• New Horizon (film) (category 1940 films)
  Sadıxov. "Ağarza Quliyev haqqında qeyd". Azərbaycan bədii kinosu (1920-1935-ci illər). Bakı: Elm, 1970.- səh. 26 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi...
  4 KB (324 words) - 22:52, 23 June 2023
 • Thumbnail for History of Azerbaijan
  Bünyadov, Ziya Musa oğlu (2007). Azərbaycan Atabəyləri dövləti: 1136-1225-ci illər. Bakı: Şərq-Qərb. ISBN 978-9952-34-066-2. Ganjavi, Mahsati (2015). The...
  134 KB (15,599 words) - 11:44, 9 July 2024
 • Thumbnail for Azerbaijan
  Rights Watch. "Milli Məclisin tarixi. Azərbaycan SSR Ali Soveti (1920–1991-ci illər)" [The history of Milli Majlis. Supreme Soviet of Azerbaijan SSR (1920–1991)]...
  233 KB (21,742 words) - 19:51, 18 July 2024
 • Thumbnail for Kingdom of Georgia
  Bünyadov, Ziya, 1923-1997 (2007). Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225-ci illər) [Azerbaijan's Atabeg State (1136-1225)]. Güləliyev, Əziz., Ağayev, Rövşən...
  71 KB (7,271 words) - 15:30, 10 July 2024