• Mammadkhanli". azerbaijans.com. Retrieved 19 April 2014. "Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsi". Archived from the original on 12 December 2013. Retrieved...
  6 KB (655 words) - 12:47, 19 September 2022
 • Thumbnail for Aydin Mammadov
  yarısı tarixşünaslığında tarixi demoqrafiya məsələləri. Humanitar və ictimai elmlər üzrə III Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Bakı, 2021, s.16-22...
  31 KB (2,880 words) - 16:37, 29 May 2023
 • Bülövqaya yaşayış yerinin keramikası. AMEA Naxçıvan Bölməsi, İctimai və humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan, "Tusi" — 2021, №1, Cild 17, s. 94-101. Akbar...
  2 KB (250 words) - 03:48, 18 August 2022
 • yeni abidəsidir. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. In: İctimai və humanitar elmlər seriyası 2021/1 (2021), S. 57-69. Vali Baxşəliyev: Cultural-Economic...
  13 KB (1,439 words) - 01:36, 6 November 2022
 • Thumbnail for Shohrat Order
  Retrieved 2011-01-05. "Actor Yashar Nuri dies aged 61 after long illness". İctimai Television. 2012-11-22. Archived from the original on 2013-01-15. Retrieved...
  11 KB (989 words) - 18:10, 13 May 2023