• Thumbnail for Bulgars
    ISBN 978-954-28-3629-2. Gerasimova M.M.; Rud' N.M.; Yablonsky L.T. (1987). Antropologiya antichnovo i srednevekovo naseleniya Vostochno i Yevropy [Anthropology...
    98 KB (11,404 words) - 20:03, 7 March 2023
  • Maykskogo perioda 2000 — Remayk 2001 — Rom i Pepsi‐kola (Dmitry Dibrov i "Antropologiya") 2002 — Zoopark tribyut – Pesni Mayka 2005 — Tribyut Mayku Naumenko...
    13 KB (1,533 words) - 03:30, 25 December 2022
  • Record at Chikhen Agui Rockshelter"), Arkheologiya, Etnografiya, i Antropologiya Evrazii 2(34): 2–12. 2010 (with D. Rhode, Ma Haizhou, D. B. Madsen,...
    12 KB (1,563 words) - 18:26, 25 October 2022