:23, 23 March 2022