• Български национален костюм (болг.). Проект „Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет“ BG051PO001-4.3.04-0026....
    32 KB (2,097 words) - 17:29, 10 June 2022
  •  — Фонд "Петр Манджуков", 2020. — P. 278. Официално откриване на Учебен център по молекулярна генетика и функционална геномика към катедра «Генетика» на...
    40 KB (2,629 words) - 23:36, 12 July 2022