• Thumbnail for Bulgars
    PMID 30335830. Gerasimova M.M.; Rud' N.M.; Yablonsky L.T. (1987). Antropologiya antichnovo i srednevekovo naseleniya Vostochno i Yevropy [Anthropology...
    107 KB (11,917 words) - 12:30, 11 April 2024
  • Maykskogo perioda 2000 — Remayk 2001 — Rom i Pepsi‐kola (Dmitry Dibrov i "Antropologiya") 2002 — Zoopark tribyut – Pesni Mayka 2005 — Tribyut Mayku Naumenko...
    14 KB (1,531 words) - 20:10, 6 November 2023
  • Record at Chikhen Agui Rockshelter"), Arkheologiya, Etnografiya, i Antropologiya Evrazii 2(34): 2–12. 2010 (with D. Rhode, Ma Haizhou, D. B. Madsen,...
    14 KB (1,797 words) - 03:00, 24 September 2023