• Retrieved 2023-01-24. Turan, Anar. ""Şamaxı qırmızı terrorun hədəfində 1930-40- illər repressiyaları" — "Repressions of the 1930s-40s in the target of Shamakhi...
  6 KB (548 words) - 13:57, 13 February 2023
 • Thumbnail for Eldiguzids
  Bünyadov, Ziya Musa oğlu (2007). Azərbaycan Atabəyləri dövləti: 1136-1225-ci illər. Bakı: Şərq-Qərb. ISBN 978-9952-34-066-2. Robert H. Hewsen. The Geography...
  22 KB (2,470 words) - 22:49, 28 March 2023
 • Thumbnail for Mahmud Taghiyev
  Baku. pp. 30–31. "Rəngkarlıq muzeyi: əmək, istirahət və xəyallar – 1960-1980-ci illər Azərbaycan ustadlarının gözləri ilə". YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi...
  6 KB (426 words) - 21:56, 17 August 2021
 • Thumbnail for History of Azerbaijan
  Bünyadov, Ziya Musa oğlu (2007). Azərbaycan Atabəyləri dövləti: 1136-1225-ci illər. Bakı: Şərq-Qərb. ISBN 978-9952-34-066-2. Ganjavi, Mahsati (2015). The...
  131 KB (15,188 words) - 22:47, 21 March 2023
 • Thumbnail for Azerbaijan
  Rights Watch. "Milli Məclisin tarixi. Azərbaycan SSR Ali Soveti (1920–1991-ci illər)" [The history of Milli Majlis. Supreme Soviet of Azerbaijan SSR (1920–1991)]...
  236 KB (22,082 words) - 18:35, 30 March 2023
 • siyasi çəkişmələr: 1920-1925-ci illər (PDF). Baku: Elm nəşriyyatı. p. 19. ISBN 978-5-8066-1691-4. Arnold Kadyshev (1960). Интервенция и гражданская война...
  65 KB (9,087 words) - 17:38, 22 January 2023